Tezli MBA

Program Hakkında

İSÜ İşletme Türkçe Tezli Yüksek Lisansı (MBA) Programı’nın Amacı:

İşletme Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Böylece farklı akademik alanlarda (Mühendislik, İşletme, İktisat, Sosyoloji, Sağlık vb.) lisans eğitimi almış olan öğrencilere, planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmak hedeflenmektedir. Programı tamamlayanlar İşletme Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

İş dünyasının giderek karmaşıklaşan yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel amaç için çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işletme ile ilgili tüm işlevleri birlikte değerlendirebilecek bireylere daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu programın temel hedefi de bu gereksinimi karşılamak, yani değişik disiplinlerden gelen kişilerin işletmeyi bütünsel olarak değerlendirebilecek bilgi ile donatılmalarını sağlamaktır.

İSÜ İşletme Yüksek Lisans Programı Mezunları:

Birbirinden farklı lisans programlarından mezun yetkin öğrencileri ulusal ve uluslararası ortamlarda başarılı kariyerlere hazırlamayı amaçlayan İşletme Yüksek Lisans Programı, İşletme'nin çeşitli işlevsel alanlarında ile kuramsal yaklaşımı ve deneysel öğrenmeyi birleştirir. İdari sorumluluğun çeşitli düzeylerinde ortaya çıkabilecek en geniş kapsamlı sorunlarla başa çıkabilmek için gerekli olan analiz yeteneği ve bilgi birikimine sahip profesyonelleri yetiştirecek olan İşletme Yüksek Lisans Programı’nın, günümüzün rekabetçi ve hızla değişen koşullarında işletmelerin yönlendirilmesi ve yönetilmesinde çok önemli bir katkısı olacağına inanıyoruz.

İSÜ İşletme Yüksek Lisans Programı İçeriği:

Program, iş deneyimlerine sahip ve farklı disiplinlerden gelen adayların, profesyonel kariyerlerine değer katmak üzere planlanmıştır. Bu amaca yönelik alanında deneyimli, uzman ve uluslararası düzeyde tanınmış bir akademik kadro adaylara mükemmel bir eğitim sunmaya ve öğrencilere koşulsuz destek olmaya hazırdır.

İyi dengelenmiş bir eğitim sunmayı amaçlayan program, adaylara kuram, uygulama, teşhis ve karar verme kavramlarını kazandırmanın yanı sıra adayların iletişim becerilerini de geliştirir.

İstinye Üniversitesi MBA Programı seçmeli dersler ile Finans, Pazarlama, Sağlık Yönetimi ile Strateji, Yönetim ve Organizasyon alanlarında yoğunlaşma imkanı vermektedir. Program dili Türkçe'dir.

Program, yönetim ve liderlik becerileri gelişimini bir rehberlik ve Kariyer Hizmetleri Programı ile birleştiren, liderlik ve yönetim becerilerini güçlendirmek için tasarlanan küresel konulara büyük bakış açısı sunan bir akademik programdır. Programı tamamlamak için öğrenci yüksek lisans tezi dışında 5 zorunlu ve 4 seçmeli ders ile seminer dersini başarmak ile yükümlüdür. İşletme Yüksek Lisans programı dersleri öğrencileri aktif tutmak için takım çalışmaları, projeler, sunumlar, vize ve final sınavlarından oluşmaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan adayların hepsi İşletme Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Topkapı Kampüsü
Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul

Çekmeköy Kampüsü
Soğukpınar Mah., Barbaros Bulvarı, No.76 Çekmeköy/İstanbul