Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (YL) (Tezsiz)
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CHY5103 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 1 3+0+ 8 Zorunlu
Bu ders kapsamında, cerrahi ve cerrahi hemşireliği (sorumlulukları ve rolleri), cerrahi ortam, cerrahi hemşireliğinde temel kavramlar (insan, çevre, sağlık ve sağlık davranışı, sağlığın geliştirilmesi ve korunma, hasta-hastalık, hastalığın birey üzerindeki etkileri,), ile cerrahi hastasında süreç, elektrolit-sıvı, yara, yanık, şok, cerrahi infeksiyonlar gibi cerrahi hemşireliğinde temel konulara ilişkin kuramsal bilgi ve uygulamalar yer alır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CHY5111 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 2+0+ 6 Zorunlu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
HEM5101 Fizyopatoloji 3+0+ 8 Zorunlu
Bu derste; hücre, homeostasis, vücut sıcaklığının düzenlenmesinde değişimler, sıvı elektrolit dengesizliği, beslenmede değişimler, inflamasyon ve doku onarımı konuları ele alınacaktır.

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CHY5104 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 2 3+1+0 10 Zorunlu
Bu ders kapsamında, cerrahide hasta güvenliği, cerrahi hemşireliğinde etik, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik bakımı, ameliyat sonrası ağrı kontrolü, günübirlik cerrahi ve hemşirelik bakımı, cerrahi hemşireliğinde kanıt temelli uygulamalar, cerrahi hastasının bakımında kullanılan kuram ve modellere ilişkin kuramsal bilgi ve uygulamalar yer alır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CHY5118 Proje Hazırlık 4+0+ 4 Zorunlu
Bu ders kapsamında öğrencinin proje konusunu belirlemek için literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik konuları içermektedir.

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
CHY5183 Proje Çalışması 0+0+0 14 Zorunlu
Toplanan verilerin istatistiksel işlemlerinin yapılması, projenin bulgular, yorum, özet, tartışma, öneriler, ekler ve kaynakça bölümleri şeklinde yazım kurallarına göre yazmalarını sağlama.


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
CHY5008 Sağlığın değerlendirilmesi 2+0+ 8
Sağlığın değerlendirilmesine giriş, sağlık öyküsü alma, fizik muayene, cilt değerlendirmesi, aktivite ve egzersizi değerlendirmesi, kas-iskelet sistemini değerlendirmesi, solunum sisteminin değerlendirmesi, kalp ve dolaşım sistemini değerlendirmesi, boşaltım sistemini değerlendirmesi ve abdominal muayene, duyu ve algıları değerlendirmesi, uyku ve dinlenmeyi değerlendirmesi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
CHY5010 Acil Hemşireliği 2+0+0 8
Acil bakımın tarihçesi, acil servisin fiziksel özellikleri, birinci ve ikincil hasta değerlendirmesi, temel yaşam desteği, sistemlere göre acil bakım gerektiren durumlarda bakım ve tedavi yaklaşımlarınıı içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
CHY5015 Alanyazı incelemesi 2+0+0 8
Bu ders kapsamında öğrenciler hemşirelik alanında belirlenen bir konuya ilişkin literatür araştırması yaparak bilgi toplar ve topladığı bilgiyi rapor haline getirerek sunar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
CHY5022 Temel istatistik 2+0+0 8
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
CHY5030 Ameliyathane Hemşireliği 2+0+0 5
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
HEM5103 Hemşirelikte Temel Kavramlar 3+0+ 8
Ders kapsamında; hemşireliğin temel kavramları olan insan, çevre, sağlık, hastalık, benlik, ümit, ölüm vb kavramlar, literatür bilgileri doğrultusunda tartışılmaktadır.