Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2+0+0 2 Zorunlu
Osmanlı İmparatorluğu´nun Dağılışı, Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı; Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, TBMM´nin Kuruluşu, Cumhuriyetin İlanı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL101 Genel İngilizce 1 2+0+0 2 Zorunlu
Temel günlük ifadeleri kullanabilme; kendilerini, ikinci ve üçüncü şahsı tanıtma; kişisel bilgilerle ilgili soru sorabilme ve bu tür sorulara cevap verebilme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS101 Sağlık Kurumlarında İletişim 2+0+0 5 Zorunlu
İletişim kavramı, beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim teknikleri, hasta psikolojisi, iletişimi bozan unsurlar, hasta yakınları ve özel hastalarla iletişim, sağlık okuryazarlığı ve sağlık iletişiminde kampanya süreci.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS103 Tıbbi Dokümantasyon 1 3+0+0 6 Zorunlu
Sağlık hizmetlerinde tıbbi dokümantasyonun yeri ve önemi, tarihçesi, gelen-giden evrak kayıtları yapılması ve önemi, sağlık-hastalık-ilaç-istirahat raporlarının hazırlanması, dosyalama yöntem ve şekilleri, bildirimi zorunlu hastalıkların öğretilmesi
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS105 Tıbbi Terminoloji 2+0+0 3 Zorunlu
Bu ders ile öğrenciler, sağlık alanlarında kullanılan tıbbi terimlerin anlamlarını, yazılışlarını ve okunuşlarını öğrenerek, mesleki ve günlük hayatlarında bu terimlerle karşılaştıklarında kolaylıkla anlayarak kullanabileceklerdir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS107 Meslek Etiği 2+0+0 3 Zorunlu
Bu ders öğrencilerin, etik kavramı ve sağlık meslek etiği hakkında bilgi edinmelerini sağlayarak meslek hayatlarında karşılaştıkları problemlere çözüm yolu bulmalarında yardımcı olacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK101 Türk Dili 1 2+0+0 2 Zorunlu
Dil-düşünce ilişkisi, dil-kültür ilişkisi, dilin toplumsal hayattaki önemi, dünya dilleri ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri, özellikleri; günümüz Türkçesinin durumu ve sorunları; Türkçe yazım kuralları; etkin okuma ve dinleme; yazılı ve sözlü anlatımın genel kuralları; düşünsel düzen, paragraf ve anlatım biçimleri; resmî yazışmalar.

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2+0+0 2 Zorunlu
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923- 1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL102 Genel İngilizce 2 2+0+0 2 Zorunlu
Bu derste, öğrencilerin günlük hayatta kişisel bilgileri, aile bilgileri, alışveriş, ikametgâh, iş bilgileri, yol sorma ve tarif etme, toplu taşıma araçları ile ilgili temel ifadeleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS102 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2+0+0 3 Zorunlu
Yönetim ve Büro Kavramları, Büro Türleri, Bürolarda İş Analizi ve İş Değerlemesi, Sistem İyileştirme Teknikleri, Bürolarda Ergonomi, Bürolarda İş Sağlığı ve Güvenliği, Bürolarda İletişim Yönetimi, Bilgi Sistemleri ve Büro Otomasyonu, Bürolarda Performans Değerleme, Bürolarda Zaman ve Stres Yönetimi, Bürolarda Dosyalama, Sekreterlik Hizmetlerinin Nitelikleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS104 Tıbbi Dokümantasyon 2 3+0+0 6 Zorunlu
Sağlık hizmetlerinde yataklı ve yataksız sağlık kurumları, sağlık sistemlerinde basamak sistemi, yataklı ve yataksız sağlık kurumlarının işleyişi, sağlık bakanlığına yapılması gereken bildirimler, yataklı ve yataksız sağlık kurumlarında kullanılan formlar ve işleyişlerinin öğretilmesi
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS106 Yazışma Teknikleri 2+0+0 2 Zorunlu
Yazışmaların niteliksel özellikleri, yazının tarihçesi ve önemi, dilbilgisi kuralları, anlatım bozuklukları, noktalama işaretleri, imla kuralları, yazı yazma planı, resmi yazıların bölümleri, resmi yazıların türleri, iş yazısı bölümleri, iş yazısı türleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS108 Bilgisayar Uygulamaları 2+1+0 4 Zorunlu
Temel bilgisayar donanım ve işletim sistemlerini tanıtmak, metin dosyaları oluşturmak, excell programı temel veri analizi ile istatistiki raporları oluşturmak.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS110 İşletme 2+0+0 3 Zorunlu
İşletmeciliğe Giriş, İşletmelerin Özellikleri, İşletme Kuruluşu ve Çeşitleri, İşletmelerin Amaçları ve Yönetim İşlevleri, İşletme Gelirleri ve İşletme Maliyetleri, İşletme Verimliliği, İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS112 Muhasebe 2+0+0 3 Zorunlu
Muhasebe bilgi kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu temel muhasebe bilgileri ile muhasebe ilke ve kavramlarının öğrenilmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması, mizanın düzenlenmesi, açılış ve kapanış bilançosunun ve gelir tablosu başta olmak üzere finansal tablolarının düzenlenmesi ve muhasebe sürecinin açıklanmasını içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TRK102 Türk Dili 2 2+0+0 2 Zorunlu
Yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım türleri, bilimsel araştırma yöntemleri, sözlü sunum türleri.

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG001 İstinyelilik Manifestosu 1 0+1+0 1 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS201 Klinik Uygulamalar I 0+8+0 5 Zorunlu
Poliklinik tıbbi kayıt işlemleri, tanı tedavi yöntemleri, polikliniklere özgü girişimsel işlemler, hasta dosyalama düzeni, arşiv kayıtları ve bildirimleri
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS203 Tıbbi Dokümantasyon 3 2+0+0 5 Zorunlu
Arşiv ve dosyalamaya giriş, arşivin tanımı, arşiv gezisi, arşivleme ve dosyalama teknikleri, hasta dosyaları, arşiv sistemi, hasta dosyaları indeksleri, arşiv mevzuatı, standart dosya planı.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS205 Hasta Hizmetleri 2+0+0 3 Zorunlu
Sağlık hizmetlerinde ayaktan hasta hizmetleri, branşlar ve ilişkili teşhis yöntemleri, hasta ve yakınlarıyla iletişim, hasta hakları, temel sigorta bilgileri ve anlaşmalı kurumlarda provizyon
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS207 Sağlık Sigortacılığı 2+0+0 3 Zorunlu
Sigortanın Tanımı ve Türleri, Sosyal Güvenlik, Sağlık Sistemleri, Sağlık ve Sağlık Sigortacılığı, Sağlık Harcamaları ve Sağlık Sigortacılığı, Sağlık Sigortacılığında Ödeme Yöntemleri, Özel Sağlık Sigortacılığı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS209 Biyoistatistik 2+0+0 2 Zorunlu
Bu ders kapsamında öğrenciler epidemiyoloji kavramının ne ifade ettiğini, biyoistatiğin temelini oluştan veri kavramının anlaşılması ve işlenmesini, sağlık sektöründe kullanılan önemli hız ve oranların ne ifade ettiğini öğrenecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS281 Staj 0+17+0 5 Zorunlu
Meslek ile ilgili bir sağlık kurumunda 30 iş günü, pratik becerinin kazanılması ve öğrenilen teorik bilgilerin uygulama ile pekiştirilmesi.

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
DIL103 Genel İngilizce 3 2+0+0 2 Zorunlu
Kendini tanıtma, kişisel bilgileri ifade etme, bu konuda soru sorma cevap verme, ikamet edilen yer, okul, ders, meslekler, gibi temel konularda iletişim kurmak, temel dilbilgisinde yazılı metinleri ve bunların yanısıra sağlık sektörünü kapsayan sözcükler ve kalıplar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
SEG002 İstinyelilik Manifestosu 2 0+1+0 1 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS202 Klinik Uygulamalar 2 0+8+0 5 Zorunlu
Sorumlu öğretim elemanları gözetiminde sağlık kuruluşlarında klinik, poliklinik ve idari birimlerde mesleğe yönelik gözlem ve uygulamaların yapılması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS204 Tıbbi Dokümantasyon 4 3+0+0 6 Zorunlu
Tıbbi kayıtların kalitesini etkileyen faktörler ile akreditasyon sürecine etkisi, Tıbbi kayıtların hasta bakımına etkisi, Tıbbi kayıtların ödeme sistemleriyle ilişkisi, Tıbbi kayıtların hastalık maliyetlerine etkisi ve hastalıkların uluslararası sınıflandırılması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS206 Sağlık Kurumları Mevzuatı 2+0+0 4 Zorunlu
Hukukun temel kavramları, hukukun kaynakları, sağlıkta dönüşüm programı kapsamında sağlık mevzuatı, kamu ve çevre sağlığı ile ilgili mevzuat, sağlık kurumlarının hizmet sunumu ile ilgili mevzuat.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TDS208 Tıp Sekreterliği 3+0+0 5 Zorunlu
Sekreterlik mesleği ve görev alanları, tıp sekreterliği mesleği ve görev alanları, yataklı ve yataksız sağlık kurumlarında tıbbi sekreterlik görevleri, sağlık hizmetlerinde kalite uygulamaları, mesleki etik, hasta ve çalışan hakları


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
TDS001 Bilgi ve İletişim Sistemleri Okuryazarlığı 2+1+0 4
Bilgi ve İletişim kavramı, Bilgi ve İletişim Sistemleri, Microsoft Office programları, Microsoft Office programlarının kullanım alanları, Word kelime işlemci program ara yüzü, özellikleri ve uygulamaları, PowerPoint sunu programı ara yüzü, özellikleri ve uygulamaları, Excel elektronik tablolama programı ara yüzü, özellikleri ve uygulamaları.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
TDS002 İlkyardım 1+1+0 3
İlk yardımın önemini, şok durumunda, kanamalarda, travma ve yumuşak doku yaralanmalarında, yanıklarda, zehirlenmelerde, ısırma ve sokmalarda, sıcak soğuğa karşı kalmalarda ilk yardımı, triaj ve temel yaşam desteği sağlamayı öğreneceklerdir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
TDS003 Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri 2+0+0 3
Bilimsel araştırmada kullanılan temel kavramlar, araştırmanın basamakları, veri toplama yöntemleri, sağlık hizmetlerinde kullanılan araştırma yöntemleri, verinin analizi, raporlanması, yazımı ve sunumu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
TDS004 Hastane Bilgi Sistemleri 1+2+0 3
Bilgi sistemlerinde temel kavramlar, sağlık alanında kullanılan hastane otomasyon sistemleri, Sağlık Bakanlığı bilgi sistemleri, klinik kayıtlar ve faturalandırma
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
TDS005 Güzel Konuşma ve Diksiyon 2+0+0 3
Sağlık iletişimi, hekim-sağlık çalışanı-hasta üçgeninde iletişim, iletişim teknikler, halkla ilişkiler, etkili dinlemek, etkili konuşmak, diksiyon eğitimi teknikleri, seınıfta diksiyon uygulamaları, protokol ve nezaket kuralları çerçevesinde dinleme ve konuşma
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
TDS006 Hastalıklar Bilgisi 2+0+0 5
Vücudun sistemleri ve bu sistemleri ilgilendiren hastalıkların temel bilgisinin öğrencilere aktarılmasıdır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
TDS007 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 2+0+0 2
Bu ders öğrencilerin halkla ilişkiler sürecini ve uygulamalarını anlama ve halkla ilişkilerin gelişimi, ilgili alanları ile sağlık sektörünün ilişkilendirmesini içermektedir.