Ebelik
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL101 Genel İngilizce 1 2+0+0 2 Zorunlu
Temel günlük ifadeleri kullanabilme; kendilerini, ikinci ve üçüncü şahsı tanıtma; kişisel bilgilerle ilgili soru sorabilme ve bu tür sorulara cevap verebilme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE101 Ebelikte Temel Kavram ve İlkeler 3+0+0 5 Zorunlu
Ebeliğin temel kavram, kuram, ilke, yöntem ve tekniklerini öğreterek öğrencilerinin temel insan gereksinimleri doğrultusunda bireyi ve toplumu bütüncül bir anlayışla görebilmesini sağlamaktır
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE105 Sağlığın Yükseltilmesine Giriş 2+0+0 2 Zorunlu
Bu ders, sağlığı koruma ve yükseltme ile ilgili temel konularını, risk faktörlerini ve değişen dünyada sağlığın geliştirilmesi uygulamalarını içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBF101 Temel Anatomi 2+1+ 4 Zorunlu
Temel anatomik düzlemler, baş, omurga, üst ve alt ekstremite kemikleri anatomisi, eklemler, düz kaslar, çizgili kaslar, kalp kası anatomisi ve dolaşım sistemi anatomisi, lenf sistemi ve kan dokusu, solunum sistemi anatomisi, sinir sistemi anatomisi, sindirim sistemi anatomisi, endokrin sistem anatomisi, üriner sistem anatomisi, kadın üreme sistemi anatomisi, erkek üreme sistemi anatomisi ve özel duyu organ anatomisi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBF102 Fizyoloji 2+0+ 3 Zorunlu
Bu ders, insan fizyolojisi ile ilgili; hücre fizyolojisi, kas ve sinir sistemi, duyu organlarının fizyolojik yapıları ve fonksiyonları, kan, kardiyovasküler, solunum, boşaltım, gastrointestinal sistem ve endokrin sistem kavramlarını kapsar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBF105 Biyokimya 2+0+ 3 Zorunlu
Temel biyokimya kavramlarının öğrenilmesi, biyomoleküllerin ve yapıtaşlarının biyokimyasal özelliklerinin kavranılması, enzimler, hormonlar, vitaminler ve minerallerin işlevlerinin öğrenilmesi, yetersizlikleri ve fazlalıklarının hastalıklarla ilişkisinin kurulması, metabolik olayların kavranılması ve metabolik parametrelerin değerlendirilmesi, hastalığa uygun test seçimi, numune alma yolları ve dikkat edilecek hususlar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBF107 Mikrobiyoloji 2+0+ 3 Zorunlu
Mikrobiyolojiye giriş, bakterilerin yapısı, fizyolojisi, üremesi, bakteri genetiği, patogenez, antibiyotikler ve direnç mekanizmaları, immunolojiye giriş, temel immun cevap mekanizmaları, viruslar, mantarlar ve parazitlerin tanımlanması, sterilizasyon ve dezenfeksiyon prensipleri

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL102 Genel İngilizce 2 2+0+0 2 Zorunlu
Bu derste, öğrencilerin günlük hayatta kişisel bilgileri, aile bilgileri, alışveriş, ikametgâh, iş bilgileri, yol sorma ve tarif etme, toplu taşıma araçları ile ilgili temel ifadeleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE102 Ebelikte Temel Uygulamalar 4+8+0 13 Zorunlu
Ebelikte Temel Uygulamalar dersi öğrencilere mesleğin kavramları ve değerleri ile ilgili bilgi kazanmasını, aynı zamanda mesleğe özgü temel uygulamaların amacını, uygulanışını ve buna yönelik beceri kazandıran temel ebelik/meslek dersidir. Ders ebelikte temel kavram ve değerler dersinin devamı niteliğindedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE106 Genel Beslenme 2+0+0 3 Zorunlu
The contents of this course are sufficient and balanced nutrition, nutrients and health interactions, importance of nutrients in nutrition, nutrient resources, use in the body and daily needs, energy, energy substrates (carbohydrates, proteins and fats) energy generation, age and gender energy requirements, importance of vitamins and minerals in nutrition, classification, nutrient sources, use in the body, daily needs.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBF106 Histoloji ve Embriyoloji 2+0+ 3 Zorunlu
Embriyonik gelişim safhaları, postnatal, bebeklik, çocukluk, puberte ve yetişkinlik dönemlerine genel bakış; medikal terimlerin tanımlanması. Tarihteki ilk embriyoloji çalışmaları. Erkek ve kadın genital organlarının histolojisi; kadın üreme siklusu. Mayoz bölünme, mitoz bölünme, gametogenezis, spermatogenezis, oogenezis terimlerinin tanımlanması. Fertilizasyonun tanımlanması, yardımcı üreme tekniklerine genel bakış. Zigotun yarıklanması, blastosit oluşumu ve implantasyon. Embriyonik disk ile vitellus kesesinin oluşumu. Koryonik kesenin gelişimi. Abortus ve nedenleri. Germ tabakasının oluşumu, primitif çizgi, notokordun oluşumu. Nöral plak ve nöral tüpün oluşumu. Nöral kreştin oluşumu, somitlerin gelişimi. Embriyonun katlanması. İntrauterin gelişimin 4-5-6-7-8.nci haftalarına genel bakış. Embriyo yaşının hesaplanması. Fetüs yaşının hesaplanması, fetusun dış özellikleri ve ölçümleri. Fetal dönemin önemli haftaları ve olayları. Postmatüritenin tanımı ve özellikleri. Fetal büyümeyi etkileyen faktörler. Fetal durum değerlendirme yöntemleri. Plasentanın önemi ve özellikleri. Göbek bağı, amniyon sıvısı, vitellus kesesi, allantois tanımlamaları. Doğum eylemi. Postnatal gelişimin özeti. Sayısal ve yapısal kromozom anomalileri. Çevresel faktörler sonucu oluşan anomaliler. Multifaktöryel kalıtımla meydana gelen anomaliler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG001 İstinyelilik Manifestosu 1 0+1+0 1 Zorunlu

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE201 Normal Gebelik ve Bakım 3+8+0 10 Zorunlu
Öğrencinin, Gebelikle ilişkili klinik değerlendirme ve karar vermek için temel olan anatomi bilgisini verme, döllenme, embriogenezis ve plasental fonksiyonu tanımlama, gebelikle ilgili değişiklikleri bilme, annelik siklusunda sağlıklı bir kadında izlenen fiziksel ve ruhsal değişiklikleri ve annenin adaptasyonunu değerlendirme ve gebelik takibini gerçekleştirebilmek için gereken teorik ve pratik eğitimi kapsamaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE206 Genetik ve Genetik Danışmanlık 2+0+0 3 Zorunlu
Ebelikte temel düzeyde genetik kavramlar, hücre bölünmesi, gen-kromozom yapısı ve düzensizlikleri, kromozom elde etme yöntemleri, kalıtım kalıpları, prenatal tanı yöntemlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE208 Ebelik Tarihi ve Etik 2+0+0 2 Zorunlu
Tarihi süreç içerisinde sağlıkla ilgili inanış ve uygulamalar, Dünya’daki Ebelik mesleğinin tarihsel gelişimi, Türkiye’de Ebelik mesleğinin tarihsel gelişimi, Türkiye'de Ebelik yasaları, yönetmelikleri, ulusal ve uluslararası sağlık ve ebelik alanında örgütler, etik kavramlar ve ilkeler, sağlık ve ebelik etiği, etik karar verme ve önemi konularını içerir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBF203 Patoloji 2+0+ 3 Zorunlu
Patoloji dersleri genel ve özel patoloji konularını kapsamaktadır. Öğrencilere genel patoloji kavramları tanıtılarak karşılaştıkları patoloji terimleri ve hastalıkları kavrama becerisi kazandırılır. İlerleyen derslerde, öğrencilerle sistemler bazında hastalıkların patolojik temelleri ve patogenez tartışılır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG002 İstinyelilik Manifestosu 2 0+1+0 1 Zorunlu

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE202 Riskli Gebelik ve Bakım 3+8+0 11 Zorunlu
Gebelikte bireysel, obtretrik, sosyoekonomik, kültürel, çevresel risk faktörleri ve riskli durumlar, gebelikte ABO, Rh uygunsuzluğu ve prenatal kanamalar, gebelikte hipertansif durumlar, gebelik ve enfeksiyon hastalıkları, gebelik ve kan hastalıkları, gebelik kalp hastalıkları, diyabet ve gebelik, gebelikte pulmoner hastalıkları, gebelikte böbrek hastalıkları, kanser ve gebelik, epilepsi ve gebelik, tiroid hastalıkları ve gebelik, gebelikte madde bağımlılığı, yüksek riskli gebeliğin psikososyal boyutu, kayıp ve yas sürecini içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE204 Ruh Sağlığı 2+0+0 4 Zorunlu
Dünyada ve Türkiye'de kadın ruh sağlığı ve hastalıklarının durumu, kadın gelişimsel dönemlerine göre yaşanan psikolojik/psikiyatrik sorunlar, kadın ruh sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimleri kapsamaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBF205 Farmakoloji 2+0+ 3 Zorunlu
Bu ders genel farmakoloji kavramlarını; absorpsiyon, dağılım, itrah ve detoksifikasyon mekanizmalarını; bazı hastalıklarda kullanılan ilaçları ve etki mekanizmalarını içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG003 İstinyelilik Manifestosu 3 0+1+0 1 Zorunlu

5. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE301 Normal Doğum ve Doğum Sonrası Bakım 3+8+0 12 Zorunlu
Öğrencinin,doğum ve doğum sonu döneme ait annede oluşan fizyolojik, psikososyal değişiklikleri açıklayabilmesini ve sürec boyunca ebenin rollerini, doğum eyleminde annenin ve fetusun, doğum sonu dönem anne ve yenidoğanın fiziksel psikososyal sağlığının korunmasına yönelik gerekli olan bilimsel bilgi ve becerileri öğretir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE305 Ebelikte Yönetim 2+0+0 3 Zorunlu
Bu ders; yönetim ve ebelik hizmetleri yönetimi ile ilgili temel kavram ve kuramlar doğrultusunda ebelere liderlik yapabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri içerir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE307 Ebelikte Öğretim 2+0+0 3 Zorunlu
Öğrenme-öğretme süreci, hizmet-içi eğitim, klinik öğretim, yetişkin eğitimi, sağlık eğitimi, hasta eğitimi, öğrenme kuramları, eğitim felsefesi, eğitim programı geliştirme, eğitim teknolojileri, yaşam boyu öğrenme, eğitim etkinliklerini öğrenme-öğretme süreci doğrultusunda gerçekleştirebilmesini içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE381 Yaz Stajı 1 0+40+ 5 Zorunlu
Ebelik bakımına ihtiyaç duyan kadınların değerlendirilmesi ve ebelik bakımının belirlenip uygulanması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SBF302 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİYOİSTATİSTİK 2+0+0 3 Zorunlu
Sağlık alanında, veri toplama, analiz etme, uygun istatistik teknik ve modellerin kullanılması sonuçların yorumlanması
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG004 İstinyelilik Manifestosu 4 0+1+0 1 Zorunlu

6. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE302 Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Bakım 3+8+0 11 Zorunlu
Gebenin Müdahaleli Doğuma Hazırlanması (Vakum, Forseps, Sezaryen), Ağrı Mekanizması Anomalileri ( Ağrı zaafı, Uterus Kontraksiyonlarının Düzenli Olmaması), Uterus Tetanisi, Fetal Distres, Partus Presipitatus, Prematüre Doğum Eylemi, Uzamış Doğum Eylemi, Sürmatürasyon, İntrauterin fetus Ölümü, Deflexion Gelişler (Bregma Geliş, Alın Geliş, Yüz Geliş), Başla Gelişlerin Diğer Şekilleri (Oksipito Posterior Geliş, Yüksekte Düz Duruş, Derinde Transvers Duruş, Makat Gelişler (Tanımı, Çeşitleri, Nedenleri, Teşhis, Doğum Mekanizması), Makat Gelişlerinde Doğum Teknikleri, Makat Gelişlerin Tehlikeleri, Transvers ve Oblik Gelişler, Doğumun III. Evresinde Görülen Komplikasyonlar, Erken ve Geç Dönemde olan Postpartum Kanamalar, Sheen Sendromu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE304 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3+4+0 5 Zorunlu
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dersi, çocuk, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sağlığın bozulduğu durumlarda bütüncül yaklaşımla çocuğun bakım gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilgi ve uygulamaları kapsar. Çocuk sağlığı ve hastalıklarına ilişkin genel kavramlar, temel sağlık hizmetleri, yenidoğan, büyüme gelişme ve bozuklukları, beslenme ve bozuklukları, organ ve sistemlere ilişkin bozukluklar/hastalıklar ve bakımları konuları yer alır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE308 Halk Sağlığı 2+4+0 3 Zorunlu
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumaya, sürdürmeye ve iyileştirmeye odaklanır. Halk sağlığının temel uygulama alanlarına özgü rol ve işlevlere ilişkin bilgi ve becerileri geliştirir.

7. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 2 Zorunlu
Osmanlı İmparatorluğu´nun Dağılışı, Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı; Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, TBMM´nin Kuruluşu, Cumhuriyetin İlanı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE401 Ebelikte İntörnlük 1 2+18+0 16 Zorunlu
Klinik uygulama, vaka tartışması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE481 Yaz Stajı 2 0+40+ 5 Zorunlu
Ebelik bakımına ihtiyaç duyan kadınların değerlendirilmesi ve ebelik bakımının belirlenip uygulanması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE491 Mezuniyet Projesi 1 1+0+0 2 Zorunlu
Literatür tarama, araştırma sürecinin tanımlanması, araştırma planlama, evren ve örneklem seçimini tanımlama, veri toplama sürecini ve verileri değerlendirmeyi tanımlama.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK101 Türk Dili 1 2+0+0 2 Zorunlu
Dil-düşünce ilişkisi, dil-kültür ilişkisi, dilin toplumsal hayattaki önemi, dünya dilleri ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri, özellikleri; günümüz Türkçesinin durumu ve sorunları; Türkçe yazım kuralları; etkin okuma ve dinleme; yazılı ve sözlü anlatımın genel kuralları; düşünsel düzen, paragraf ve anlatım biçimleri; resmî yazışmalar.

8. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2+0+0 2 Zorunlu
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923- 1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE402 Ebelikte İntörnlük 2 2+18+0 20 Zorunlu
Klinik uygulama, vaka tartışması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
EBE492 Mezuniyet Projesi 2 1+1+0 3 Zorunlu
Araştırma planı oluşturma, araştırma verilerini kaydetme, araştırma bulgularını yorumlama ve sonuçlarını yazma, bulguları paylaşma, sunum yapma.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK102 Türk Dili 2 2+0+0 2 Zorunlu
Yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım türleri, bilimsel araştırma yöntemleri, sözlü sunum türleri.


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2+0+0 3
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kavramları, Risk Etmenleri ve Çeşitleri, Ortam Gözetimi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Nedenleri, Önleyici Tedbirler ve İş Güvenliği Kültürü
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE002 Acil ve İlk Yardım 2+0+0 3
Bu derste öğrenciler: ilk yardımın önemini, şok durumunda, kanamalarda, travma ve yumuşak doku yaralanmalarında, yanıklarda, zehirlenmelerde, ısırma ve sokmalarda, sıcak-soğuğa karşı kalmalarda ilk yardımı, triaj ve temel yaşam desteği sağlamayı öğreneceklerdir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE003 Dahili Hastalıklar 2+0+0 3
İç hastalıkları bilgisine ilişkin temel kavramların öğrenilmesini takiben, dahiliye hastalarının bakımının yürütülmesi, homeostazisin sürdürülmesi için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve hastane ortamında kazandırılması
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE004 Cerrahi Hastalıklar 2+0+0 3
Cerrahi hastalıkları bilgisine ilişkin temel kavramların öğrenilmesini takiben, Cerrahi hastalarının bakımının yürütülmesi, edinilen bilgilerin uygulamaya aktarılması için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve hastane ortamında kazandırılması
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE005 Sağlıkta İletişim 2+0+0 3
Bu dersin sonunda öğrencinin; iletişim kavramı, iletişimin insan ilişkilerindeki önemi ve iletişimi etkileyen faktörleri, insanın temel özellikleri ve gereksinimleri, etkili iletişim yöntemleri, sağlık iletişiminin önemi, grup dinamikleri ve gruplarda iletişim, medyada sağlık iletişimi, özel durumlarda kişilerle ve gruplarla iletişim kurma ve bütün bu bilgilerin sağlık alanında kavranması ve uygulanması amaçlanmaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE006 Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması 2+0+0 3
Aile planlamasının tanımı ve önemi, aile planlamasının amacı ve yararları, aile planlaması çalışmaları ve uygulamaları, dünyada ve Türkiye’de nüfus özellikleri ve nüfus politikaları, aile planlaması danışmanlığında ebenin yeri ve önemi, aile planlaması yöntemleri, acil ve özel durumlarda kontrasepsiyon içerir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE007 Enfeksiyon Hastalıklarında Bakım 2+0+0 3
Bu ders öğrenciye enfeksiyon hastalıklarından korunma, enfeksiyon hastalıklarının nedenleri, tanı, tedavi ve bakımına yönelik bilgi ve beceri kazandırır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE008 Ana Çocuk Sağlığı 2+0+0 3
Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu, hamileliğin oluşumu, anne karnında çocuk gelişimi, hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri, 0-6 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi, 0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri, aşılar, kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları, aile planlaması, kırık-çıkık, yanma, yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE009 Doğum Ağrısı ve Yönetimi 2+0+0 3
Öğrencinin, Doğum eyleminde yaşanan ağrı sürecini doğru şekilde değerlendirebilmesi, non farmakolojik ve farmakolojik ağrı yöntemlerini bilme ve uygulayabilme, ağrı yönetimini başarılı bir şekilde sürdürebilme, sürecin sağlıklı bir şekilde sonlandırılmasını sağlayacak donanım, bilgi ve becerinin kazandırılması
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE010 Ebelikte Adli Konular 2+0+0 3
Ebelik bölümü öğrencilerinin karşılaşacakları adli olguları ayırt edebilmeleri ve gereken tıbbi etik ve hukuki değerlendirmeleri gerçekleştirebilmeleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE011 Cinsel Sağlık 2+0+0 3
Bu ders, cinsel organların anatomi ve fizyolojisi, cinsel uyarılma ve tepki (cinsel işlev), cinsenllik te olan kuramlar (cinsel rol, cinsel yönelim,..), doğum kontrolü, yaşam boyu cinsel davranışlar, cinsel işlev bozuklukları ve cinsel tedaviler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel davranışta atipik örüntüler (parafililer), cinsel şiddet gibi insan cinselliğine ilişkin ana konuları içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE012 Doğal Doğum Felsefesi 2+0+0 3
Doğal doğumun tarihi ve doğal doğum felsefesi, doğal doğum koşulları, doğum anatomik, fizyolojik ve endokrin yapısı, doğum korkusu ve korkunun doğuma etkileri, doğum ağrısı ve baş etme yöntemleri, doğum pozisyonları ve ıkınma, doğal doğumu destekleyen yaklaşımlar, doğumun doğal akışını sınırlayan uygulamalar, doğum sonrası doğal yaklaşım konularını içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE014 Doğum Koçluğu 2+0+0 3
Kişisel gelişim psikolojini, gebelik fizyolojisini, doğumda ağrıyla başa çıkabilmeyi, gebelik ve lohusalık sürecinde ilaç dışı rahatlatıcı ve tamamlayıcı teknikleri, anne bebek dostu hastane kavramını, derin gevşeme tekniklerini içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE015 Doğuma Hazırlık Eğitimi 2+0+0 3
Doğuma hazırlık eğitimlerinde yasal süreç, doğuma hazırlığın tarihçesi, doğuma hazırlıkta sınıflarında kullanılabilecek materyaller, felsefeleri bilmek ve anlamak, gebelikte uygulanabilecek gevşeme egzersizleri, uygulanması, doğumu ve doğumun doğasını anlamak, doğumda babaların desteklenmesi, anne-baba-bebek bağlanması ve etkileşimi, sezaryene hazırlıkta anne bebek dostu sezaryenin önemini kavramak, ilk emzirme konusunda bilgi ve beceriye sahip olmayı içerir
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE016 Emzirme Danışmanlığı 2+0+0 3
Laktasyon, Anne sütü ile beslenmenin önemi, antenatal ve postpartum emzirme danışmanlığı, başarılı emzirme, meme problemleri, Çalışma hayatı ve emzirme
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE017 Riskli Yenidoğan 2+0+0 3
Bu ders, riskli yenidoğan sağlığı, bakımı ve hastalıkları, izlem ve transport hakkında öğrencilere gerekli bilgiyi vermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE018 Kadın Hastalıkları 2+0+0 3
Bu ders, kadın sağlığı ile ilgili temel kavramları, kadın sağlığını bozan riskli durumları, hastalıkların erken dönemde tanınması, hastalıklara ilişkin yapılacak testler ve müdahalelere ilişkin bilgi edinilmesini içerir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE019 Jinekolojik Kanserler 2+0+ 3
Jinekolojik kanserlerde risk faktörleri, önleme ve tarama stratejileri, Jinekolojik onkoloji hemşireliğinde klinik rehberler ve standartları, Jinekolojik kanser hastalarında güncel tanı ve tedavi yaklaşımları, kanıta dayalı uygulamalar ve hemşirelik bakımı, Jinekolojik onkoloji ve yaşam kalitesi, Jinekolojik kanser hastalarında cinsel işlev bozuklukları ve tedavi yaklaşımları, Jinekolojik onkoloji hastasının ve ailesinin psikososyal bakım gereksinimleri, Jinekolojik kanserlerde palyatif bakım, Jinekolojik onkolojide tamamlayıcı ve alternatif tedaviler, Vulva-vajen kanseri ve hemşirelik, Serviks kanseri ve hemşirelik, Uterus kanseri ve Tuba-over kanserleri hemşirelik, Gebelik ve kanserler, Kemoterapi ve radyoterapi sonrası semptom yönetimi ve semptom sınıflamasına yönelik bakım stratejileri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
EBE020 İnfertilite 2+0+ 3
Bu ders, infertilite sorunu prevalans, risk faktörleri, nedenleri, infertilitenin çiftler üzerindeki psikososyal etkileri, infertil çiftin değerlendirilmesi, infertilitede tedavi yaklaşımları, yardımcı üreme teknikleri (yüt) ve son gelişmeler, infertilite tedavisi ve etik sorunlar, infertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirme ve ebenin rolü, infertil çiftlerin ailelerine destek yaklaşımı içerir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBF006 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2+0+ 3
Sağlık ve Güvenlik Kültürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kavramları, Haklar ve Yükümlülükler, Çalışma Ortamlarındaki Tehlike Kaynakları, Risk Değerlendirmesi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Temel İlkyardımın İlkeleri
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
SBF009 Cinsel Sağlık 2+0+ 3
Bu ders, cinselliğin anatomi ve fizyolojisi, cinsel uyarılma ve tepki, cinsiyet rolleri, çekicilik, aşk, yakın ilişkiler, cinsel iletişim, cinsel yönelim, hamilelik, doğum kontrolü, doğum öncesi gelişim, yaşam boyu cinsel davranış, cinsel işlev bozuklukları ve cinsel tedaviler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel davranışta atipik örüntüler, cinsel şiddet ve ticari cinsellik gibi insan cinselliğine ilişkin ana konuları içermektedir.


Üniversite Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL501 Akademik İngilizce 1 4+0+0 5
Ders içeriği, öğrencilerin dört temel dil yeteneği olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmasını geliştirmeye yönelik aktivitelerden oluşmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL502 Akademik İngilizce 2 4+0+0 5
Öğrenciler kendi alanları ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder, bunlar hakkında akademik makale ve okuma parçaları okur, çözümler ve çeşitli kompozisyonlar yazarlar. Dönem içinde çeşitli projeler ve devler ile gelişimleri desteklenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL503 Akademik İngilizce 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL504 Akademik İngilizce 4 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL505 English for Academic Purposes 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL506 English for Academic Purposes 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL507 English for Academic Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL508 English for Academic Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL509 English for Academic Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL510 English for Academic Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL511 Mesleki İngilizce 1 4+0+0 5
Bölüme yönelik temel bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL512 Mesleki İngilizce 2 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL513 Mesleki İngilizce 3 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL514 Mesleki İngilizce 4 4+0+0 5
Bölüme yönelik ileri seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL515 Mesleki İngilizce 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL516 Mesleki İngilizce 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL517 English for Specific Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL518 English for Specific Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL519 English for Specific Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL520 English for Specific Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL601 Fransızca 1 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıdık kelimeleri ve basit cümleleri somut amaçlar için tanıyabilme ve kullanabilme. Konuşma Kendisini veya başkasını tanıtabilme. Ev, aile, çevre, vs. hakkında temel soruları sorabilir ve cevaplayabilme. Diğer kişi yavaş ve net bir şekilde konuştuğunda ve iletişim kurmaya yardımcı olmak için tekrar etmeye veya yeniden düzenlemeye hazır olduğunda temel bir şekilde iletişim kurabilme.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL602 Fransızca 2 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıtıcı metinler yazabilme, çeşitli cümleleri anlamlı bir şekilde ve dil bilgisini kullanarak bir aray getirme, edat ve bağlaçları doğru ve yerinde kullanmaya başlama. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL603 Fransızca 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL604 Fransızca 4 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Kitaptaki okuma parçaları tümceler arası bağlantıları ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi orta seviyede okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, , özet yazma, yorumlama; kısa hikâye yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL605 Fransızca 5 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL606 Fransızca 6 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL607 Fransızca 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL608 Fransızca 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL609 French 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL610 French 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL611 Rusça 1 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL612 Rusça 2 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan günlük rutinlerden bahsetme, restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL613 Rusça 3 4+0+0 5
Rusça orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL614 Rusça 4 4+0+0 5
Rusça orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL615 Rusça 5 4+0+0 5
Rusça orta üstü seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmalarının yanında yazma ve konuşma çalışmaları da yapılmaktadır. Akademik ve mesleki alanlarda kullanılan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine yazma ve konuşma çalışmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL616 Rusça 6 4+0+0 5
Rusça ileri seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma, yazma, konuşma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle akademik, edebi ve eleştirel metinler üzerinden yapılan aktiviteler ile çeşitli kaynaklardan toplanan bilgileri düzenli ve akıcı bir şekilde birleştirme ve raporlama, edebi eserleri anlayıp analiz yapabilme becerileri geliştirilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL617 Russian 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL618 Russian 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL619 Russian 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL620 Russian 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL621 İspanyolca 1 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL622 Spanish 2 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL623 İspanyolca 3 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla alt orta seviyede etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL624 İspanyolca 4 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL625 İspanyolca 5 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL626 İspanyolca 6 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL627 Spanish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL628 Spanish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL629 Spanish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL630 Spanish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL631 Çince 1 4+0+0 5
Bu kurs, Çince'nin temel yapı taşlarına giriş niteliğindedir. Hiç ya da çok kısıtlı Çince bilgisi olan öğrenciler için uygundur. Dört dil becerisini geliştirmeye yönelik bir eğitim sunmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL632 Çince 2 4+0+0 5
Dört dil becerisinde pratik sağlayan yazılı ve sözlü Çince'ye giriş dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL633 Chinese 3 4+0+0 5
Temel seviye Çince bilgisi olan öğrenciler için orta seviye öncesi dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL634 Chinese 4 4+0+0 5
Çince orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde kullanılan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlarla ilgili grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL635 Çince 3 4+0+0 5
Öğrenciler Çince istek kipi, saat ve vakit, çoğu fiilli cümle ile amacını belirtme, seçmeli soru cümlesi, yardımcı kelimeler bilgi edinir ve benzer konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL636 Çince 4 4+0+0 5
Günlük hayatta para değiştirme, ziyaret ettiği yerini anlatma, kitap ödünç alma ve geriye verme, yeni arkadaşı edinme, karşılaştırma, kıyafeti satın alma, posta ofiste olma, nesne betimleme, hatırlatma, hobilerini bahsetme, Şimdiki Zaman, sebebi sorma, Yeni Yılı kutlama gibi konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL637 Chinese 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL638 Chinese 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL639 Chinese 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL640 Chinese 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL641 Arapça 1 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL642 Arapça 2 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL643 Arapça 3 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL644 Arapça 4 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL645 Arabic 5 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL646 Arabic 6 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL647 Arabic 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL648 Arabic 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL649 Arabic 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL650 Arabic 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL651 Türkçe 1 4+0+0 5
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL652 Türkçe 2 4+0+0 5
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL653 Türkçe 3 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL654 Türkçe 4 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL655 Turkish 5 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL656 Turkish 6 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL657 Turkish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL658 Turkish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL659 Turkish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL660 Turkish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL661 Italianca 1 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL662 Italianca 2 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL671 Almanca 1 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL672 Almanca 2 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
GİT038 Genişletilmiş Gerçeklik ve Tasarım 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
HIR019 Reklamda Yaratıcılık 3+0+0 5
Ders kapsamında, reklam stratejileri ve yönetimiyle ilgili kavram ve kuramlar, yaratıcı reklam kampanyası hazırlama süreci ve reklam kampanyası yönetimi konuları işlenmektedir. Örnek uygulamalarla birlikte öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürmeleri sağlanmaktadır. Ders kapsamında teorik olarak aktarılan bilgiler reklam uygulamaları üzerinden tartışılarak analiz edilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI001 Alternatif ve Yenilenebilir Enerji 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI002 Antropolojiye Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI003 Beslenmede Doğru Bilinen Yanlışlar 3+0+0 5
Yeterli, dengeli ve sürdürülebilir beslenme kavramları hakkında bilgi sahibi olarak, popüler diyetlerin sağlık üzerindeki etkilerini kavramak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI005 Çağdaş Sanata Giriş 3+0+0 5
Sanat Nedir? Çağdaş Sanat Nedir? Modern Sanatı Anlamak Soyut Dışavurumculuk ve Amerikan Modernizmi Sanat ve Gündelik Nesnelerin Dönüştürülmesi Sanat Nesnesi, Mekan, İzleyici: Minimalizm’den Enstalasyon Sanatına Kavramsal Sanat: Sanatın Nesnesi Sorgulanıyor Sanatta Feminist Müdahaleler Sanatın Sonu Tartışmaları: Warhol, Pop Sanat ve Tüketim Kültürü Sanat ve Kimlik Sorgulamaları Beden Sanatı ve Performans Katılımcı Sanat: İlişkisel Estetik ve Sanatta Toplumsal Kaygılar Sanat ve Küreselleşme

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI006 Dijital Medya Okuryazarlığı 3+0+0 5
Dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı günümüzde, dijital medyayı yetkin biçimde kullanmak, anlamak ve hakların farkındalığı için büyük bir önem taşımaktadır. Okuryazarlık denilince akla ilk okuma, yazma, konuşma ve dinleme gelmektedir. Ancak günümüzde insanlar eskisinden farklı olarak yeni ifade ve iletişim teknikleri kullanmaktadırlar. Dijital okuryazarlık eğitimi, gerçek ve sanal ortamdaki verilere istenilen amaçta doğru bir şekilde erişebilmek ve onu doğru yöntemle verimli bir şekilde kullanabilmeyi hedefler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI007 Diyetetikte Girişimcilik 3+0+0 5
Genel olarak sınıf ortamında Soru-Cevap-Tartışma ile dersin yürütülerek temel girişimcilik ve pazarlama kavramları hakkında bilgi sahibi olmak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI008 Düşünce Tarihi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI009 Etkili Konuşma ve Diksiyon 3+0+0 5
Nefes, ses, boğumlama aygıtlarının tanıtılması; nefes, ses, boğumlama aygıtlarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmalar; Türkçe konuşma dili kuralları; Türkçe konuşma kuralları; Türkçe konuşma dili ve yazı dili ayrımları; Türkçe konuşma dili ve yazı dili ayrımları; nefes, ses, boğumlama aygıtlarının ve konuşma kurallarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmaların çeşitli metinler üzerinde yapılması; nefes, ses, boğumlama aygıtlarının ve konuşma kurallarının ilişkilendirilmesine yönelik alıştırmaların çeşitli metinler üzerinde yapılması.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI010 Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI0101 Global Dünyaya Ekonomik Bakış 3+0+ 5
Bu derste , genel anlamı ile Küreselleşmenin tanımı, Küresel kurumlar, Özelleştirme, farklı siyasi, ekonomik ve yasal sistemler ülkeleri nasıl etkiler konuları, ülke örnekleri: ABD, Çin, Hindistan, Rusya, Venezuela, Malezya, Afrika ülkelerinin Ticaret politikaları, uluslararası kuruluşlar, mülkiyet hakları, yenilikçilik ve girişimcilik kavramları, ekonomik kavramlar, ülkemizdeki kuruluşlar, bir girişimci için, güncel örneklerle anlatılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI011 Felsefeye Giriş 3+0+0 5
Temel felsefi sorunlar, büyük filozofların yaklaşımları ve düşünceleri çevresinde felsefe tarihi, Antik Yunan’dan Çağdaş Batı Felsefesine etik, bilgi, doğa, siyaset gibi farklı alanlarda filozofların yaklaşımları

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI012 Girişimciliğin Temelleri 3+0+0 5
Girişimci düşünce yapısı, yalnız yeni firma kuruluşlarını değil, firma içi atılımlarda da gittikçe önem kazanmaktadır. Öte yandan, Türkiye ve dünyanın öncelikli konuları tüm bu girişimci düşünceyi etkiler ve fırsat ile tehditler sunar. İşte bu yaklaşımla, program farkı gözetmeksizin üniversiteye yeni girmiş öğrencilere girişimciliğin temelleri, değişimi, dünyadaki öncelikli konular ile ilgilendirilerek anlatılacaktır. Girişimcilik eğitimi, iş dünyasını odağına alsa da, farklı vaka anlatımlarıyla genel bir anlayış aktarmayı hedefler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI016 İkna ve Etkili İletişim 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI017 İletişim Yöntemleri 3+0+0 5
Dersin içeriğinde, iletişim kavramı, iletişim araçları ve iletişimin türleri gerek tarihsel gerek toplumsal süreci içinde yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerin iletişim becerilerini kullanmaya ve geliştirmeye yönelik pratikler de dersin kapsamındadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI018 İşaret Dili 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI019 İşletmeye Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI020 Sağlık Okuryazarlığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI021 Liderlik Stratejileri 3+0+0 5
Liderlikle ilgili temel kavramlar, liderlik tarzları, liderlik teorileri, kriz ve liderlik, stratejik liderlik, cinsiyet ve liderlik, girişimci liderlik, etik liderlik konuları ele alınacaktır. Vaka analizleri yapılacaktır

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI022 Lojistik Yönetimi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI023 Medya Okur Yazarlığı 3+0+0 5
Medyanın gücü ile birlikte kitle iletişim araçlarının toplumlar üzerinde etkisi, globalleşme sürecinde değişen ve gelişen kitle iletişim araçlarının yeni dünya düzenine göre şekillenmesi ve yeni söylemler, medya üzerindeki baskı güçleri, devletlerin etkisi, medyanın demokratikleşmesi ve sansür mekanizmaları, ifade özgürlüğü, kişilik hakları, bilgi edinme, kamu yararı, yazılı ve görsel medyayı eleştirel okuma/izleme, dünyada ve Türkiye'de medya okuryazarlığına bakış.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI025 Girişimciliğin Temelleri 3+0+0 5
Dersin odağında girişimci yer almaktadır. Bu bağlamda derste bir girişimcinin çalıştığı ortamın tabiatı ve girişimci bir yöneticinin kendine özgü özellikleri işlenmektedir. Girişimciliğin kavramsal çerçevesi, öncelikli alanları, temel işlevleri, finansmanı, süreci, kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslararası bağlamı ile ilgili konulara değinilecektir. Öğrencilerin bu dersle kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri sağlanmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI026 Postapokaliptik Anlatı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI027 Psikolojik Beceriler 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI029 Sağlık Ekonomisi 3+0+0 5
Ekonomi Bilimi ve Temel Kavramlar, Sağlık ve Sağlık Statüsü, Sağlık Ekonomisi ve Gelişimi, Arz ve Sağlık Hizmetleri Arzı, Talep ve Sağlık Hizmetleri Talebi, Sağlık Hizmetleri Pazarı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Sağlık, Sağlık Hizmetleri Finansman Sistemleri, Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Geri Ödeme Sistemleri, Sağlık Sektörü ve İktisadi Planlama, Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme, Türkiye Sağlık Harcamaları Analizi, Sağlık Sektöründe Güncel Konu ve Sorunlar, Döngüsel Ekonomi ve Sağlık Çevre İlişkisi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI030 Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite 3+0+0 5
Sağlık, Fiziksel aktivite ve temel unsurları. Endüstriyel ortamlarda, kronik hastalıklarda, farklı yaş gruplarında fiziksel aktivitenin önemi. Farklı egzersiz formları. Bel ve boyun okulları.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI031 Savunma Sanayimizde Teknolojik Dönüşüm 3+0+0 5
Milli savunma sanayimizin gelişim sürecini, savunma sanayimizin mevzuat, insan kaynakları,organizasyon yapısı ve finanasal kaynaklarını incelemek, Yerli ve milli bir savunma sanayi ihtiyacının gerekliliğini öğrencilerle analiz etmek, savunma sanayi alanında ülkemizde verilen eğitimler hakkında bilgi vermek, teknoloji ve ARGE yönetimi faaliyetlerini incelemek, proje yönetimi sürecini,kümelenme ve tamamlanan proje süreçlerini analiz etmek, harp, silah ve araçlarını tanıtmak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI032 Sosyolojiye Giriş 3+0+0 5
Toplumbilim kavramlarını kavrayış. Toplumbilmin kurucuları ve sonra onları izleyen kuramcı ile âşinâ bulunuş. Toplumsal meseleler ile alâkalı durum ve oluşumlar karşısında sosyolojik tasavvur imtiyazına sahip oluş. Gezegenimizdeki konumlara göre kültürlerin çeşitliliğinden ve toplumsallaşma süreçlerinin izafîliğinden haberdar bulunmak. Ona göre de, peşin hükümlerden âzâde ve kabûlcülükte engin olmak.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI033 Uluslararası Örgütler 3+0+0 5
19.yüzyıldan itibaren uluslararası sistem içinde devletlerin yanı sıra uluslararası örgütler de yer almaya başlamışlardır. Yaşanan iki dünya savaşı tarafından yaratılan felaketlerin tekrarlanmaması ve doğurdukları olumsuzlukların ortadan kaldırılması hedefiyle kurulan küresel ve bölgesel nitelikli uluslararası örgütler uluslararası ilişkilere yeni bir boyut eklemiştir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI034 Yöneticilik Becerileri 3+0+0 5
Bu ders temel yönetim kavramları hedeflerle yönetim, yönetim becerilerinin geliştirilmesi, yönetici kişiliğini geliştirmek, karar alma ve çözme, ekip oluşumu ve yönetimi, çalışanları, özendirme& motivasyon yönetimi, yetki devri-delegasyon, liderlik yaklaşımı, lider ve yönetici farkı gibi konuları içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI036 Optimizasyona Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI037 İstanbul’un Anıtsal Yapıları 3+0+0 5
Kent genelinde değişik dönemlerde inşa edilmiş tarihsel yapıları teorik ve alan çalışması kapsamında yerinde görerek pekiştirmek, yaşadığımız çevreyi / kenti geçmiş kültürleriyle ve eserleriyle tanıyıp farkındalık yaratmak, geçmişimize tarihsel ve kültürel açıdan sahip çıkılmasını sağlamak

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI038 Sinematografik Mekan Okumaları 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI039 Veri Bilimine Giriş 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI040 Hesaplamalı Matris İşlemleri 2+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI041 İşaret Dili 1 3+0+0 5
Bu derste işitme engelli bireyle iletişim süreci ve öğeleri, işitme engelliler kültürü, iletişim engelleri, temel işaret dili eğitimi TİD kurs programı, işitme yetersizliği ile dil ve konuşma yetersizliği olan bireylerin kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konuşma dilinden farklı olan fakat belli bir sistem içinde el ve vücut hareketleri ile mimiklerin kullanıldığı görsel bir dildir. Gelişen teknolojiye ve uzun süren uygulamalara göre işitme yetersizliği olan bireylerin eğitiminde bireysel özelliklerin ve bireysel ihtiyaçların belirleyici olması gerekmektedir. Bu gerekçe ile ders programı ile bireylerin, TİD kullanarak işitme yetersizliği olan bireylerle iletişim kurabilmek için temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması öngörülmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI042 İşaret Dili 2 3+0+0 5
Bu derste işitme engelli bireyle iletişim süreci ve öğeleri, işitme engelliler kültürü, iletişim engelleri, temel işaret dili eğitimi TİD kurs programı, işitme yetersizliği ile dil ve konuşma yetersizliği olan bireylerin kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konuşma dilinden farklı olan fakat belli bir sistem içinde el ve vücut hareketleri ile mimiklerin kullanıldığı görsel bir dildir. Gelişen teknolojiye ve uzun süren uygulamalara göre işitme yetersizliği olan bireylerin eğitiminde bireysel özelliklerin ve bireysel ihtiyaçların belirleyici olması gerekmektedir. Bu gerekçe ile ders programı ile bireylerin, TİD kullanarak işitme yetersizliği olan bireylerle iletişim kurabilmek için temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması öngörülmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI043 Sivil Sorumluluk ve Proje 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI044 İş Etiği 3+0+0 5
İş yaşamında etik kavramlarına yönelik farkındalık oluşturmak, iş etiği uygulamalarının önemini göstermek, katılımcıda etik değerleri kabul eden iş kararları verme becerilerini geliştirmek, iş kararlarını etik kullanarak değerlendirebilmek ile ilgili konu ve konular değerler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI045 TV ve Gündelik Yaşam Eleştirisi 3+0+0 5
“Neden televizyon izliyoruz?” sorusundan yola çıkarak TV’nin ideoloji yayma işlevinden kitleleri tek-tipleştirmesine, kanaat ve itaat oluşturma yetisinden tecimsel bir araç olmasına kadar pek çok konu mercek altına alınacaktır. Bu bağlamda dersin ana başlıkları televizyon ve temsil, cinsiyetçilik, türcülük, popüler kültür üreticisi olarak televizyon, rating sistemi, televizyonda dramatizasyon, TV’nin toplumsal belleğe katkısı ve genel olarak televizyon anlatısıdır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI047 Sağlık Örgütlerinde Çalışan Davranışları 3+0+0 5
Tutumlar ve iş tatmini; duygu ve duygu durumlar, kişilik ve değerler, algı ve atfetme süreçleri, motivasyon ve liderlik, grup ve takım çalışması, örgütlerde güç ve politika

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI048 Stratejik Öngörü 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI050 Yapay Zekaya Giriş 3+0+0 5
Her öğrenci için dersin amacı; Yapay zeka kavramının kapsamını, kullanılan yöntemleri, yapay zekadaki sorunlarla birlikte, farklı uygulama alanlarındaki örnekleri ile öğrenmektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI052 Medya İşletmeciliği 3+0+0 5
Medya İşletmeciliği kapsamına giren konular

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI054 Genetik Danışma ve Etik 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI056 Çocukta İletişim 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI057 Bilim Felsefesi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI059 Bilim ve Felsefe 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI060 Film Okuması 3+0+ 5
Belirli film türleri, yönetmenler, akımlar ve tarzlar, ulusal sinemalar, tarihsel dönemler, yönetmenler, yeni teknolojiler bağlamında film kültürü, kültürel çalışmalar ve sinema, toplumsal cinsiyet ve sinema, film ve medya kültürü, felsefe ve sinema, film endüstrisi, müzik ve sinema, sinemada görüntü ve ses, film uyarlamaları, sinema ve toplumsal değişim, alternatif sinemalar ders kapsamında işlenecek konular arasında yer almaktadır

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI061 İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+ 5
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kavramları, Risk Etmenleri ve Çeşitleri, Ortam Gözetimi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Nedenleri, Önleyici Tedbirler ve İş Güvenliği Kültürü

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI064 Bilgi ve İletişim Sistemleri Okuryazarlığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI065 Tıbbi Terminoloji 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI066 Etkili Konuşma ve Diksiyon 3+0+0 5
PROGRAMIN ADI: Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi DİKSİYON EĞİTİMİ İÇERİĞİ VE KAZANIMLARI • Diksiyon eğitimi; solunum, ses hızı ve ritmin nasıl geliştirileceğini öğretir. • Sesinizi çeşitli boyutlardaki izleyiciler ve mekanlar için nasıl ayarlayacağınız konusunda bilgiler verir. • Diksiyon eğitimi için en temel kazanım olan ses mekanizması nasıl çalıştığını ve doğal sesinizi nasıl keşfedeceğinizi anlamanızı sağlar. • Sesinizi ve diksiyonu geliştirmek ve ayrıca sesler arasında hızlı geçişi sağlayacak şekilde konuşabilmek için pratik ipuçları ve alıştırmalar ile karşılaşacaksınız. • Sesinizin etkileyiciliğini konuşmalarınızın geneline nasıl yansıtacağınızı öğretir. • Konuşmalarınıza tonlama, vurgu ve durak inceliklerini katarak daha etkili bir konuşma yapabilirsiniz. • Diksiyon eğitimi alan kişiler dili doğru, güzel ve etkili kullanmanın inceliklerini fark ederek Türkçeyi özenle kullanabilen, konuşmayı sanata dönüştürmenin yollarını bilen, doğru – yanlış kullanım örneklerini irdeleyen ve güzel konuşmanın önemini kavrayan, “ne söyleyeceğini bilmenin yanı sıra nasıl söyleyeceğini de bilen” bireyler olarak yetişecektir. • İşe alım süreci ile ilgili bilgi edinir. PROGRAMIN SÜRESİ Hafta Sonu Gruplarda: Günde 3 saat 2 gün = 6 saat Toplam Süre: 7 hafta x 6 saat = 42 saat PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI 1. HAFTA A. ETKİLİ İLETİŞİMİN ANLAMI 1. Etkili İletişimin Önemi 2. İletişimde Beden Dili – Ses ve Söz Dizgesi 3. İletişimde Doğru ve Yanlış Davranışlar 4. Telefonla Doğru ve Etkili İletişim 2.HAFTA B. NEFES VE SES EĞİTİMİ 1.Diyafram, Nefesi Kullanma 2. Doğru Duruş ve Doğru Nefes Alma Teknikleri 3. Sesin Nitelikleri ve Etkili Ses Kullanımı 4. Konuşma Hızını Ayarlama 5. Anlatım Bozukluklarını Engelleme 3.HAFTA C.SÖYLEYİŞ ve BOĞUMLAMA 1.Dil, Dudak ve Çene Egzersizleri 2. Boğumlama Alıştırmaları 3. Söyleyiş ve Boğumlama Kusurlarının Giderilmesi 4.HAFTA D.TONLAMA VURGU VE DURAK 1. Tonlamanın Önemi ve Örnekler 2. Kelime, Cümle Vurgusu ve Durak 3. Doğru Tonlama / Etkili ve İnandırıcı Tonlama 4. Metin Değerlendirme 5.HAFTA E. SÖYLEYİŞ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME 1. Yazılışları Aynı Anlamları Farklı Sözcükler 2.‘‘Ğ’’ Harfinin Söyleyiş Özellikleri 3.Yabancı Kökenli Sözcükler 6.HAFTA E. KÜRSÜ ÖNÜNDE KONUŞMA-HİTABET 1.Topluluk Önünde Konuşma 2.Heyecanını Kontrol Altına Alma 3.Konuşmacının Beden Dili Kullanımı 7.HAFTA F. UYGULAMALAR 1.Kursiyerlerin Performans Çalışmalarının Değerlendirilmesi, 2.İşe Alım Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI067 Beslenmede Markalaşma 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI068 Yaşam Boyu Psikoloji 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI069 İş Hayatında Yetkinlik 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI073 Bilim Ve Felsefe 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI076 Yaratıcı Yazarlık 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI077 Toplumsal Cinsiyet 3+0+ 5
Toplumsal cinsiyetle ilişkili temel kavram ve kuramlar, toplumsal cinsiyet rolleri ile aile, eğitim, beden, medya, şiddet, kent yaşamı ilişkisi, film analizleri ve günlük yaşam olaylarıyla temel kuram ve kavramların ilişkilendirilmesi

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI079 Bilimsel Yazım Becerileri 3+0+ 5
Ders, profesyonel ortamlarda doğru ve etkin iletişim dili, bir araştırma sorusu sorma, literatür tarama, akademik kaynak arama ve kullanma, bilimde etik ilkeler, bilimsel bir makale, tez ve bildiri yazımına ilişkin incelemeleri içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI080 Psikoloji Okumaları 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI085 İstanbul'un Tarihsel Yapıları 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI086 Kültür ve Sanat Tarihi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI088 Dijital Prodüksiyon ve Kurgu 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI089 Autodesk Maya ile 3B Modelleme 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI090 2B Çizgi Film Animasyon 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI091 Toplumlar Mimarlıklar İstanbul 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI092 Paralel Programlama (C) 3+0+ 5
C programlama dili kullanılarak, bilgisayar programcılığında belirli bir deneyime sahip olan öğrencilere, paralel programlama temelleri ile düşünmeye ve bunun yanı sıra paralel kod yazma becerisi geliştirebilmelerini hedefleyen bir derstir. Derste MPI, OpenMP gibi paralel programlama kütüphanelerinden yararlanılıp, etkin kullanımları, uygulamalı olarak öğretilecektir. Dersler interaktif bir şekilde, sınıf içi alıştırmalarla desteklenerek ve öğretim elemanının aktif destekleriyle işlenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI093 Yönetim ve Organizasyon 3+0+ 5
Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramlar, Yönetim ve yöneticilik, Liderlik kavramları, Yönetim yaklaşımları, Klasik yönetim yaklaşımları, Bilimsel yönetim yaklaşımı, Yönetim süreci yaklaşımı, Bürokrasi yaklaşımı, Neo-klasik yönetim yaklaşımı, Modern yönetim yaklaşımları, Sistem yaklaşımı, Durumsallık yaklaşımı, Post-modern yönetim düşüncesi, Yönetim fonksiyonları, Örgütler, Çağdaş örgütler, Örgüt yapıları, Örgütsel davranış yönetimi konularını kapsamaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI094 Araştırma Yöntemleri 3+0+ 5
Bilimin tanımı, Temel Kavramlar, Nitel ve Nicel Veri Toplama Yöntemleri, Araştırma Süreci, Ölçme ve Ölçekleme, Örnekleme, Veri Analizi, Araştırma Önerisi, Etik.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI095 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi 3+0+ 5
Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları, Bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması, Kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri, Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar, Kendilerini tanıtan CV'leri için kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları, Görüşmelerde karşılaşabilecek durumlarI, Soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI096 Meslek Etiği 3+0+ 5
Etik ve Ahlak Kavramları, Etiğin Tarihsel Süreci, İş Ahlakı ve Önemi, İş Ahlakı ve Etik Yaklaşımlar, İşletmelerde Ahlaki Karar Alma ve Etik Liderlik, Örgütlerde Etik kavramı ve Önemi, İş Ahlakı Açısından Eğitim ve Etik Kodların Önemi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI097 Kriminoloji 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI099 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2+0+1 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI100 İş Zekası ve Veri Yönetimi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI102 Sağlık İletişimi 3+0+ 5
Sağlık İletişimin Tanımı, Disiplinler Arası Bir Alan Olarak Sağlık İletişiminin Özellikleri, Sağlık İletişiminin Faaliyet Alanları, Sağlık İletişimi Alanındaki Başlıca Kuram ve Modeller, Sağlık İletişiminde Kişilerarası İletişim, Sağlık İletişimi Kampanya Süreci, Sağlık İletişimi Kaspamında Sosyal Pazarlama, Halkla İlişkiler, Risk İletişimi ve Medyada Savunuculuk, Sağlık Okuryazarlığı ve Eleştirel Sağlık İletişimi, Medya ve Sağlık, Sağlık İletişimi ve Etik Hasta Hekim (İç ve Dış Müşterinin) İletişim Becerileri

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI103 Sağlık Pazarlaması 3+0+ 5
Dersin içeriği, sağlık işletmeleri özelinde temel pazarlama fonksiyonlarının anlatılması ve sağlık sektöründe pazarlama faaliyetlerine ilişkin temel özellikler ve tüketici davranışlarının öğrencilere anlatılması hedeflenerek planlanmıştır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI107 Medya Yayıncılık Uygulamaları 3+0+ 5
Medya Endüstrisinde yer alan Radyo - Televizyon - Yazılı Basın ve Dijital medyanın işleyişi. Medya endüstrisinde mecralar nasıl faaliyetlerini sürdüyorler, teknolojik - ekonomik ve yayıncılık alanında çalışmalarını nasıl yapıyor. Medya endüstrisine kuş bakışı bir endüstriyel bakış.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI108 Tüketici Davranışları 3+0+ 5
Tüketici Davranışları dersi bağlamında, tüketim olgusu, tüketim toplumu kavramı, tüketim toplumunda tüketici, tüketici davranışlarının sosyo-psikolojik ve ekonomik dinamikleri, tüketici davranış modelleri, tüketici satın alma karar süreci, algı-ikna-tutum kavramlarının tüketici davranışlarıyla ilişkisi ele alınmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI109 Girişimciliğin Temelleri 3+0+ 5
Girişimci düşünce yapısı, yalnız yeni firma kuruluşlarını değil, firma içi atılımlarda da gittikçe önem kazanmaktadır. Öte yandan, Türkiye ve dünyanın öncelikli konuları tüm bu girişimci düşünceyi etkiler ve fırsat ile tehditler sunar. İşte bu yaklaşımla, program farkı gözetmeksizin üniversiteye yeni girmiş öğrencilere girişimciliğin temelleri, değişimi, dünyadaki öncelikli konular ile ilgilendirilerek anlatılacaktır. Girişimcilik eğitimi, iş dünyasını odağına alsa da, farklı vaka anlatımlarıyla genel bir anlayış aktarmayı hedefler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI110 Sürdürülebilir Kalkınma 3+0+ 5
Bu ders, doğal sistemlerin ekonominin ve toplumun bağlı olduğu doğal kaynakları ve ekosistem hizmetlerini sağlama yeteneğini sürdürürken aynı zamanda insani gelişme hedeflerini karşılamada organize olan Sürdürülebilir kalkınma kavramını ele almaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, 'gelecek' faktörünü ekleyerek sürdürülebilirlik kavramından farklıdır. Sürdürülebilir kalkınma birçok alt bölümle birlikte büyük bir konu olmasına rağmen, ders kavramın ilgili terminoloji ve küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında anlaşılması için zemin oluşturmayı amaçlamaktadır

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI112 Sağlık Örgütlerinde Çalışan Davranışları ve Güncel Konular 3+0+ 5
Sağlık örgüterinde ortaya çıkan ve güncel literatür konuları olan olumlu ve olumsuz örgütsel tutum ve davranışları incelemek ve stres, çatışma, güç ve politika, örgütsel kültür ve iletişim konularını tartışmak

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI114 Kanser Biyolojisi 3+0+ 5
Kanser, kanser oluşumu, kliniği, tedavisi, kanser hastalarında beslenme uygulamaları, besin, besin öğesi ve besin bileşenlerinin kanser oluşumu ve süreci üzerine etkileri, kanser hastalarında kullanılan beslenme destek ürünleri, besin karsinojenler

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI115 Dil ve Konuşma Terapisinde Akademik Okuma ve Yazma Becerileri 3+0+ 5
Bu ders; Tanışma Makale listesi paylaşımı Ders işleyiş ve içeriğinin paylaşımı ,Makale nedir ?,Eleştirel Okuma ve Düşünme Yöntemleri,Eleştirel Okuma ve Düşünme Yöntemleri,Akademik Okuma Süreci,Akademik Metin Tahlili,Açıklama, Tanımlama, Anlatım ,Hızlı Okuma Teknikleri,Analitik Okuma,Örnek makale önerileri ve tartışılması , Örnek makale önerileri ve tartışılması ,Analitik Okuma ve Yazım,Okuma Atölyesi,Okuma Atölyesi ; konularını içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI116 Sivil Sorumluluk ve Proje Uygulamaları 3+0+ 5
Ders kapsamında gerek akademik alanda gerekse hibe programları veya özel sektör kapsamında proje geliştirmek ve yürütmek için gerekli temel bilgiler verilmektedir. Bu bağlamda proje ve rutin işin birbiriyle ilişkileri, projeleri planlamak için gereken analiz adımları: “Sorun Analizi”, “Hedef Analizi”, “Paydaş Analizi”, “Strateji Analizi” ve akabinde gerçekleştirilmesi gereken planlama adımlarından: “Faaliyetlerin Planlanması”,” Maliyetlerin Planlanması”, “Temel Proje Planının” hazırlanmasında bahsedilmektedir. Böylece katılımcılar değişik alanlarda proje geliştirmek ve uygulamak için gereken temel becerilere sahip olabileceklerdir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI117 Sağlıkta İletişim 3+0+ 5
• Sağlık kuruluşları, sağlık çalışanları için yeni medya kullanımı ve sağlık iletişimi boyutu. • Yeni medya ve geleneksel medya nedir? Yeni medyanın geleneksel medyadan farkı nedir? Hem yeni medya kullanıcısı hem de yeni medya takipçilerinin özellikleri nelerdir? • Sağlık iletişimi nedir? Neden önemlidir? Sağlık ile ilgili doğru ve yanlış mesajları algılama ve aktarmada sağlık iletişimi nasıl gerçekleştirilir? Neden sağlık alanında iletişim anlamında ayrı bir dil ve uzmanlık gerekir? • Yeni medyanın sağlık alanındaki etkisi/gücü nedir? Türkiye ve dünyadaki durum nedir? • Sağlık merkezleri ve sağlık çalışanları yeni medyayı neden ve nasıl kullanmalı? İçerik üretiminde püf noktalar nelerdir? Yeni medyada nasıl haber yapılır? Nasıl haber yaptırılır? • Bilgi ve demeç nasıl aktarılmalıdır? Halkın/kamuoyunun sağlık okuryazarlık seviyesini yükseltmek için yeni medya nasıl yönlendirilir, yönetilir? Sağlık iletişim dili nasıl kullanılır? Yeni medyada yasaklar ve kirlilik unsurları nelerdir?

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI118 İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+ 5
Sağlık ve Güvenlik Kültürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Kavramları, Haklar ve Yükümlülükler, Çalışma Ortamlarındaki Tehlike Kaynakları, Risk Değerlendirmesi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Temel İlkyardımın İlkeleri

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI119 Autodesk Revit ile Bilgisayar Destekli Tasarım 4++ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI120 Autodesk 3D Max ile Bilgisayar Destekli Tasarım 4++ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI121 Allplan ile Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım 4++ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI122 Allplan ile 3B Modelleme 4++ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI123 Girişimcilik ve İnovasyon 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI125 Etkinlik Yönetimi 3+0+ 5
Bu derste, bir yönetim fonksiyonu olan Halkla İlişkilerin araçlarından biri olan Etkinliklerin uygulama olarak ortaya çıkışı, gelişimi, örnekleri, araştırma, tasarım, planlama, düzenleme-uygulama ve değerlendirme aşamaları üzerinde durulacaktır. Bir ekip çalışması olan Etkinliklerin Yönetimini ele alırken Etkinlik çeşitleri örneklerle işlenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI126 Kişiselleştirilmiş Tıp 2+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI127 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 2+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI132 Bir Metaorganizma Olarak İnsan ve Mikrobiyota Mühendisliği 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI134 Clinical Studies on Medicinal Plants 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI137 Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI138 Disiplinlerarası Sağlık Okuryazarlığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI139 İn-Siliko İlaç Afiniteleri 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI140 Kanıta Dayalı Yaşam 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI142 Reklam ve Tüketim 3+0+0 5
Küreselleşme, kapitalizm, metalaşma, yabancılaşma, tüketim toplumu ve reklamcılık

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI144 İş Hayatında Veri ile Hikaye Anlatıcılığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI145 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve Tanıtım 3+0+0 5
Halkla İlişkiler Ve Tanımın Tanımı, Amaçları, İşlevleri Ve Sağlık Kurumları İçin Önemi, Sağlık Kurumalarında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Disiplininin Gelişimine Yön Veren Olgular, Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin Rolü Ve Önemi, Sağlık Kurumlarının Tanıma Ve Tanıtma Faaliyetlerinde İtibar Yönetimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları, Sponsorluk Faaliyetleri, Etkinlik Yönetimi, Meda ve Basın İlişkilerinin Geliştirilmesi, Kurumsal Yayıncılık, Lider İletişimi ve Lobicilik

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI146 Sürdürülebilir Yaşam 3+0+0 5
Sürdürülebilir Yaşam, sistem temelli ve multi-disipliner bir yöntemle insan ile doğa ilişkilerini ve bunların sebep olduğu sosyal ve ekonomik sonuçları anlamaya çalışan bir yaklaşımdır. Günümüzde, günlük hayattaki tercihlerimiz ile gözlemlediğimiz veya bize anlatılan olayları birbiri ile ilişkilendirip bireysel, sosyal ve küresel ölçekte kavramayı sağlar. Bunu yaparken de sürdürülebilir yaşamın içinde bulunan şehir, iş dünyasından üniversiteye kadar tüm uygulamaları anlatır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI147 Marka Yönetimi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI148 Belirsizlik ve Değişim Yönetimi 3+0+0 5
Orgütsel değişim yönetiminin özü, değişimi insanlara başarılı bir şekilde nasıl tanıtacağınıza dair kapsamlı bir bilgidir. Bu derste öğrenciler, örgütsel değişim yönetiminin etkisini araştırmak için rolleri ve sorumlulukları nasıl net bir şekilde tanımlayacaklarını ve değişime dirençle nasıl başa çıkacaklarını öğreneceklerdir. İnsanların değişim yoluyla geçiş yapmasına yardımcı olacak bilgileri ve etkili kurumsal değişim yönetimi için temel faaliyetleri kazanacaklar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI152 Introduction to Optimization 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI153 Finansal Okuryazarlık 3+0+0 5
Finansal okuryazarlık kavramı, finans ve ekonomiye ilişkin temel kavramlar, faiz hesaplamaları, finansal sistem, para ve sermaye piyasaları, finansal araçlar, nakit bütçesi, başabaş analizi, alternatif finans kaynakları, yatırım kararları.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI154 Finansal Analiz 3+0+0 5
Mali tablolara ilişkin genel bilgilerin sunulması, temel mali tablolar; bilanço ve gelir tablosunun incelenmesi bilançonun analizi, ek mali tablolar, mali analiz teknikleri ile bu tekniklerin temel mali tablolara uygulanması, rasyo ve mali tablo analizlerinin yapılması.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI155 Türk Anayasa Hukuku 3+0+0 5
Bu ders kapsamında Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramları Türk Anayasa Hukuku incelemelerine temel olacak seviyede anlatılmaktadır. Osmanlı-Türk Anayasal gelişmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin günümüz anayasasına gelene değin kullandığı anayasaların temel özellikleri ve anayasa değişiklikleri Türk Anayasa tarihi bilgisi olarak ana hatlarıyla öğrenciye aktarılmaktadır. Günümüzde yürürlükte olan 1982 Anayasası tüm bölümleriyle özellikle yasama, yürütme ve yargı organlarının yapılanması ve fonksiyonları bağlamında incelenmektedir. Anayasa Mahkemesinin anayasaya uygunluk denetimi, bireysel başvurular ve ceza yargı yetkisi ders kapsamında işlenen konular arasındadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI156 Hukuk Bilimine Giriş 3+0+0 5
Bu ders kapsamında toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar aktarılmakta, bunların içinde hukuk kurallarının farkı ve önemi vurgulanmaktadır. Hukuk ve adalet kavramlarının tanımları yapılmaktadır. Hukuk tarafından tanınan haklar ve sorumluluklar ile bu hak ve sorumluluklara sahip olabilmek için gerekli olan hak ve tasarruf ehliyeti şartları öğretilmektedir. Hukukun ana dalları olan kamu hukuku – özel hukuk ayrımı verilmekte, bu ana hukuk dallarının alt branşları tanıtılmaktadır. Türk Yargı Sisteminde yer alan yüksek mahkemeler, ilk derece mahkemeleri ve yargısal kurumlar hakkında bilgi verilmekte bu yargı yapılanmasında görev alan kişilerin yetki ve sorumlulukları anlatılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI157 Girişimcilik ve Pazarlama 3+0+0 5
Ders, hazırlanan kitapçıktan anlatılacak ve takip edilecektir. Genel olarak sınıf ortamında Soru-Cevap-Tartışma ile çalışılacak ve "Derse Katılım" olarak %30 ile puanlanacaktır. Dersten geçme puan ortalaması “60” olacaktır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI158 Genel Antreman Bilgisi 3+0+0 5
Bu ders antrenmanda temel kavramlar, antrenman ile geliştirilmesi hedeflenen özellikler, antrenmanın organizmaya etkisi, antrenman planlama ilkeleri, yüklenme dinlenme ilişkisi ve genel yüklenme ilkeleri, kondisyonel özellikler ve antrenman metotları konularını kapsamaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI160 Spor Terminolojisi 3+0+0 5
Spora Özgü Kavramların Tanımı, Branşlara Hakimiyet

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI161 Engelliler ve Spor 3+0+0 5
Engellilik ile ilgili kavramlar Engelli öğrencinin bireysel özelliğine göre plan ve program bilgisi Engelli bireylerin spor uygulamalarında uygun materyal bilgisi Etkinlik sırasında bireye özgün güvenlik önlemleri alabilme

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI162 Bağımlılık 3+0+0 5
Bağımlılık konusuna ilişkin tanımlar, bağımlılık türleri, Kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenleri ve koruyucu faktörler, Tütün bağımlılığı, Alkol ve madde bağımlılığı, Sağlıklı yaşamın ilkeleri Teknolojinin akılcı kullanımı, Yoksunluk sendromu ve acil durumlar, Madde bağımlılığında önleyici çalışmaların kapsamı, Alkol ve Yasak Madde kullanımı ile ilgili yasalar, Bağımlılık tedavisi ve kendine yardım grupları hakkında genel bilgi

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI163 Akılcı İlaç Kullanımı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI164 Hasta Güvenliği 3+0+0 5
Hasta güvenliğinin önemi ve genel bilgiler, Dünyada ve Türkiye’de hasta güvenliği, Hasta güvenliği ile ilgili sorunlar, Etik, Hasta ve hasta yakınları güvenliği, İlaç Hatalarının Önlenmesi, Akreditasyon ve Risk Yönetimi, Düşmelerin önlenmesi, Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Hatalarının Önlenmesi, Çalışan güvenliği, uygulama örnekleri sunmayı öğreneceklerdir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI165 Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Çocuk 3+0+0 5
Hastanede yatarak tedavi gören ve diğer sağlık kuruluşlarına başvuran 0-18 yaş arası normal ve farklı gelişim gösteren çocukların gelişimsel ve ruhsal durumları, hasta çocukları hastane yaşantısına hazırlamaya ilişkin yöntemleri planlama, çocuk-aile-personel etkileşimi, çocuk ve aileleri teşhis ve ameliyata hazırlama, hastanede yatan çocukların hakları konuları ele alınacaktır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI166 Bilimde Bütüncül Yaklaşım 3+0+0 5
Bilim, araştırma yaklaşımları ve metodolojiler becerilerinde bütünsel bir bakış açısı sağlayan seçmeli bir ders. Haftalık 2 saatlik bir kurstur.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI167 Öğrenme ve Davranış 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI168 Uygarlık Tarihi 1 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI169 İş Sağlığı Ve Güvenliği (Üniversite Seçmeli Ders) 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI171 Online Siyasal İletişim 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI172 Beslenme ve Genetik 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI173 Sağlıkta Bütüncül Yaklaşım 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI175 Dijital Oyun Tasarımı 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI176 Uygarlık Tarihi 2 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI177 Animasyon Temelli Oyun Tasarımı (Unity Engine) 3+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI178 Oyunlar için 3B Karakter Modelleme 3+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI179 Endüstriyel ve Mimari Modelleme(3ds Max) 3+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI180 Grafik Tasarım Uygulamaları 2+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI181 Teknik Proje Yönetimi 2+2+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI183 Endüstri 4.0 ve Liderlik 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI184 Finansal Okuryazarlık 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI185 Müzakere Teknikleri 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI186 Film Culture 3+0+ 5
Bu ders, toplumu ve kültürü yansıtma, eleştirme, yeniden şekillendirme ve etkileme becerisine sahip farklı bir sanat formu olarak filme giriş niteliğinde bir inceleme sağlar. Derste, film anlatı formülasyonu ve filmin ana biçimsel öğeleri: mizansen, sinematografi, kurgu ve ses tasarımı tartışılır. Bunun yanı sıra, filmi toplumun ve kültürün çeşitli yönleriyle (şiddet, ırk, sınıf, cinsiyet ve cinsellik vb.) ilişkisi içinde çeşitli türler üzerinden eleştirel olarak inceleme ve analiz etme terminolojisi de tartışılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI189 Türkiye'nin Rekabet Gücü 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI190 Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi 3+0+ 5
Bu dersin içeriğini dijital ortamda yer alan Arama Motoru Reklamları, Arama Motoru Optimizasyonu, Web kavramı, Sosyal Medya ve değişen e-ticaret trendleri oluşturmaktadır. Pazarlama karması olarak tanımlanan 4P yaklaşımının dijitalleşmesine yönelik veriler ve uygulamalar sunulmaktadır. Ayrıca sosyal medyanın içerikten e-ticaret ortamına dönüştüğü bir dünyada dijital marka ve dijital pazarlama eğilimleri ele alınmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI191 e-ticaret 3+0+ 5
Elektronik Ticaretin Teknoloji Altyapısı, Web Tabanlı İşletmelerin Örnekleri; İnternet Ekonomisi ve İş Modelleri. İnternet Güvenliği, Elektronik Ticaret; E Ticaretinin Sosyal, Yasal, İş Etiği ve Kamu Politikası Boyutu; Web Tabanlı Bir İş İçin Bir İş Planı Oluşturma. Sanal İş Ortamında Web Tabanlı İş Projesinin Geliştirilmesi, Geliştirilmesi ve Uygulanması.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI194 Problem Çözme Teknikleri 3+0+ 5
Problem , matris , takım çalışması , problem çözme araçları , Kalite araçları

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI196 Diyetetikte Markalaşma 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI197 Gıdalardaki Toksik Maddeler 2+0+ 5
Gıda güvenliği, ilgili yönetmelik ve yasal düzenlemeler, gıda katkı maddeleri, çeşitli sebeplere bağlı olarak gıdalarda oluşan toksik maddeler ve etkileri, doğal kontaminantlar ve etkileri, pestisit ve ağır metaller, gıda alerjisi

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI198 Makale Okuma ve Değerlendirme 2+0+ 5
Bilimsel yayın kaynakları (Dergiler ve tarama motorları) Literatür tarama, makale türleri ve özellikleri, makale okuma ve değerlendirme.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI199 Kültürlerarası Hemşirelik 2+0+ 5
Kültür, Hemşirelik ve Kültür, Kültürlerarası Hemşirelik Bakımı, Kültürlerarası Hemşirelik Modelleri, Kültürlerarası İletişim

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI200 Sağlık ve Medya 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI201 Kriz Döneminde Yönetim 3+0+ 5
Kriz tanımı, krizlere hazırlık, krizlerden korunma yöntemleri, kriz anında yönetim kriz sonrası planlama ve organizasyon

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI202 Gönüllülük Çalışmaları 2+1+0 5
Yönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; Temel Gönüllülük alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.); Gönüllü Çalışmalarla ilgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım; Gönüllü Çalışmalarda Çalışmalar da Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım; Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI204 Dünya Metropolleri: Modernlik ve Mimarlık 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI205 Katlama Teknikleri Analizi ve Tasarımı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI208 Çevre ve İklim Değişikliği 3+0+0 5
Çevre ve İklim Değişikliği dersi günümüzde gerek bireysel günlük yaşamımız, gerekse içinde bulunduğumuz toplumu ve iş dünyasını gittikçe daha çok etkilemeye başlamıştır. Ders süresince su ile enerji basta olmak üzere doğal kaynaklar ile ilgili konular, ve benzer şekilde iklim değişikliği başta olmak üzere çevre kirlenmesinin sonuçları çalışılacaktır. Tüm bu konulardaki küresel durumun yanında, Türkiye ve İstanbul için de halihazırdaki gelişmeler incelenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI209 Diplomasi Tarihi 3+0+0 5
Birinci Dünya Savaşı, Rusya’da devrim, savaş sonrası Avrupa’nın genel durumu, savaşa giden yol, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, iki kutuplu dünya.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI210 Girişimcilik Uygulamaları 3+0+0 5
Girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili gerekli teorik bilginin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması ve sunumu.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI211 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 5
İnsan kaynakları yönetiminin tanımı ve işlevleri, İKY. Fonksiyonları, işgören tedariği, işe başvuru, mülakat teknikleri, işgören eğitimi, kariyer yönetimi ve kariyer planlama, performans değerleme ve performans değerleme teknikleri, ücretlendirme, işgören motivasyonu, işgörenin işletmeye bağlılığını ve verimliliğini etkileyen İKY. uygulamaları.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI212 Sağlık Profesyonelleri için İletişim Becerileri 3+0+0 5
Bu dersi alan öğrencinin; iletişim kavramı, iletişimin insan ilişkilerindeki önemi ve iletişimi etkileyen faktörleri, insanın temel özellikleri ve gereksinimleri, etkili iletişim yöntemleri, sağlık iletişiminin önemi, grup dinamikleri ve gruplarda iletişim, terapötik iletişim, profesyonel iletişimin temelleri ve profesyonel iletişim becerileri, özel durumlarda kişilerle ve gruplarla iletişim kurma konularında bilgi sahibi olur.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI213 Türk Demokrasi Tarihi 3+0+0 5
Fransız ihtilaii ile başlayan uluslaşma süreci ve buna bağlı olarak gelişen halk egemenliği kavramının, Osmanlı imparatorluğu ve hemen ardından özellikle Türkiye Cumhuriyetinde gelişimini demokrasi talepleri bu derste incelenecektir. Derste tarihsel dönüşümler ve bu dönüşümleri tetikleyen kuramsal gelişmeler ele alınacak ve ondört hafta içinde incelenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI215 Bilişim Güvenliği 3+0+0 5
Bilgisayarın tarihçesi, internetin tarihçesi, virüs çeşitleri, virüslerden korunma yöntemleri, virüslere yakalanma ihtimalini düşürmek için uygulanması gereken yöntemler, bilgisayar güvenliğini sağlama, kişisel veya kurumsal cihazlara yerleşen virüsler karşısında olması gereken tutum ve davranışlar. Ağ güvenliğini sağlama, siber savaş ve siber suçlar konularına hakim olma, güncel siber olayların takibi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI216 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3+0+0 5
İş hukukunun temel kavramları, bireysel iş hukuku, işçi, işveren, alt işveren, işveren vekili, işyeri tanımları, İş kanunu ve uygulama alanı, iş sözleşmesinin özellikleri ve türleri, iş sözleşmesinin yapılması ve iş sözleşmesinden doğan borçlar, çalışma ve dinlenme süreleri, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları, toplu iş hukuku kavramı, sendikal örgütlenme, sendika üyeliği ve sendikal güvenceler, toplu iş uyuşmazlıkları, sosyal güvenlik hukuku ile ilgili genel bilgiler, sosyal sigorta kavramı ve türleri dersin kapsamına dahildir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI217 Senaryo ve Yönetmenlik 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI218 Yeni Medyanın Sosyolojisi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI220 Yapay Öğrenme ve Veri Bilimi 3+0+0 5
Yapay öğrenme temel kavram ve yöntemleri. Yapay öğrenme kullanarak problem çözme; problem bilgisi kullanan ve kullanmayan yöntemler. Veri analizi, Çeşitli algoritmalar incelemek. Farklı alan dallarında yapay zeka yönetmlerin önemini örneklendirilerek anlatmak

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI221 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI 3+0+0 5
Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu, hamileliğin oluşumu, gebelik döneminde çocuk gelişimi, 0-5 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (boy, kilo) ve takibi, 0-5 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar), aşılar, gebelikle ve yenidoğanla ilgili alternatif uygulamalar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI222 Hemşirelikte İletişim 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI223 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI 3+0+0 5
Aile planlamasının tanımı ve önemi, aile planlamasının amacı ve yararları, aile planlaması çalışmaları ve uygulamaları, dünyada ve Türkiye’de nüfus özellikleri ve nüfus politikaları, aile planlaması ve danışmanlığının önemi, aile planlaması yöntemleri, acil ve özel durumlarda kontrasepsiyonu içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI224 Aktif Yaşlılık 3+0+0 5
Aktif yaşlanmaya genel bakış, yaşlıların sorunları, aktif ve sağlıklı yaşlanma, yaşlı hakları, sağlıklı yaşlanma için koruyucu ve önleyici yaklaşımlar

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI225 Engellilik ve Katılım 3+0+0 5
Farklı engel grupları, bu engel gruplarına yönelik yaklaşımlar ve engelli bireylerin katılımlarına yönelik yaklaşımlar ve engellilerle ilgili yasal mevzuatlar

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI226 Geleneksel Türk El Sanatları 3+0+0 5
El Sanatlarının Tanımı Nedir? Geleneksel Türk Sanatları- Türk El Sanatları Kavram ve Terimleri, Geleneksel Türk Sanatlarının Önemi, Geleneksel Türk Sanatlarının Hammadde ve Yapım Tekniklerine Göre Sınıflandırılması, Geleneksel Türk Sanatlarının Tarihi Gelişimi, Türk Kültüründe Ahilik ve Lonca Sistemleri, Kaybolan veya Kaybolma Tehlikesinde Olan El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatı Kültürünün Yaşatılması ve Kuşaklar Boyu Devam Ettirilmesi Üzerine Düşünceler

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI227 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 3+0+0 5
Sağlık kavramı, sağlık sistemleri ve ülkelerin birbirinden farklılık gösteren sağlık sistemlerinin anlatılmasından oluşturmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI228 Kişiselleştirilmiş Tıp 3+0+0 5
Çeşitli hastalıklarda insanın moleküler profiline dayalı tedavi seçeneklerini içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI229 Klinik Uygulamalarda Akılcı İlaç Kullanımı 3+0+0 5
Akılcı İlaç kullanımı tanımı, yanlış ilaç kullanımının yarattığı sonuçlar, Akılcı ilaç uygulamaları, olgu çalışmaları, özel hasta gruplarında (çocuklar ve yaşlılar, psikiatri hastaları) akılcı ilaç kullanımı açısından bilgilerin güncellenmesi ve klinik açıdan önemli ilaç etkileşimlerinin değerlendirilmesi, akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilerin değerlendirilmesi ve hasta eğitimleri.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI230 Özel Gereksinimli Çocuklar 3+0+0 5
Özel eğitimin tanımı, ilgili terimler, temel kavramlar ve ilkelerin tanınması ve sınıflandırılması, ülkemizde ve dünyada sunulan özel eğitim hizmetleri ve tarihçesi, yönetsel düzenlemeler, özel eğitimle ilgili görüşler, engele neden olan faktörler, yaygınlık oranları, önleme, erken tanı ve önemi, engel grupları, engel grubuna yönelik sunulan eğitimler, kaynaştırma, toplumda engelli bireylerin yeri, özel gereksinimli çocuklarda aile eğitimi konuları incelenecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI231 Sağlık Okuryazarlığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI232 Sağlıklı Yaşam ve Spor 3+0+0 5
Sağlıklı yaşamın önemi ve nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verilmesi ve sporun sağlık açısından öneminin anlatılması.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI233 Sağlıkta İnovatif Yaklaşımlar 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI234 Sosyal Beceriler 3+0+0 5
Sosyal beceri kavramı, sosyal duygusal gelişim, sosyal-duyguzal zekanın önemi, iletişim, atılganlık, duygulara yönelik beceriler, akran ilişkileri, problem çözme becerileri, ilişki başlatma ve sürdürme becerileri, stresle başa çıkma ve grupla iş yürütebilme becerilerini kapsamaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI235 Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Uygulamaları 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI246 İran'da Toplum ve Siyaset 3+0+ 5
İran’ın toplum ve siyasetini anlatıp analiz ederek çok kültürlü toplumsal yapıyı ve ideolojik tabanlı devletin yapısı ve siyasetini irdelemek genel ders içeriliğini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, çeşitli siyasi ve toplumsal konular (geçmişten günümüze) ele alınmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI253 Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI254 Performans Göstergeleri ve Günlük Yönetim Sistemleri 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI255 Proje Yönetimi 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI259 Yaşam Kalitesi 3+0+ 5
Bu ders; yaşam kalitesinin tanımı, yaşam kalitesini etkileyen faktörler, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, yaşam kalitesi, emosyonel durum, uyku, ağrı ve yorgunluk arasındaki ilişki, yaşam kalitesi ve aktivite katılımı, yaşam kalitesi ve çevre, yaşam kalitesi değerlendirme methodları, çocuk, yaşlı, engelli ve kronik hastaların yaşam kalitesi, hayatın bitmesine ilişkin görüşler, farklı gruplarda yaşam kalitesi(saha çalışması),yaşam kalitesini geliştirecek müdahaleler, farklı grupların yaşam kalitesi ile ilgili literatürün incelenmesi, tartışma, farklı gruplarda yaşam kalitesi konularını içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI260 Deneysel Ekslibris Tasarımı 3+0+ 5
Bu derste öğrenciler, kitapların iç kapağına yapıştırılan ve sahibinin adını taşıyan ekslibrisin kısa tarihçesini, işlevini ve özelliklerini öğreneceklerdir. Bir iletişim objesi olarak yaşayan kişiler için özgün ekslibrisler tasarlayacaklardır. Sanatsal düşünce ile de buluşturarak deneysel örnekler yaratacaklardır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI261 Rejeneratif Biyoloji ve Tıp Uygulamaları 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI262 Semptom Yönetiminde Tamamlayıcı Terapiler 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI263 Sürdürülebilir Tasarım 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI264 Kısa Film 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI265 Senaryo Yazarlığı 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI266 Fiziğin Kültürel Tarihi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI268 Fiziğin Kültürel Tarihi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI271 Kültür ve Sanat Odağı Olarak Dünya Metropolleri 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI273 Biyoteknolojik Dönüşüm ve Biyogirişimcilik 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI274 Fermentasyon Teknolojisi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI284 Ekonomi Okuryazarlığı 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI285 İletişim Becerileri 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI286 Sağlık Ekonomisi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI287 Siyasal Okuryazarlık 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI288 Yeni Evren Kurgusu ve Dönüştürdükleri: Metaverse 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI289 Tıp ve Spor 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI290 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Tehditler ve Korunma 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI291 Bilimde Bütüncül Yaklaşım 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI292 Epidemiyoloji 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI293 Matlab ile Lineer Cebir 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI294 Gıda Kaynaklı Mikroorganizmalar ve Sağlık 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI295 Kalite Yönetimi Sistemleri 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI296 İşletmeciliğin Temelleri 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI298 Ağız ve Diş Sağlığı 3+0+0 5
1. Diş Hekimliği Genel Bilgiler a. Tarihçesi b. Diş Hekimlerinin Aldıkları dersler c. İlgi – uzmanlık alanları d. Türkiye' de diş hizmet alım alanları 2. Diş ve Çevre Dokularının Tanıtılması a. Diş anatomisi b. Fizyolojisi c. Embriyolojisi 3. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Tedavisi 1 (3 ders) a. Diş Sert Doku Hastalıkları ve Tedavileri b. Protetik Tedaviler c. Pedodonti Tedavileri d. Estetik Tedaviler e. Ortodonti uygulamaları 4. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Tedavisi 2 (3 ders) a. Diş eti Hastalıkları ve Tedavileri b. Cerrahi İşlem Gerektiren Hastalıklar ve Tedavileri c. İmplant Uygulamaları d. Eklem Rahatsızlıkları ve tedavileri 5. Dijital Diş Hekimliği 6. Koruyucu Diş Hekimliği ve Güncel Yaklaşımlar a. Çürük oluşumunu engelleyen ajanlar 7. Ağız ve Diş Sağlığı Bakımı ve Eğitimi a. Diş fırçalama teknikleri b. Diş ipi kullanımı 8. Hasta Ve Hekim Hakları ve Malpraktis 9. Sağlık Turizmi

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI299 Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı Problemleri 3+0+0 5
Çocuklarda süt dişlerinin önemi, Beslenme- ağız bakımı ve diş sağlığının önemi ile erken dönem çürüklerden korunma stratejileri, İlk diş hekimi ziyareti, Daimi dişlerin sürme yaşları ile erken dönem süt dişi kayıplarının sonuçları Çocuklarda erken dönem müdehale edilebilir ortodontik bozukluklar, Ortodontik problem etiolojileri

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI305 Biyoteknolojik Dönüşüm ve Biyogirişimcilik 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI306 Çevre Sağlığı 0+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI307 Dünya Müzik Kültürü 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI312 Uygarlık Tarihi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI316 Moleküler Görüntüleme ve Tedavi 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI317 Tıbbi Patoloji Farkındalığı ve Kanserin Erken Tanısı 3+0+0 5