İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ENS101 Calculus I 2+2+ 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ENS103 Computational Thinking 3+2+ 6 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ENS105 Physics 1 4+1+ 6 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ENS107 Computer Literacy 2+2+ 4 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ENS109 Engineering Design 3+0+ 4 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ENS111 Occupational Health and Safety 1 2+0+ 2 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK101 Türk Dili 1 2+0+0 2 Zorunlu
Dil-düşünce ilişkisi, dil-kültür ilişkisi, dilin toplumsal hayattaki önemi, dünya dilleri ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri, özellikleri; günümüz Türkçesinin durumu ve sorunları; Türkçe yazım kuralları; etkin okuma ve dinleme; yazılı ve sözlü anlatımın genel kuralları; düşünsel düzen, paragraf ve anlatım biçimleri; resmî yazışmalar.

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE108 Introduction to Civil Engineering 3+0+0 6 Zorunlu
Sunumlar ve video anlatımları ile dünyanın dört bir yanındaki tamamlanmış ya da devam etmekte olan inşaat mühendisliği projeleri incelenecek ve tartışılacaktır. Bu projelerin seçimi, yapısal, geoteknik, ulaştırma ve hidrolik mühendisliği dahil inşaat mühendisliğinin alt alanlarını kapsayacak şekilde yapılacaktır. Devam eden yerel inşaat mühendisliği projelerine teknik saha ziyaretleri planlanacaktır. Öğrencilerden ders kapsamında ele alınan vaka çalışmaları hakkında yazılı rapor hazırlamaları istenecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ENS102 Linear Algebra with Applications 2+2+ 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ENS104 Computational Mathematics 3+2+ 6 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ENS108 Computer Aided Design 2+2+ 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ENS110 Calculus 2 2+2+ 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ENS112 Occupational Health and Safety 2 2+0+ 2 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK102 Türk Dili 2 2+0+0 2 Zorunlu
Yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım türleri, bilimsel araştırma yöntemleri, sözlü sunum türleri.

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 2 Zorunlu
Osmanlı İmparatorluğu´nun Dağılışı, Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı; Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, TBMM´nin Kuruluşu, Cumhuriyetin İlanı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE207 Fluid Mechanics 3+2+2 6 Zorunlu
Dersin akışkanların özellikleri, akışkanların statiği. Akışkanların dinamiği: sistem ve kontrol hacmi; Süreklilik denklemleri Euler, Bernoulli, enerji, doğrusal momentum ve açısal momentumun uygulamaları ile birlikte. Boyut analizi ve dinamik benzetme. Viskoz akış: Borulardan laminer akış, taşıma olayları, sınır tabakası, daldırılmış gövdelere sürtünme hidrolik ve enerji sınıfı hatlar, basınçlı borularda ve açık kanallarda türbülanslı akış, basit borular ve açık kanallar boyunca sabit sıkıştırılabilir akış.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE210 Construction Materials 2+2+ 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL101 Genel İngilizce 1 2+0+0 2 Zorunlu
Temel günlük ifadeleri kullanabilme; kendilerini, ikinci ve üçüncü şahsı tanıtma; kişisel bilgilerle ilgili soru sorabilme ve bu tür sorulara cevap verebilme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ENS201 Differential Equations 2+2+ 6 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ENS203 Material Science 3+1+ 6 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ENS213 Statics 2+2+ 4 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG001 İstinyelilik Manifestosu 1 0+1+0 1 Zorunlu

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2+0+0 2 Zorunlu
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923- 1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE206 Strength of Materials 4+2+0 6 Zorunlu
Mukavemetin temel ilkeleri, İç kuvvetler, Gerilme şekil değiştirme, Gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları.( Hooke kanunları ), Sekil değiştirme enerjisi, Katı cisimlerin mekanik özellikleri, Kırılma teorileri, Emniyet katsayısı ve emniyet gerilmesi, Kesit tesiri diyagramları, Atalet momenti, Basit mukavemet halleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE208 Structural Analysis 3+2+2 6 Zorunlu
Genel Bilgiler, Kabuller, Dış etkiler, Mesnetler, Denge denklemleri, Kesit tesir diyagramları, İzostatik sistemlerin sabit ve hareketli yükler için analizi (Basit kirişler, konsol kirişler, konsollu kirişler, gerber kirişleri, üç mafsallı kemer ve çerçeveler, kafes sistemler)
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE212 Concrete Applications and Technology 2+2+ 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL102 Genel İngilizce 2 2+0+0 2 Zorunlu
Bu derste, öğrencilerin günlük hayatta kişisel bilgileri, aile bilgileri, alışveriş, ikametgâh, iş bilgileri, yol sorma ve tarif etme, toplu taşıma araçları ile ilgili temel ifadeleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ENS202 Probability and Statistics 3+2+ 6 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG002 İstinyelilik Manifestosu 2 0+1+0 1 Zorunlu

5. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE301 Reinforced Concrete 1 2+2+0 5 Zorunlu
Betonarmenin Tanımı ve Tarihçesi, Beton ve Çelik Hakkında Genel Bilgiler, Kolonların Statik Hesapları, Kolon Tasarımı, Kiriş Statik Hesapları, Kiriş Tasarımı, Döşemelerin Statik Hesapları, Döşeme Tasarımı, Temel Türleri, Temel Yükleri Hesabı, Temellerin Tasarımı.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE305 Construction Project Management 3+0+0 5 Zorunlu
Bu ders inşaat endüstrisinde proje yönetimi hakkında temel bir bilgi sağlamayı ve tesis teslim süreci, işçilik verimliliği, inşaat maliyetleri ve zamanlama hakkında bir anlayış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders ayrıca toplam kalite yönetimi, takımlar, ortaklıklar, pazarlık, çeşitlilik, iletişim, liderlik, etik ve değişim yönetimi konularını da içerir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE306 Soil Mechanics 3+2+0 5 Zorunlu
Zeminin Özelliklerinin Dayanım Acısından Öğrenilmesi. Toprak İşleri Sırasında Oluşabilecek Durumları, Hangi Zemin Davranışlarının Oluşabileceğinin Bilgilendirmesi
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE311 Summer Internship 1 0+1+ 1 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE403 Transportation Engineering 3+0+0 5 Zorunlu
Bu ders, Trafik akışı teorisi, hacim, hız, servis seviyesi analizi ve gecikme çalışmaları, sinyalize ve işaretlenmemiş Kavşaklarda kapasite analizi, trafik güvenliği çalışmaları, temel otoyol bölümlerinin kapasite analizini, çoklu kanadı içeren araç taşımacılığı temellerinin çalışılmasını kapsar. ve iki şeritli otoyollar, karayolu tasarımının temel prensipleri, güzergah konumu ve önerilen tasarım alternatiflerinin ekonomik görünürlük çalışmaları, dikey ve yatay hizalamayı içeren geometrik tasarım. Ders ayrıca asfalt çeşitleri ve tanımlarını, otoyol amaçlı toprak sınıflandırmasını, bitümlü malzeme türlerini kapsar. ve testleri, karayollarında asfalt kullanımı, Marshall Prosedürü ile bitümlü karışımların tasarımı, sert ve esnek karayolu kaldırım gerilmelerinin analizi (bir tabaka sistemi), Döşeme katmanları, eşdeğer tek dingil yükünün hesaplanması, AASHTO tarafından sert ve esnek karayolu döşemelerinin tasarımı prosedür.

6. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE302 Reinforced Concrete 2 2+2+0 5 Zorunlu
Betonarme temellerin analiz ve tasarımı, depreme dayanıklı betonarme temellerin analizi ve tasarımı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE401 Hydraulic Engineering 2+2+0 5 Zorunlu
Boru hidroliği; Laminer ve türbülanslı akışlar için hız problemleri; Boru sistemlerinde yerel kayıplar; Eşdeğer boru uzunluğu, seri ve paralel bağlı boru sistemler; Birleşik hazneler; Permanen olmayan akımların hidroliği; Sifon; Hardy-Cross metodu; Açık Kanal Akımları; Hidrolik sıçrama.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE407 Traffic Engineering 2+2+ 4 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE409 Planning and Control for Construction Projects 2+2+ 5 Zorunlu

7. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE304 Steel Structures 2+2+0 6 Zorunlu
Çelik yapılarının inşaat mühendisliğindeki yeri, Çelik malzemenin özellikleri, Kaynaklı birleşimler, Normal ve yüksek dayanımlı cıvatalı birleşimler, Çekme çubukları, Tek ve çok parçalı basınç çubukları, Eğilmeye çalışan elemanlar, Yanal burkulma, Eğilmeli burkulma, Özel birleşimler, Kolon ayakları.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE405 Foundation Engineering 2+2+0 6 Zorunlu
Zemin incelemeleri. Arazi deneyleri. Şev stabilitesi. İstinat duvarları. Palplanş perdeleri. Yüzeysel temellerin taşıma gücü. Derin temellerin taşıma gücü. Kazıklı temellerin yapım yöntemleri. Zemin iyileştirme yöntemleri. Temel çukurunun açılması, çukur kaplamaları. Yapı davranışının izlenmesi ve ölçme aletleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE411 Summer Internship 2 0+1+ 1 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG003 İstinyelilik Manifestosu 3 0+1+0 1 Zorunlu

8. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CVE402 Capstone Project 5+3+0 10 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG004 İstinyelilik Manifestosu 4 0+1+0 1 Zorunlu


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
CVE001 Directed Research 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
CVE002 Engineering Ethics 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
CVE004 Coastal Engineering 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
CVE005 Aseismic Design of Structures 2+2+0 5
Depremin nedenleri ve deprem terimleri, Mimari projede uyulması gereken kurallar, Yapı taşıyıcı sistem elemanları ve sistemleri, Tepki spektrumlarının elde edilmesi, Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, Eşdeğer yatay yük, Mod birleştirme ve zaman tanım alanında hesap yöntemleri, Uygulamalar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
CVE006 Construction Site Management 2+2+0 5
Elbette dahil olmak üzere Mühendislik Proje Yönetimi için bir giriş sağlar; proje aşamaları, bir projeye katılan tarafların rolleri ve sorumlulukları, farklı sözleşme türleri, iş dağılımı yapısı, çubuk grafikler, Kritik Yol Yöntemi (CPM), kaynak tahsisi ve nakit akışı analizi. Ayrıca öğrencileri planlama ve çizelgeleme ve inşaat projelerinde kullanılan bilgisayar tekniklerinin (Microsoft Project) kullanımına da açıklar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
CVE007 Engineering Economics 2+2+0 5
Genel Kavramlar, Ekonominin temel unsurları, Mühendislik ekonomisinin hedefleri, Nakit akış hesapları, fayda-maliyet analizleri, optimizasyon
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
CVE008 Construction Materials 2+2+0 5
Bağlayıcı maddelerin fiziksel ve mekanik özellikleri. Beton Agregaları. Beton karışımının hesabı. Beton üretimi. Betonun taze ve sertleşmiş haldeki özellikleri. Yapı çeliği ve özellikleri, yapılarda kullanılan diğer alaşımlar. Ahşap ve polimerlerin özellikleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
CVE009 Engineering Geology 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
CVE010 Computer Aided Civil Engineering Design 2+2+0 5
Boru hidroliği; Laminer ve türbülanslı akışlar için hız problemleri; Boru sistemlerinde yerel kayıplar; Eşdeğer boru uzunluğu, seri ve paralel bağlı boru sistemler; Birleşik hazneler; Permanen olmayan akımların hidroliği; Sifon; Hardy-Cross metodu; Açık Kanal Akımları; Hidrolik sıçrama.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT001 Directed Research 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT002 Engineering Ethics 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT003 Community Engagement Through Volunteering 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT004 History of Science and Technology 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT005 Innovation and Entrepreneurship 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT006 Fundamentals of Machine Learning 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT007 Principles of Artificial Intelligence 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT008 Applications in C Programming 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT009 Fundamentals of Engineering Economics 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT010 Cyber-Physical Systems and Security 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT011 Advanced Cryptography 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT012 Theoretical Computer Science 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT013 Computer Security 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT014 Computer Graphics 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT015 Mobile Application Development 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT016 Hardware Software Interfaces 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT017 Parallel Computing 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT018 Data Mining 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT019 Database Systems 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT020 Graph Algorithms 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT021 Computer Networks 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT022 Operating Systems 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT023 Software Engineering 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT024 Compiler Design 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT025 Biomedical Imaging 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT026 Biological and Artificial Vision 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT027 Neuromorphic Engineering 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT028 Bioinformatics 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT029 Reinforcement Learning 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT030 Deep Learning 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT031 Deep Reinforcement Learning 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT032 Text Mining 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT033 Information Retrieval 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT034 Multiagent Systems 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT035 Autonomous Systems 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT036 Computer Vision 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT037 Image Processing 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT038 Natural Language Processing 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT039 Speech Processing 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT040 Digital Applications in Construction Management 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT041 Digital Structural Engineering-Reinforced Concrete 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT042 Digital Land Surveying and Mapping 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT043 Digital Structural Engineering-Structural Steel 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT044 Digital Hydraulics Engineering 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT045 Digital Foundation Engineering 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT046 Digital Environmental Engineering 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT047 Digital Transportation Engineering 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT048 Digital Infrastructure Modelling 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT049 Building Information Modelling 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT050 Building Cost Analysis 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT051 Smart Infrastructure and Construction 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT052 Irrigation and Drainage 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT053 Coastal Engineering 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT054 Special Topics in Civil Engineering 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT055 Case Studies in Civil Engineering 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT056 Labor and Development Laws 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT057 Risk Management, Project Planning and Control 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT058 Project Planning and Control 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT059 Matrix Methods in Structural Analysis 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT060 Earthquake Resistant Design of Structures 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT061 Engineering Geology 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT062 Construction Site Management 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT063 Advanced Concrete Technology 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT064 Sustainable Construction 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT065 Electronic Devices 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT066 Microelectronic Circuit Design 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT067 Analog Electronics 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT068 Digital Electronics 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT069 Radio Frequency Electronics 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT070 Industrial Electronics 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT071 Embedded Systems 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT072 Introduction to MEMS 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT073 Biomedical Instrumentation 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT074 Digital Signal Processing 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT075 Communications 2 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT076 Image and Video Processing 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT077 Non-Linear Dynamic Systems 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT078 Digital Control Systems 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT079 Wireless Communications 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT080 Industrial Engineering Orientation 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT081 Nonlinear Models 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT082 Supply Chain Management 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT083 Logistics Management 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT084 Financial Engineering 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT085 Decision Support Systems 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT086 Integrated Manufacturing Systems 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT087 Production and Operations Management 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT088 Facilities Design and Planning 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT089 Sequencing and Scheduling 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT090 Heuristic Optimization 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT091 Production Information Systems 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT092 Pricing and Revenue Optimization 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT093 Multi-Objective Optimization 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT094 Applied Statistics and Data Analysis 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT095 Combinatorial Optimization 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT096 Inventory Models 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT097 Multi-Criteria Decision-Making 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT098 Numerical Methods and Programming 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT099 Quantitative Analysis 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT100 Introduction to Dynamic Programming 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT101 Robotic Process Automation 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT102 Design Thinking 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT103 Lean Process Design 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT104 Big Data Analytics 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT105 Digital Manufacturing 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT106 Introduction to Data Science 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT107 Special Topics in Industrial Engineering 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT108 Operations Research Modeling Applications 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT109 Decision Theory 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT110 Quantitative Risk Management 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT111 Enterprise Information Systems 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT112 Human Factors Engineering 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT113 Cost Analysis 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT114 Industrial Automation and Robotics 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT115 Forecasting in Energy Markets 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT116 Decision-Making under Uncertainty 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT117 Forecasting Methods 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT118 Machine Learning Applications in Industrial Engineering 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT119 Sustainable Systems 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT120 Portfolio Optimization 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT121 Introduction to Stochastic Processes 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT122 Introduction to Robotics 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT123 Finite Element Methods (FEM) 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT124 Composite Materials 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT125 Renewable and Sustainable Energy 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT126 Computer Aided Manufacturing (CAM) 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT127 Nano Materials 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT128 Computational Fluid Dynamics 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT129 Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT130 Gas Turbines 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT131 Gas Dynamics 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT132 Turbo Machinery 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT133 Internal Combustion Engines (ICEs) 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT134 Fuel Economy 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT135 Alternative fuels 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT136 Vehicle Technology 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT137 Electrical and Hybrid Vehicles 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT138 Mechatronics 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT139 Hydraulic and Pneumatic 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT140 Computer Aided MechanicaI Design and Analysis 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT141 Acoustics and Vibration 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT142 Biofluid Mechanics 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT143 Biomaterials 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT144 Biomimetics 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT145 Aeronautical Engineering 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT146 Data Acquisition and Signal Processing 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT147 Microcontrollers 2+2+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT150 Engineering Economi 2+2+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT153 Construction Law 3+2+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT154 Sustainability Challenges of Water Resources 3+2+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT155 Special Topics in IE: Sustainable Food Systems 2+2+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT156 Fuzzy Logic Control 2+2+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT190 Fundamentals of Cryptography and Network Security 2+1+ 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
ENT191 Fundamentals of Service Oriented Arcitectures 3+0+ 5


Üniversite Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL501 Akademik İngilizce 1 4+0+0 5
Ders içeriği, öğrencilerin dört temel dil yeteneği olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmasını geliştirmeye yönelik aktivitelerden oluşmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL502 Akademik İngilizce 2 4+0+0 5
Öğrenciler kendi alanları ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder, bunlar hakkında akademik makale ve okuma parçaları okur, çözümler ve çeşitli kompozisyonlar yazarlar. Dönem içinde çeşitli projeler ve devler ile gelişimleri desteklenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL503 Akademik İngilizce 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL504 Akademik İngilizce 4 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL505 English for Academic Purposes 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL506 English for Academic Purposes 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL507 English for Academic Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL508 English for Academic Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL509 English for Academic Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL510 English for Academic Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL511 Mesleki İngilizce 1 4+0+0 5
Bölüme yönelik temel bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL512 Mesleki İngilizce 2 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL513 Mesleki İngilizce 3 4+0+0 5
Bölüme yönelik orta seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL514 Mesleki İngilizce 4 4+0+0 5
Bölüme yönelik ileri seviye bilgiler ve terminoloji, öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya yönelik aktiviteler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL515 Mesleki İngilizce 5 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL516 Mesleki İngilizce 6 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL517 English for Specific Purposes 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL518 English for Specific Purposes 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL519 English for Specific Purposes 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL520 English for Specific Purposes 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL601 Fransızca 1 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıdık kelimeleri ve basit cümleleri somut amaçlar için tanıyabilme ve kullanabilme. Konuşma Kendisini veya başkasını tanıtabilme. Ev, aile, çevre, vs. hakkında temel soruları sorabilir ve cevaplayabilme. Diğer kişi yavaş ve net bir şekilde konuştuğunda ve iletişim kurmaya yardımcı olmak için tekrar etmeye veya yeniden düzenlemeye hazır olduğunda temel bir şekilde iletişim kurabilme.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL602 Fransızca 2 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Basit seviyedeki tanıcı metinleri anlama becerisi, ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Tanıtıcı metinler yazabilme, çeşitli cümleleri anlamlı bir şekilde ve dil bilgisini kullanarak bir aray getirme, edat ve bağlaçları doğru ve yerinde kullanmaya başlama. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL603 Fransızca 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL604 Fransızca 4 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Fransız dilinin temel dil yapıları; söz dizimi, biçim bilgisi, anlam ve anlatım becerileri. Okuma Kitaptaki okuma parçaları tümceler arası bağlantıları ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi orta seviyede okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, , özet yazma, yorumlama; kısa hikâye yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL605 Fransızca 5 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL606 Fransızca 6 4+0+0 5
Dilbilgisi ve Kelime Dil yapılarının ve kelimelerin metin ve bağlam düzeyinde kazandığı farklı anlamlar konusunda bilinçlendirme çalışmaları. Okuma Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Yazma Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma. Konuşma Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL607 Fransızca 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL608 Fransızca 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL609 French 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL610 French 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL611 Rusça 1 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL612 Rusça 2 4+0+0 5
Rusça temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan günlük rutinlerden bahsetme, restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL613 Rusça 3 4+0+0 5
Rusça orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL614 Rusça 4 4+0+0 5
Rusça orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL615 Rusça 5 4+0+0 5
Rusça orta üstü seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmalarının yanında yazma ve konuşma çalışmaları da yapılmaktadır. Akademik ve mesleki alanlarda kullanılan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine yazma ve konuşma çalışmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL616 Rusça 6 4+0+0 5
Rusça ileri seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma, yazma, konuşma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle akademik, edebi ve eleştirel metinler üzerinden yapılan aktiviteler ile çeşitli kaynaklardan toplanan bilgileri düzenli ve akıcı bir şekilde birleştirme ve raporlama, edebi eserleri anlayıp analiz yapabilme becerileri geliştirilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL617 Russian 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL618 Russian 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL619 Russian 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL620 Russian 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL621 İspanyolca 1 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL622 Spanish 2 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL623 İspanyolca 3 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla alt orta seviyede etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL624 İspanyolca 4 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL625 İspanyolca 5 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL626 İspanyolca 6 4+0+0 5
Bu ders okuma, yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zaman İspanyolca konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL627 Spanish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL628 Spanish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL629 Spanish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL630 Spanish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL631 Çince 1 4+0+0 5
Bu kurs, Çince'nin temel yapı taşlarına giriş niteliğindedir. Hiç ya da çok kısıtlı Çince bilgisi olan öğrenciler için uygundur. Dört dil becerisini geliştirmeye yönelik bir eğitim sunmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL632 Çince 2 4+0+0 5
Dört dil becerisinde pratik sağlayan yazılı ve sözlü Çince'ye giriş dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL633 Chinese 3 4+0+0 5
Temel seviye Çince bilgisi olan öğrenciler için orta seviye öncesi dersidir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL634 Chinese 4 4+0+0 5
Çince orta seviye kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde kullanılan kalıp ifadelerin yanında karşılaşacakları çeşitli sesli veya yazılı metin türlerini zorlanmadan okuyabilmelerini sağlayacak alıştırmalar yapılmakta ve sınıfta bunlarla ilgili grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL635 Çince 3 4+0+0 5
Öğrenciler Çince istek kipi, saat ve vakit, çoğu fiilli cümle ile amacını belirtme, seçmeli soru cümlesi, yardımcı kelimeler bilgi edinir ve benzer konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL636 Çince 4 4+0+0 5
Günlük hayatta para değiştirme, ziyaret ettiği yerini anlatma, kitap ödünç alma ve geriye verme, yeni arkadaşı edinme, karşılaştırma, kıyafeti satın alma, posta ofiste olma, nesne betimleme, hatırlatma, hobilerini bahsetme, Şimdiki Zaman, sebebi sorma, Yeni Yılı kutlama gibi konularda kendilerini ifade edebilir konuma gelirler.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL637 Chinese 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL638 Chinese 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL639 Chinese 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL640 Chinese 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL641 Arapça 1 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL642 Arapça 2 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL643 Arapça 3 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL644 Arapça 4 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL645 Arabic 5 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL646 Arabic 6 4+0+0 5
Bu ders okuma,yazma, konuşma ve dinleme yoluyla temel iletişim becerilerini geliştirmeyi içerir. Aynı zamanda Arapça konuşulan ülkelerin kültürel inançlarını, değerlerini ve günlük yaşamın çeşitli yönlerini içerir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL647 Arabic 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL648 Arabic 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL649 Arabic 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL650 Arabic 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL651 Türkçe 1 4+0+0 5
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan selamlaşma, kendini tanıtma, saati sorma, ürünlerin fiyatlarını sorma gibi kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da karşılıklı konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL652 Türkçe 2 4+0+0 5
Türkçe temel kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak çoğunlukla okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan restoranda sipariş verme, hava durumu hakkında konuşma gibi konular hakkında ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine grup ya da ikili konuşma alıştırmaları yapılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL653 Türkçe 3 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL654 Türkçe 4 4+0+0 5
Türkçe orta düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir kısa yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL655 Turkish 5 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL656 Turkish 6 4+0+0 5
Türkçe ileri düzey kelimeler ve dil bilgisi kuralları üzerinde durularak okuma ve dinleme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan kalıp ifadeler öğretilmekte ve sınıfta bunlar üzerine konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için her hafta işlenen konuya paralel olarak bir yazma alıştırması yapılmaktadır ya da ödev olarak verilmektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL657 Turkish 7 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL658 Turkish 8 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL659 Turkish 9 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL660 Turkish 10 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL661 Italianca 1 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL662 Italianca 2 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL671 Almanca 1 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL672 Almanca 2 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
DIL673 Almanca 3 4+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI004 Business and Society 3+0+0 5
Bu ders ilgili güncel konuları inceleyerek öğrencilerin çağdaş iş ortamı hakkında daha iyi bir vizyona sahip olmalarına yardımcı olacak bir giriş dersidir. İşlenecek konular arasında iş sisteminin anlaşılması, küresel iş bağlamının anlaşılması ve topluma karşı etik ve sorumlu bir şekilde yürütülmesi yer almaktadır. Girişimcilik ve küçük işletmeler gibi konuların yanı sıra bir işletmeyi yönetme ve organize etmenin esasları da tartışılacaktır. Bu ders giderek artan küresel pazarlarda rekabet edebilmek için iş dünyasının çeşitli yönlerini inceleyerek öğrencilerin yönetim perspektifini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI013 Internet Radio Broadcasting 3+0+0 5
İnternetten yayın yapan bir radyo nasıl kurulur? Yayın formatları nasıl belirlenir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI014 Introduction to New Media 3+0+0 5
Bu ders, hızla gelişen yeni medya teknolojilerine kapsamlı bir yaklaşım sunar. Yeni medyayı, yeni katılımcı kültür biçimleri, bilgi ve eğlence kaynakları, sosyal katılım platformları, sanatsal medya araçları ve devlet araçları bağlamında kavramsallaştırır ve bu süreçte yeni medya teknolojisinin kültür ve toplumu dönüştürmedeki etkisini araştırır. Konular arasında sosyal medya, dijital oyun, dijital medya sanatı, dijital ve vatandaş gazeteciliği, televizyon ve sinemanın dijital dönüşümü ve dijital çağda sosyal kontrol ve benzeri konular yer almaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI015 Introduction to Sociology 3+0+0 5
Sosyoloji insan toplumu ve toplumsal yaşantının sistematik incelemesi olarak tanımlanabilir. bu ders öğrencilerin; insan davranışları nasıl şekillenir? toplumsal çatışma ve işbirliğinin temelleri nedir? insanların düşünce tarzını, hissiyatlarını ve düşünce yapılarını ve davranışlarını etkileyen toplumsal süreçler nedir? insanlar karşılaştıkları toplumsal dayatmaları nasıl şekillendirirler? sorularına yanıt arayarak sosyolojik anlamlandırma yapmalarını sağlayacaktır. Bu ders dahilinde öğrenciler temel sosyoloji kuramlarını öğreneceklerdir (yapısal işlevselcilik, sosyal çatışma, sembolik etkileşimcilik ve feminizm).

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI024 Music Appreciation 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI028 Public Speaking 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI035 Heuristic Optimization 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI046 Introduction to Business 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI049 Sustainable Development 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI051 Introduction to International Relations 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI053 Sociology of Youth 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI055 Introduction to Ancient and Medieval Philosophy 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI058 Sustainability Challenges of Water Resources 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI062 Economic Development in Africa 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI063 Introduction to Internatıional Relations 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI070 Academic Translation 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI071 Introduction to Modern Philosophy 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI072 Sociology of Inequality 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI074 Computer Algebra Programming with Sage 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI075 Philosophy of Mathematics 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI078 Introduction to Philosophy 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI081 Approaches to English Language Teaching 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI082 Linguistic Approach to Translation 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI083 Research Methods in English Literature 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI084 Teaching English Language Skills 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI087 Artistic Anatomy 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI098 Current Issues in Science and Technology 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI104 Human Rights Mechanisms 3+0+ 5
Temel insan hakları felsefesi, ilkeleri, araçları ve kurumları, alandaki güncel konulara ve tartışmalara genel bakış, hem ulusal hem de uluslararası uygulamalara sahip uluslararası insan hakları hukukunun çeşitli karmaşık yapılarının boyutu, bu alandaki temel gelişmeler ve belgeler, bölgesel ve küresel örgütlerin AİHM ve Türkiye ile ilgili konulardaki kararlarına özel olarak odaklanan mekanizmaları.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI105 Network Effect on Digital World 3+0+ 5
Dijital dünyada stratejik bir varlık olarak topluluklar, toplulukların ağ etkisini, stratejileri ve dijital dünyada ağ odaklı organizasyonlar tasarlama yolunu inşası

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI106 Global Business Trends 3+0+ 5
Geçmişten günümüze küresel iş trendleri, iş dünyasının geçmişi, tarihçesi, endüstri devrimleri, endüstri 4.0, dijitalleşme ve yeni yüzyılda yeni iş modelleri ve eğilimleri

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI111 Art and Culture 3+0+ 5
Bu ders, her bölümden öğrenciye açık, haftalık bir seçmeli derstir. Sanatsal ve kültürel üretimleri anlaşılması için temel bağlam, kavram ve kurumsal yapıları tanıtır. Sanatsal ve kültürel ürünler nasıl üretilir, anlamlandırılır ve izleyicilere sunulur? Sanat ve kültür arasındaki ilişki nedir ve sanatı diğer kültürel üretimlerden ayrı bir kategori olarak nasıl düşünebiliriz? Ders sırasında, kültürel üretimler arasındaki ayrımları belirleyen ve bu üretimleri koruyan, tarihselleştiren ve onlara değer atfeden başlıca kurumlar olarak müzelere özel bir vurgu yapılır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI113 Political Communication and Propaganda 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI124 Fundamentals of Laser Technologies 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI128 Holistic Approach in Science 2+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI129 Basic Skills in Gastronomy 1+4+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI130 Occupational Health and Social Security 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI131 Human as a Metaorganism and Microbiota Engineering 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI133 Cosmetics from Past to Present 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI134 Clinical Studies on Medicinal Plants 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI135 Medicinal Plant Monographs 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI136 Self Care at Our Living Area 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI141 Basic Knowledge in Gastronomy 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI143 Digital Communication and Culture 3+0+0 5
Bu ders, dijital iletişim teknolojileri tarafından şekillendirilen çağdaş kültürel olayları araştırır. Dijital beşeri bilimler, hafıza çalışmaları, izleyici çalışmaları, oyun çalışmaları, maddi kültür ve insan sonrası çalışmalar üzerine çizim yapan bu ders, kamu hafızasının, topluluğun, alt kültürün, kimliğin, öznelliğin ve temsilciliğin oluşumunu analiz eder.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI149 Media and Society 3+0+0 5
Bu ders kitle medyasının gelişimini, etkilerini ve fonksiyonlarını işleyecektir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI150 Nuclear Power Plants 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI151 Introduction to Serious Gaming 3+0+0 5
The definition of serious gaming. Basics of serious gaming concepts. The integration of applicable mixed reality tools to the serious gaming. The applications of serious gaming and virtual training in engineering, healthcare, government, political, religious, art and other related areas. Effective training parameters, epistemological concepts in learning, learning theories, implementation of digital tools to learning, development of serious games, introduction to Unity Game Engine. The tools existed in mixed reality as virtual environment, virtual reality, augmented reality and augmented virtuality.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI152 Introduction to Optimization 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI159 Healthy Life and Physical Activity 3+0+0 5
Bu ders sağlığın tanımı ve temel sağlık bilgileri, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, fiziksel uygunluk, egzersiz eğitimi prensipleri, farklı egzersiz tipleri, farklı yaş grupları için egzersiz reçetelendirme, egzersizin endikasyon ve kontraendikasyonları, beslenme ve teknolojinin sağlık üzerine etkileri gibi konuları içermektedir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI170 Politics and Society İn Contemporary Turkey 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI174 Digital Game Design 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI186 Film Culture 3+0+ 5
Bu ders, toplumu ve kültürü yansıtma, eleştirme, yeniden şekillendirme ve etkileme becerisine sahip farklı bir sanat formu olarak filme giriş niteliğinde bir inceleme sağlar. Derste, film anlatı formülasyonu ve filmin ana biçimsel öğeleri: mizansen, sinematografi, kurgu ve ses tasarımı tartışılır. Bunun yanı sıra, filmi toplumun ve kültürün çeşitli yönleriyle (şiddet, ırk, sınıf, cinsiyet ve cinsellik vb.) ilişkisi içinde çeşitli türler üzerinden eleştirel olarak inceleme ve analiz etme terminolojisi de tartışılmaktadır.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI187 Visual Thinking 3+0+ 5
Bu ders, görüntülerin bizim gördüğümüz yolla ve bizim görüşümüze karşı çalışmak üzere nasıl inşa edildiğini görmeyle ilgili bir derstir. Görüntü oluşturma yoluyla (hareketsiz veya hareketli) kişisel sanatsal vizyonunu başkalarıyla paylaşmak isteyenler için özel olarak tasarlanmıştır, ancak yaratıcılığı genişletmeye ilgi duyan herkese (özellikle şairler, yazarlar, görsel sanatçılar ve tiyatro sanatçıları) fayda sağlayabilir.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI188 Building Managerial Skills 3+0+ 5
Bu ders temel yönetim kavramlarını / hedeflere göre yönetimi, yönetici kişiliğin gelişimini, karar verme ve problem çözme yoluyla yönetim becerilerinin geliştirilmesini, takım oluşturma ve yönetimi, liderlik ve motivasyon, zaman yönetimi ve çatışma yönetimini kapsar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI192 Introduction to Business Functions 3+0+ 5
Bu ders, öğrencileri iş dünyasıyla tanıştırmak ve işletmelerin değişen iş çevresinde nasıl faaliyette bulunduklarını göstermek için tasarlanmıştır. Ders, öğrencilere iş ortamı, iş etiği ve kurumsal sosyal sorumluluk, girişimcilik ve küresel işletme bağlamı hakkında bilgi verir ve yönetim, organizasyon, motivasyon, liderlik ve pazarlama konularında bir temel sağlar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI193 International Business Environment 3+0+ 5
Ulaşım, üretim, iletişim ve teknolojideki yenilikler ve gelişmeler, gerçek anlamda küresel bir ekonomiye sebep olmaktadır. Dünya çapındaki pazarın gelişmesiyle birlikte, iş insanlarının bazen denizaşırı ve sınır ötesi iş yapmanın ince farkları anlamasına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Uluslararası girişimlerde bulunacak ve uluslararası girişimlerden etkilenecek gelecekteki yöneticiler için tasarlanan bu ders, uluslararası iş çevresinin temel alanlarını kapsar.

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI206 Game Analytics 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI207 Entrepreneurship 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI214 Reading Images 3+0+0 5
Kitle iletişim araçlarındaki görüntüler nasıl üretilir, bu görüntüleri nasıl algılar ve yorumlarız?

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI219 Alternative and renewable energy 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI236 Critical Thinking 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI237 Problems in Philosophy, 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI238 From Literature to Film 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI239 Culture and History of Civilization 3+0+0 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI240 Neck and Back Health 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI241 Assistive Technology 3+0+ 5
Sistemik hastalıklar, kazalar, ameliyat sonrası veya doğuştan gelişen nedenlerle fiziksel engeli olan kişilerin günlük yaşam, mesleki ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri için tasarlanan teknolojik yardımcı cihazların tanıtılması

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI242 Basic Issues in Sociology 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI243 History of Economics 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI244 Introduction to MATLAB 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI245 Economics of Technology & Innovation 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI247 Family Business and SMEs 3+0+ 5

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
UNI250 Love in Film 3+0+ 5