Yazılım Mühendisliği (Türkçe)
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL101 Genel İngilizce 1 2+0+0 2 Zorunlu
Temel günlük ifadeleri kullanabilme; kendilerini, ikinci ve üçüncü şahsı tanıtma; kişisel bilgilerle ilgili soru sorabilme ve bu tür sorulara cevap verebilme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK101 Türk Dili 1 2+0+0 2 Zorunlu
Dil-düşünce ilişkisi, dil-kültür ilişkisi, dilin toplumsal hayattaki önemi, dünya dilleri ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri, özellikleri; günümüz Türkçesinin durumu ve sorunları; Türkçe yazım kuralları; etkin okuma ve dinleme; yazılı ve sözlü anlatımın genel kuralları; düşünsel düzen, paragraf ve anlatım biçimleri; resmî yazışmalar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ101 Diferansiyel ve Integral Matematik 2+2+0 6 Zorunlu
Analitik geometri. Fonksiyonlar, grafikler, limit ve süreklilik. Türev, türev alma kuralları, zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevi, Türev uygulamaları. Belirli integral, belirsiz integral. İntegral uygulamaları. Aşkın fonksiyonlar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ103 Temel Programlama 1 (Python) 3+2+0 7 Zorunlu
Python dilini oluşturan öğelerin (değişkenler, deyimler, fonksiyonlar, şartlı ifadeler, döngüler, özyineleme, istisnalar, vs.) yanı sıra programlama mantığı ve yazılım geliştirmenin temelleri de aktarılır. Dersin verilişi interaktif sınıf içi alıştırmalar, haftalık ödevler, dersin öğretim elemanlarından sağlanan yakın desteklerle şekillendirilir. Dönemin son haftalarına doğru, bilgisayar programlama ve yazılım geliştirmeye dair ileri kavramlar da tanıtılır. Dersle ilgili her türlü iletişim ve etkileşimler “Piazza” ortamı üzerinden gerçekleştirilir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ105 Mühendislik Fiziği 3+1+0 6 Zorunlu
Bu dersin kapsamı fiziğin giriş konusu olan cebir tabanlı mekanik konusudur. Mekanik kapsamında kuvvetler, hareket, enerji, çarpışmalar, dairesel hareket ve dönme konuları yer alır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ107 Unix İşletim Sistemi 3+1+0 6 Zorunlu
Bu derste Unix’i aşağıdaki bölümlerde inceleyeceğiz: 1. UNIX Temelleri, 2. Dosyalar ile nasıl çalışılacağını göreceğiz. 3. UNIX'in ve genel sistem yönetimi kavramlarının kurulması. 4. UNIX'in metin çıktısını ve örüntü eşlemesini nasıl işleyebileceğini ve idare edeceğini anlayacağız. 5. UNIX ve Windows PC sistemleri arasındaki ağı tartışacağız. 6. UNIX sistemlerinde mevcut olan üç güçlü komut diline değineceğiz.

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL102 Genel İngilizce 2 2+0+0 2 Zorunlu
Bu derste, öğrencilerin günlük hayatta kişisel bilgileri, aile bilgileri, alışveriş, ikametgâh, iş bilgileri, yol sorma ve tarif etme, toplu taşıma araçları ile ilgili temel ifadeleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK102 Türk Dili 2 2+0+0 2 Zorunlu
Yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım türleri, bilimsel araştırma yöntemleri, sözlü sunum türleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ102 Hesaplamalı Matematik 3+2+0 7 Zorunlu
Mühendisliğin temel konuları olan mantık, ispatlar, kümeler ve fonksiyonlar, algoritmalar, Sayı teoremi ve kriptoloji, Tümevarım ve Yinelenme, Sayma, Ayrık Olasılık, Bağıntılar, Grafikler ve Ağaçlar, Bool Algoritması
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ104 Temel Programlama 2 (Python) 3+2+0 7 Zorunlu
Python ile programlama ve yazılım geliştirmede ileri düzey kavramlar (sınıflar, nesneler, metotlar, kalıtım, iteratörler, jeneratörler, lambda ifadeleri, Unicode vs.) İnteraktif sınıf içi tartışmalar, haftalık alıştırmalar ve dersin öğretim elemanlarından yakın destek. Öğrencilerin en fazla ikişerli gruplar halinde bir dizi mini projeler yaparak derslerde öğrendiklerini gerçek boyutlardakilere yakın ve kullanıcısına katma değer sağlayabilecek kollektif zeka projelerinde uygulamalı olarak pekiştirmeleri beklenir. Dersle ilgili bütün iletişim ve etkileşimler "Piazza" ortamından gerçekleştirilir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ106 Unix Programlama 3+1+0 6 Zorunlu
Yapıyı 3 bölümde inceleyeceğiz: Bölüm I UNIX'e, kabuğa ve bazı genel araçlara giriş niteliğindedir. 1. "Kabuk Temelleri", kabukla ilgili birkaç önemli kavramı tartışır ve kabuğun farklı sürümlerini açıklar. 2. "Komut Dosyası Temelleri", bir kabuk komut dosyası oluşturma ve çalıştırma işlemini açıklar. Ayrıca oturum açma işlemini ve kabuğun çalıştığı farklı modları da kapsar. 3. "Dosyalarla Çalışma" ve "Dizinlerle Çalışma", dosyalar ve dizinlerle çalışırken kullanılan komutlara genel bir bakış sunar. Bu bölümler, bir dizinin içeriğini nasıl listeleyeceğinizi, bir dosyanın içeriğini nasıl görüntüleyebileceğinizi ve dosyaları ve dizinleri nasıl değiştireceğinizi gösterir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ108 Elektronik Fiziği ve Sistemleri 3+1+0 6 Zorunlu
Bu dersin kapsamı elektronik fiziği ve temel elektronik devre elemanlarının çalışma prensipleri ve örnek uygulamalarıdır. Elektronikle ilgili temel fiziksel teoremlerden başlayıp, yarıiletken devre elemanları ve uygulamalarına uzanan konular işlenecektir.

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 2 Zorunlu
Osmanlı İmparatorluğu´nun Dağılışı, Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı; Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, TBMM´nin Kuruluşu, Cumhuriyetin İlanı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG001 İstinyelilik Manifestosu 1 1+0+0 1 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ201 Algoritmalar 1 3+1+0 6 Zorunlu
Bu derste bilgisayar problemlerinin matematiksel olarak modellenmesine giriş yapılır. Derste bilgisayar bilimlerinin, arama, sıralama, özyineleme, çizge teorisi başta olmak üzere, temel algoritmaları işlenir. Ders algoritma geliştirmeyle programlama arasındaki ilişkiyi vurgular.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ203 Temel Veri Yapıları 1 3+1+0 6 Zorunlu
Bu derste, listeler, yığıtlar, kuyruklar, ağaçlar, yığınlar gibi temel veri yapıları işlenir. Öğrencilerin temel veri yapılarını analiz edebilmeleri ve geliştirebilmeleri için gerekli bilgi ve beceriler kendilerine kazandırılır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ205 Programlama Teori ve Pratiği 1 (C) 3+2+0 7 Zorunlu
Bilgisayarları kullanarak problem çözmek için temel yapı taşları. Temel bilgisayar organizasyonu ve programlama yapıları: bellek CPU, ikili aritmetik, değişkenler, ifadeler, önermeler, koşullu önermeler, yineleme, fonksiyonlar, parametreler, özyineleme, ilkel ve bileşik veri türleri, temel işletim sistemi ve hata ayıklama aracı.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ207 Lineer Cebir 2+2+0 6 Zorunlu
Doğrusal denklem sistemleri ve çözüm kümeleri. Doğrusal dönüşümler. Matrisler ve matris işlemleri. Determinantlar, Vektör uzayları, altuzaylar, doğrusal bağımsızlık, boyut, taban, taban değiştirme. Özdeğerler ve özvektörler. İç çarpım, diklik. Tekil değer ayrıştırması.

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2+0+0 2 Zorunlu
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923- 1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG002 İstinyelilik Manifestosu 2 1+0+0 1 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ202 Algoritmalar 2 3+1+0 6 Zorunlu
Böl ve ilerle stratejileri, çizge algoritmaları, arama, en kısa yol algoritmaları, obur teknikler, dinamik programlama, linear programlama, sayısal algoritmalar, NP-complete problemler, yaklaşık tahminlere dayalı teknikler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ204 Temel Veri Yapıları 2 3+1+0 6 Zorunlu
Bu derste, karmaşık verilerin temsili için ileri düzey veri yapıları gösterilir ve bu veri yapılarının çeşitli algoritmalara uyarlanması yoluyla öğrencilerin programlama becerilerinin geliştirilmesine çalışılır. İşlenen konula arasında, diziler, linkli listeler, ağaçlar, öncelik kuyrukları, heap'ler ve çizgeler vardır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ206 Programlama Teori ve Pratiği 2 (C++) 3+2+0 7 Zorunlu
Bilgisayarları kullanarak sorunları çözmek için ara yapı taşları. Nesne yönelimli programlama, veri yapıları, nesne yönelimli tasarım ve bu veri yapılarını manipüle etmeye yönelik algoritmalar ve işletim zamanı analizleri. Yığınları, sıraları, listeleri, ağaçları ve kümeleri içeren veri yapılarının tanıtılması.

5. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG003 İstinyelilik Manifestosu 3 1+0+0 1 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ301 İşletim Sistemleri 3+1+0 6 Zorunlu
İşletim sistemi prensipleri ve tasarım konuları. Proses yönetimi, zamanlama, hafıza yönetimi. Eşzamanlılık konuları. Giriş/Çıkış sistemleri, dosya sistemi, sanal hafıza. İşletim sistemlerinde güvenlik. Yüksek seviyeli bir programlama dili kullanarak bir proje geliştirilmesi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ305 Makine Zekası Prensipleri 3+2+0 7 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ307 Programlama Teori ve Pratiği 3 (C++) 3+2+0 7 Zorunlu
Fonksiyonların aşırı yüklenmesi, fonksiyon şablonları, sınıf şablonları. Nesne yapıcılar, yokediciler ve arayüzler. Nesne kompozisyonları, arkadaş fonksiyonlar ve sınıflar. Kalıtım ve çok formluluk. Akıntı girdi/çıktı arayüzü. C++ standard şablon kütüphanesi (STL) . İstisnaları ele alma. Dinamik hafıza yönetimi.

6. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG004 İstinyelilik Manifestosu 4 0+1+0 1 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ302 Programlama Teori ve Pratiği 4 (iOS+Android) 3+2+0 7 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ304 Sinir Ağları ve Makine Öğrenmesi 3+2+0 7 Zorunlu

7. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ401 Derin Makine Öğrenmesi 3+2+0 7 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ403 Bilgisayar Güvenliği 3+1+0 6 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ791 Bitirme Tezi 1 3+2+0 7 Zorunlu

8. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ402 Ağ Programlama 3+1+0 6 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ404 Bilgisayar Teorisi 3+1+0 6 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
YAZ792 Bitirme Tezi 2 3+2+0 8 Zorunlu


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ001 Siber-Fiziksel Sistem Güvenliği 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ002 Hesaplamalı Biyoloji 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ003 Gömülü Sistemler 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ004 Paralel Bilgisayarlar 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ005 Programlama Dilleri Teorisi 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ006 Derleyiciler 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ007 Gerçek Zamanlı Sistemler 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ008 Bilgisayar Oyunları 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ009 Çoklu Medya Programlama 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ010 Bilgisayar Mimarisi 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ011 Veri Madenciliği 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ012 Dağınık Sistemler 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ013 Yapay Görme 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ014 İleri Web Programcılığı 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ015 İleri Kriptografi 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ016 İleri Ağ Programcılığı 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ017 Görüntü İşleme 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ018 Kriptografi 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ019 Bilgisayar Grafiği 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ020 Veri Tabanı Sistemleri 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ021 Hesaplamalı Matris İşlemleri 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ022 Graf Algoritmaları 2+2+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
YAZ023 Java Script ve Aktif Web 2+2+ 5


Üniversite Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL511 English for Specific Purposes 1 4+0+0 5
Bölüme yönelik temel bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL512 English for Specific Purposes 2 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL513 English for Specific Purposes 3 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL514 English for Specific Purposes 4 4+0+0 5
Bölüme yönelik ileri seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.