Fizyoterapi Programı
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 2 Zorunlu
Osmanlı İmparatorluğu´nun Dağılışı, Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı; Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, TBMM´nin Kuruluşu, Cumhuriyetin İlanı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL101 Genel İngilizce 1 2+0+0 2 Zorunlu
Temel günlük ifadeleri kullanabilme; kendilerini, ikinci ve üçüncü şahsı tanıtma; kişisel bilgilerle ilgili soru sorabilme ve bu tür sorulara cevap verebilme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FIZ101 Anatomiye Giriş 2+0+0 3 Zorunlu
İnsan vücudunun anatomik yapısı ve özellikleri hakkında bilgi vermek.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FIZ103 Fizyoloji 2+0+0 3 Zorunlu
Fizyolojiye giriş, doku ve sistemler, homeostaz, kas sistemi fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi, dolaşım sistemi fizyolojisi, kan ve bağışıklık sistemi fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, duyular, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, endokrin ve üreme sistemleri fizyolojisi
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FIZ105 Fizyoterapiye Giriş 2+0+0 5 Zorunlu
Fizyoterapi mesleğinin tanımı, içeriği ve gelişimi, etik prensipler ve hukuki düzenlemeler, başlıca uygulama alanları, fizyoterapi teknikerlerinin görev ve sorumlulukları ve hasta bakım esaslarının öğretilmesi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FIZ107 Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi 1 2+2+0 7 Zorunlu
Fiziksel modaliteler ve elektroterapide kullanılan ajanların tanınması, elektrofiziksel mekanizmalar, kas ve sinirin fizyolojik yanıtları, temel özellikleri ve uygulama ilkeleri ele alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FIZ109 Tıbbi Terminoloji 2+0+0 3 Zorunlu
Bu ders ile öğrenciler, sağlık alanlarında kullanılan tıbbi terimlerin anlamlarını, yazılışlarını ve okunuşlarını öğrenerek, mesleki ve günlük hayatlarında bu terimlerle karşılaştıklarında kolaylıkla anlayarak kullanabileceklerdir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FIZ111 Meslek Etiği 2+0+0 3 Zorunlu
Bu ders öğrencilerin, etik kavramı ve sağlık meslek etiği hakkında bilgi edinmelerini sağlayarak meslek hayatlarında karşılaştıkları problemlere çözüm yolu bulmalarında yardımcı olacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK101 Türk Dili 1 2+0+0 2 Zorunlu
Dil-düşünce ilişkisi, dil-kültür ilişkisi, dilin toplumsal hayattaki önemi, dünya dilleri ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri, özellikleri; günümüz Türkçesinin durumu ve sorunları; Türkçe yazım kuralları; etkin okuma ve dinleme; yazılı ve sözlü anlatımın genel kuralları; düşünsel düzen, paragraf ve anlatım biçimleri; resmî yazışmalar.

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2+0+0 2 Zorunlu
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923- 1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL102 Genel İngilizce 2 2+0+0 2 Zorunlu
Bu derste, öğrencilerin günlük hayatta kişisel bilgileri, aile bilgileri, alışveriş, ikametgâh, iş bilgileri, yol sorma ve tarif etme, toplu taşıma araçları ile ilgili temel ifadeleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FIZ102 Kas-Sinir Anatomisi 2+0+0 4 Zorunlu
Bu ders; temel anatomik düzlemler, baş, omurga, üst ve alt ekstremite kemikleri anatomisi, eklemler, düz kaslar, çizgili kaslar, kalp kası anatomisi, sinir sistemi anatomisi ve özel duyu organ anatomisi özellikleri ile ilgili temel bilgileri içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FIZ104 Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme 2+2+0 7 Zorunlu
Hasta hikayesi ve genel fizyoterapi değerlendirmeleri, hareketin temel prensipleri, postür analizi (anterior, lateral, posterior), kısalık ve esneklik testleri, antropometrik ölçümler (çevre, uzunluk, çap ve yağ ölçümleri), normal eklem hareketi ve kas kuvveti değerlendirmeleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FIZ106 Tedavi Hareketleri ve Prensipleri 1 2+4+0 6 Zorunlu
Egzersizlerin sınıflandırması ve egzersiz programının hazırlanması, normal eklem hareketleri, germe egzersizleri, kuvvetlendirmeye yönelik egzersizler, aktif-pasif-aktif asistif ve dirençli egzersizler, postür, skolyoz egzersizleri, spinal stabilizasyon yaklaşımları, ev programı planlama, eklemlere yönelik spesifik egzersizler
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FIZ108 Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi 2 2+2+0 7 Zorunlu
Fiziksel modaliteler ve elektroterapide kullanılan ajanların tanınması, elektrofiziksel mekanizmalar, kas ve sinirin fizyolojik yanıtları, temel özellikleri ve uygulama ilkeleri ele alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK102 Türk Dili 2 2+0+0 2 Zorunlu
Yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım türleri, bilimsel araştırma yöntemleri, sözlü sunum türleri.

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FIZ201 Tedavi Hareketleri ve Prensipleri 2 2+3+0 6 Zorunlu
Egzersizlerin sınıflandırması ve egzersiz programının hazırlanması, normal eklem hareketleri, germe egzersizleri, kuvvetlendirmeye yönelik egzersizler, aktif-pasif-aktif asistif ve dirençli egzersizler, postür, skolyoz egzersizleri, spinal stabilizasyon yaklaşımları, ev programı planlama, eklemlere yönelik spesifik egzersizler
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FIZ203 Hastalıklar ve Fizyoterapi Yaklaşımları 3+0+0 6 Zorunlu
Hastalıklar hakkında bilgi verilerek bu hastalıklara uygun fizyoterapi yaklaşımlarının öğretilmesi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FIZ209 Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji 2+0+ 4 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FIZ211 Klinik Uygulamalar 1 0+8+ 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FIZ281 Staj 0+17+0 5 Zorunlu
Meslek ile ilgili bir sağlık kurumunda 30 iş günü pratik becerilerin kazanması ve öğrenilen teorik bilgilerin uygulama ile pekiştirilmesi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG001 İstinyelilik Manifestosu 1 1+0+0 1 Zorunlu

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FIZ205 Ortez-Protez ve Yardımcı Cihazlar 2+0+0 3 Zorunlu
Amputasyon nedenleri, seviyeleri, konjenital malformasyonlar, parsiyal ayak protezleri, diz altı-diz üstü- kalça dezartikülasyon protezleri, protezlerde güdük-soket uyumu, ayar ve kontrol, dirsek altı-dirsek üstü protezleri, bilek-dirsek ve omuz dezartikülasyon protezleri, bağ sistemleri, myoelektrik protezler, protez kullanım eğitimi, ampute rehabilitasyonu konuları ele alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FIZ206 Klinik Uygulamalar 2 0+8+ 5 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG002 İstinyelilik Manifestosu 2 1+0+0 1 Zorunlu


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FIZ001 Sağlıkta İletişim 2+0+0 3
İletişim kavramı, beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim teknikleri, hasta psikolojisi, iletişimi bozan unsurlar, hasta yakınları ve özel hastalarla iletişim, sağlık okuryazarlığı ve sağlık iletişiminde kampanya süreci.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FIZ002 İlkyardım 1+1+0 3
İlk yardımın önemini, şok durumunda, kanamalarda, travma ve yumuşak doku yaralanmalarında, yanıklarda, zehirlenmelerde, ısırma ve sokmalarda, sıcak soğuğa karşı kalmalarda ilk yardımı, triaj ve temel yaşam desteği sağlamayı öğreneceklerdir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FIZ003 Sağlık Psikolojisi 2+0+0 4
Sağlık Psikolojisinin kapsamı, sağlıkta yaşanan eşitsizlikler, hastaya sağlık personelinin yaklaşımı, sağlığın hizmetlerine erişim
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FIZ004 Ergonomi ve Ergoterapi 2+0+0 2
Bu ders; Ergoterapinin tarihçesi, ergoterapi ile ilgili genel terimler,Dünya sağlık örgütünün özür ile ilgili fonksiyon sınıflandırmasının anlatılması,Özür, yaşam kalitesi, katılım ve ergoterapi,Kendini yönlendirme, kişi merkezli çalışma, holistik yaklaşım, çok yönlü bakış, akran eğitimi ile ilgili konuların sınıfta tartışılması,Mental sağlık hizmetlerinin tarihçesi,Özür ve psikolojik yönler,Bozukluk ve katılımla ilişkili olarak kişi, aktivite ve çevre ilişkisinin açıklanması,Ergoterapinin sosyal yönünün tartışılması,Sağlık, sosyal adalet, ve ergoterapi arasındaki bağlantıların gerçek yaşam örnekleri üzerinden anlatılması ve sınıfta tartışılması.,Dünya Ergoterapi Federasyonu ve çalışmaları hakkında sınıfta bilgi sunumu,Değerlendirme ve tedavi alanlarının tartışılması: günlük yaşam aktiviteleri, yardımcı günlük yaşam aktiviteleri, dinlenme ve uyku, eğitim,çalışma.oyun, boş zaman aktiviteleri, sosyal katılım.,Tedavi yaklaşımlarının tartışılması : Akut ve uzun süreli bakım fasilitasyonları, yatılı ve günlük programlar, becerileşmiş geriatri hizmetleri, toplum temelli mental sağlık hizmetleri, okullar, askeri rehabilitasyon merkezleri, işyerleri.,Sağlık, iyi olma hali ve ergoterapi arasındaki ilişkilerin açıklanması.,Aktivite, özür, katılım ve ergoterapi hakkında literatür araştırması; konularını içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FIZ005 Evde Bakım Hizmetleri 2+0+0 3
Evde bakımın tanımı, yararları, dünyada ve ülkemizde evde bakım hizmetleri, kronik hastalıklar ve evde bakım, evde bakım uygulamaları ve teknikerin rolü.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FIZ006 Masaj Teknikleri 2+2+0 5
-Masaja giriş -Genel bilgiler -Temel kavramlar ve teknikler -Masaj endikasyonları ve kontraendikasyonları
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FIZ007 Hidroterapi ve Balneoterapi 2+0+0 4
Balneolojik kaynaklar ve tıpta kullanım amaçları, doz ve yöntemler, birlikte uygulanabilecek ek tedaviler ve SPA Wellness konusunda bilgilendirme, bunların yanında tedavi ortamlarının iklimsel özellikleri ve özel bir yeri olan deniz suyu ve ortamı tanıtılmaktadır. Derslerde ağırlıklı olarak, balneolojik sular, farklı özellikleri olan suların etkileri, kullanım özellikleri, peloidler, çeşitleri, terapötik etkileri ve tedavide değerlendirme yöntemleri, deniz suyu ve deniz ortamı ayrıca diğer doğal tedavi ortamlarının biyoiklimsel özellikleri tanımlanmakta. Başta romatizmal hastalıklar olmak üzere kaplıca tedavisinin amacı ve etki mekanizması ve suyun farklı uygulama yöntemlerini içermektedir.