Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (DR)
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FZY6101 KLİNİK KARAR VERME 2+0+0 3 Zorunlu
Klinik problem çözmenin kavramsal boyutu, Kanıta dayalı uygulama, Vakaların belirlenmesi ve gruplara bildirilmesi, Sınıf içi ortamda vakaların değerlendirme sonuçlarının sunulması, Bozukluk, aktivite ve katılım düzeyinde problem listesinin oluşturulması, kişisel ve çevresel faktörlerin belirlenmesi, Vakayla ilgili sınıf için tartışma ve oluşturulan klinik soruların belirlenmesi
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FZY6102 UZMANLIK ALAN DERSİ I 3+0+0 3 Zorunlu
Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konuların tartışılması

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FZY6103 KLİNİK PROJE GELİŞTİRME 2+0+0 3 Zorunlu
Klinik proje geliştirme
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FZY6104 UZMANLIK ALAN DERSİ II 3+0+0 3 Zorunlu
Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konuların tartışılması

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FZY6201 KLİNİK PROJE UYGULAMA 4+3+0 6 Zorunlu
Vakayla ilgili hazırlık, grup çalışması ile vakanın klinikte değerlendirilmesi, tedavi yaklaşımlarının kanıta dayalı verilere dayanarak belirlenmesi ve derste tartışılması, araştırma planlanması ve araştırmanın yapılarak bilimsel bir toplantıda sunulacak şekilde hazırlanması

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FZY6202 SEMİNER 1+0+0 10 Zorunlu
Tez ya da çalışma ile ilgili literatür taranmasının sunulması
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FZY6203 YETERLİK SINAVI HAZIRLIK DERSİ 4+0+0 20 Zorunlu
Ders, öğrencilerin yeterlilik sınavına kendi kendine hazırlanmaları için almaları gereken bir bağımsız çalışma dersidir.

5. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FZY6301 TEZ ÇALIŞMASI I 5+0+0 30 Zorunlu
Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konuların tartışılması

6. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FZY6302 TEZ ÇALIŞMASI II 5+0+0 30 Zorunlu
Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konuların tartışılması

7. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FZY6401 TEZ ÇALIŞMASI III 5+0+0 30 Zorunlu
Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konuların tartışılması

8. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
FZY6402 TEZ ÇALIŞMASI IV 5+0+0 30 Zorunlu
Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konuların tartışılması


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6001 KALİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 8
Nitel araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri; ayrıntılı gözlem, görüşme, video teyp verisi, araştırma desenleri, nitel araştırmalarda analiz; bilgisayar destekli nitel veri analizi, nitel araştırmaları değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6002 KOGNİTİF FONKSİYONLAR VE EGZERSİZ 3+0+0 8
Kognitif fonksiyonlar, bozukluklar ve egzersizin etkileri
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6003 FİZYOTERAPİDE MOTOR ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI 3+0+0 8
Motor öğrenme ve fonksiyon, motor fonksiyon disfonksiyonu
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6004 Nörobilim Ve Fizyoterapi 3+0+0 8
Nöroanatomi, sinirbilim ve araştırma yöntemleri
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6005 BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI UYGULAMALARIN FİZYOTERAPİDE KULLANIMI 3+0+0 8
Bilişsel davranışçı terapinin kökeni ve tarihsel gelişimi, Bilişsel davranışçı yaklaşımları tedavi planına dahil etme, Biliş ve davranış arasındaki biyomedikal bağlantılar, Kronik ağrı, Bilişsel davranışçı ilkeleri kullanarak fibromiyalji yönetimi, Kronik yorgunluk sendromu, Kronik yorgunluk sendromu yönetimi, Egzersiz uyumu, Egzersiz uyumunu artırıcı bilişsel-davranışsal stratejiler, Farklı hastalık gruplarında bilişsel- davranışçı yaklaşımlar hakkındaki kanıtların incelenmesi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6006 İleri Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Değerlendirme Yöntemleri 3+0+0 8
Hasta hikayesi, eşlik eden sorunlar, risk faktörleri ve kardiyovasküler sistem değerlendirmesi, klinik laboratuar bulguları, elektrokardiyogram, vital bulgular ve monitorizasyon Kardiyopulmoner egzersiz testleri ve yorumlanması. Solunum problemi olan hastaların belirti ve bulgularının değerlendirilmesi, göğüs değerlendirmesi, klinik laboratuar bulgularının değerlendirilmesi, dinamik ve statik solunum fonksiyon testleri ve arteryel kan gazlarının yorumlanması.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6007 İLERİ KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON UYGULAMALAR 3+0+0 8
Kardiyovasküler ve pulmoner sistem hastalıkları, toraks cerrahisi ve yoğun bakımda fizyoterapi uygulamaları, hastalıklara özgü klinik karar verme süreci, literatür analizi ve tartışma
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6008 KORONER RİSK FAKTÖRLERİ 3+0+0 8
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında güncel koroner risk faktörlerinin araştırılması
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6009 SİGARA BIRAKTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 8
Bağımlılık çeşitleri ve sigara bağımlılığı, bağımlı bireylerle iletişim, sigara bıraktırma yöntemleri; destekleyici, farmakolojik yaklaşımlar, egzersiz ve spor, çocuk ve gençlerde sigaraya başlamayı önleme ve bıraktırma.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6010 PALYATİF BAKIMDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI 3+0+0 8
Palyatif bakımın temel kavram ve ilkeleri, Türkiye ve Dünyada palyatif bakım, palyatif bakımda fizyoterapi ve fizyoterapistin rolü, palyatif bakımda semptom yönetimi, yas dönemiyle baş etme yöntemleri, erişkin ve pediatrik hastada palyatif bakım.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6011 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3+0+0 8
Egzersiz fizyolojisinde güncel yaklaşımların tanımlanması ve tedavi planlaması yapılabilmesini içerir
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6012 KRONİK HASTALIKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZ 3+0+0 8
Fiziksel aktivite tanımı ve önemi. Farklı kronik hastalıklarda fiziksel aktivite değerlendirme yöntemleri ve bu hastalıklarda fiziksel aktiviteyi artırıcı yöntemler, olgu örnekleri üzerinden tartışma
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6013 ONKOLOJİK REHABİLİTASYON 3+0+0 8
Onkolojik rehabilitasyona ihtiyaç duyan hastalarda değerlendirme yöntemleri, yaşam destek ekipmanlarının klinik izlem ve değerlendirmede kullanımı, mekanik ventilasyon, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, klinik karar verme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6014 Ortopedik Rehabilitasyonda Kanıta Dayalı Uygulamalar-Üst Çeyrek 3+0+0 8
Ortopedik rehabilitasyonda kanıta dayalı egzersiz programı oluşturabilme, geliştirebilme ve uygulayabilmeyi içerir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6015 ORTOPEDİK REHABİLİTASYONDA KANITA DAYALI UYGULAMALAR-ALT ÇEYREK 3+0+0 8
Ortopedik rehabilitasyonda kanıta dayalı egzersiz programı oluşturabilme, geliştirebilme ve uygulayabilmeyi içerir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6016 SPOR YARALANMALARINDA HEDEFE YÖNELİK EGZERSİZ SEÇİMİ 3+0+0 8
Spor yaralanmalarının nedenleri ve sporda fizyoterapi alanında bilimsel gelişmeleri öğrenebilmek için litaratür araştırması yapılmasını kapsamaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6017 SPORCULARDA İLERİ PERFORMANS ANALİZİ 3+0+0 8
Sporcularda performans analizinden elde edilen verileri yorumlama ve kararlar verme.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6018 Engelli Sporcularda Değerlendirme 3+0+0 8
Engelli sporcuların değerlendirilmesi ve değerlendirirken kullanılan testler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6019 TRANSPLANTASYONDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 3+0+0 8
Bu dersi tamamlayan öğrenci, doku ve organ bağışı ve doku ve organ nakli ile ilgili yasa ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur. Organ yetmezliği ve organ transplantasyonunda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını öğrenir. Organ bağışı hakkındaki yasa ve yönetmelikleri öğrenir, Organ nakli ile ilgili yasa ve yönetmelikleri öğrenir. Organ yetmezliğinde fizyoterapi-rehabilitasyon uygulamalarını öğrenir. Organ transplantasyonunda fizyoterapi-rehabilitasyon uygulamalarını öğrenir ve güncel literatüre hakim olur.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6020 YUTMA REHABİLİTASYONU- TEORİKTEN KLİNİĞE 3+0+0 8
Yutma fonksiyonu, yutma bozukluklarının değerlendirilmesi, yutma bozuklukları için tedavi yöntemleri
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6021 FİZİKSEL UYGUNLUK TESTLERİ-TEORİKTEN KLİNİĞE 3+0+0 8
Sağlıklı kişiler ve hastalarda fiziksel aktivite ve fonksiyonel egzersiz kapasitesinin belirlenmesinde kullanılan fiziksel uygunluk testleri. Test sonuçlarını değerlendirmek ve yorumlamak. Sporcuda performans değerlendirmek için hangi testlerin kullanılacağını belirlemek.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6022 SAĞLIKLI YAŞLANMA VE FİZİKSEL AKTİVİTE 3+0+0 8
Yaşlanma ile meydana gelen fizyolojik değişiklikler, Fonksiyonel değerlendirme yöntemleri ve egzersiz uygulamaları, fiziksel aktivite programları, yaşlılıkta çevresel düzenlemeler ve sağlık politikaları, gelişimsel yetersizliği olan yaşlılar, yaşlanma ve yaşam kalitesi,
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6023 ORTOPEDİK PROBLEMLERDE PROPRİOSEPTİF EĞİTİM 3+0+0 8
Ortopedik problemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının proprioseptif eğitimi kazandırmaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6024 EGZERSİZ VE MİKROBİYATA 3+0+0 8
Bağırsak mikrobiyotası; mikrobiyotanın çeşitli çevresel koşullar (beslenme, egzersiz, stres, doğum şekli, vb.)ile ilişkisi, mikrobiyota çeşitliliği; metabolik, immün sistem ve bağışıklık sistemini ilişkileri; Mikrobiyota, akut ve kronik egzersiz, dayanıklılık egzersizleri, aerobik egzersiz; mikrobiyota ve egzersiz performansı, mikrobiyata ve sporcu ilişkileri
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6025 GENETİK VE EGZERSİZ 3+0+0 8
Temel genetik bilimi ve insan genetiği, genetik ve genomik testler, mutasyonlar ve kalıtsal hastalıklar, genetik hastalıklarda egzersiz, Sporcu, spor performansı ve yaralanmalarının genetik ile ilişkisi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6026 KÖK HÜCRE TEDAVİSİ VE FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON 3+0+0 8
Kök hücre tanımı, kök hücrelerin kullanım alanları, kök hücre tedavi uygulamaları, kök hücre tedavilerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, kök hücre tedavilerinin geleceği
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6027 BARİATRİK CERRAHİ VE OBEZİTEDE FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON 3+0+0 8
Obezite, obezitenin değerlendirilmesi, çocuk ve adolesanlarda obezite, obeziteye tedavi yaklaşımları; tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz tedavisi, bilişsel davranışçı tedavi, farmakolojik tedavi, cerrahi tedavi, bariyatrik cerrahide fizyoterapi ve rehabilitasyon, obezite merkezleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6028 FİZYOTERAPİDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI 3+0+0 8
Yapay zeka konularını anlamak, sağlık ve fizyoterapi uygulamalarındaki yenilikleri kanıta dayalı olarak irdelemek, Türkiye’de yapay zeka ve var olan imkanları araştırmak ve projeler planlamaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6029 PELVİK TABAN REHABİLİTASYONU 3+0+0 8
Pelvik taban yapı ve fonksiyonu; değerlendirmesi; üriner inkontinans ve fizyoterapi; pelvik organ prolapsusu ve fizyoterapi; fekal inkontinans ve fizyoterapi; seksüel disfonksiyon ve fizyoterapi; ürojinekolojik cerrahi ve fizyoterapi
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6030 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM PROBLEMLERİNDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 3+0+0 8
Gastrointestinal problemlere yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının seçimi ve bu yaklaşımların uygulama prensipleri, huzursuz barsak sendromu, konstipasyon ve fekal inkontinansta ve gastrointestinal cerrahiler öncesi ve sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6031 ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA KANITA DAYALI UYGULAMALAR 3+0+0 8
Bu ders kapsamında farklı romatizmal hastalıklar açısından fizyoterapi ve rehabilitasyonu ilgilendiren problemler ve bunların değerlendirilmesi ve çözümünde kullanılabilecek yöntemler tartışılacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6032 Fonksiyonel Rehabilitasyon 3+0+0 8
Fonksiyonel rehabilitasyonun tanımlanması, fazların içeriklerinin kavranması Fonksiyonel rehabilitasyon içine yer alan çeviklik, hız,nöromuskuler kontrolü artıran aktivitelerin tanımlanması ve kavranması Reaktif nöromuskuler eğitimin kavranması Proprioseptif eğitiminin yeni bir yaralanmayı önlemede kullanılan kas refleks stabilizasyonunu başlatan eklem pozisyonu farkındalığını artırmadaki rolünün kavranması Fonksiyonel testlerin seçiminin kavranması ve uygulama sonuçlarının tanımlanması Spora dönüş için karar vermenin tanımlanması
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6033 GÜNCEL MANUEL TERAPİ DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ 3+0+0 8
Manipülasyon ve diğer manuel tekniklerinin genel prensipleri konusundaki bilgileri ve konuda iyi kanıt düzeyine sahip araştırmaları belirler ve sonuçları ortopedik rehabilitasyon alanına aktarır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6034 GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ 3+0+0 8
Bu ders fizyoterapi ile ilgili hastalıkların tanılanması sırasında kullanılan görüntüleme yöntemleri incelenecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6035 TELEREHABİLİTASYON UYGULAMALARI- TEORİKTEN KLİNİĞE 3+0+0 8
Telerehabilitasyon, sağlık ve fizyoterapi uygulamalarında telerehabilitasyon yenilikleri, Türkiye’de telerehabilitasyonun yeri, telerehabilitasyonda var olan imkanlar,
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6036 Öğretimde Planlama Ve Ölçme-Değerlendirme 3+0+0 8
Öğretim ilkeleri, temel kavramlar ve program geliştirme süreci, program geliştirme model ve yaklaşımları, eğitim programı öğeleri, hedef ve hedef belirleme süreci ve içerik, eğitim durumları ve değerlendirme, öğretim modelleri ve stratejiler, yöntem ve teknikler, öğretim araç-gereç ve materyalleri, öğretimi planlama, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme ve değerlendirme çeşitleri, temel istatistiksel bilgiler, eğitimde kullanılan sınavlar ve alternatif ölçme araçları, ölçme araçlarının özellikleri konuları üzerinde çalışılacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6037 AYAK-AYAK BİLEĞİ PROBLEMLERİNDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 3+0+0 8
Ayak ve ayak bileği yaralanmalarında ortapedik rehabilitasyonunda farklı problemler için kullanılan değerlendirme yöntemleri ve bunların fizyoterapi ve rehabilitasyonları ile ilgili teorik ve pratik bilgilerin yanı sıra, konularla ilgili literatür tarama çalışmaları ve değerlendirme ve rehabilitasyondaki yeni görüşler incelenecektir
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6038 EL-EL BİLEĞİ PROBLEMLERİNDE KANITA DAYALI YAKLAŞIMLAR 3+0+0 8
El-el bileği anatomisi, fonksiyonları, patolojileri, değerlendirmesi, egzersiz bilimi ve kanıta dayalı fizyoterapi yöntemlerini içerir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6039 KANITA DAYALI GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TEDAVİLER 3+0+0 8
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, fonksiyonel tıp ve anatomi bakış açısı, enflamasyon temelinde kronik hastalıklar ve fizyopatoloji, onkolojik ve otoimmün hastalıklarda, kronik hastalıklarda ürolojik hastalıklarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri, ozon terapi, homeopati.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6040 PROTEZ TEKNOLOJİSİNDE KANITA DAYALI YAKLAŞIMLAR 3+0+0 8
Teknolojik protez kullanılması gereken patomekanik durumlar, protezlerin amaçları, alt ve üst ekstremite protezleri ve rehabilitasyonu, gövde protezleri ve rehabilitasyonu, protez kullanımı ile karşılaşılabilecek sorun ve komplikasyonların önlenmesi ve giderilmesine yönelik çözümler, protezin teknik ve biyomekanik kontrolü.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6041 ORTEZ TEKNOLOJİSİNDE KANITA DAYALI YAKLAŞIMLAR 3+0+0 8
Teknolojik ortez kullanılması gereken patomekanik durumlar, ortezlerin amaçları, alt ve üst ekstremite ortezleri ve rehabilitasyonu, gövde ortezleri ve rehabilitasyonu, ortez kullanımı ile karşılaşılabilecek sorun ve komplikasyonların önlenmesi ve giderilmesine yönelik çözümler, ortezin teknik ve biyomekanik kontrolü.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6042 UYGULAMALI KİNEZYOLOJİ 3+0+0 8
Kinezyolojinin tanımlanması, hareket ve tipleri, mekanik prensipler, kemiğin özellikleri ve normal ve anormal streslere kemiğin fonksiyonel uyumu, kemik hastalıkları, kıkırdak, kas, kollejen dokuların uygun mekanik yapıları ve patokinezyolojisi, eklemlerin sınıflandırılması, sinovial eklemler, eklem birleşmeleri, düzlemlerin ve hareketin ilişkisi, kayma ve yuvarlanma hareketleri, eklem limitasyonları ve kontraktürleri, postür, denge, düzlem ve eksenlerin yönleri, konuları ele alınacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6043 ÜROJİNEKOLOJİK REHABİLİTASYONDA KLİNİK PROBLEM ÇÖZME 3+0+0 8
Ürolojik problemlere yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının seçimi ve bu yaklaşımların uygulama prensipleri. Jinekolojik problemler ve fizyoterapi; endometriozis; premenstrual sendrom ve fizyoterapi; polikistik over sendromu ve fizyoterapi; dismenore ve fizyoterapi; menopoz ve fizyoterapi; Jinekolojik cerrahiler ve fizyoterapi; Jinekolojik kökenli ağrı ve fizyoterapisi
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6044 TOPLUM SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 3+0+0 8
Bu ders kapsamında, önlenebilir sağlık problemleri açısından uygulanabilecek fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemleri tartışılacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6045 ERKEK SAĞLIĞI 3+0+0 8
Erkeğin fizyolojik ve fiziksel farklılıkları, kanser ve erektil disfonksiyon gibi bazı problemlerinin değerlendirilmesi ve buna yönelik olarak verilecek fizyoterapi rehabilitasyon programlarını içerir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6046 PEDİATRİK REHABİLİTASYONDA KANITA DAYALI UYGULAMALAR 3+0+0 8
Bu ders; normal gelişim ve değerlendirilmesi, riskli bebek kavramı, serebral palside nörogelişimsel tedavi, margeret rood tekniği ve vojta metodu, serebral palsi fizyoterapisinde yardımcı cihaz kullanımı, pediatrik
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6047 NÖROMUSKÜLER HASTALIKLARDA KANITA DAYALI UYGULAMALAR 3+0+0 8
Alt motor nöron hastalıkları, klinik tipleri, üst motor nöron hastalıklarından farklılıkları ve bu hastalıklarda kullanılan fizyoterapi rehabilitasyon yöntemlerinin ele alınarak işlenmesi, güncel literatür incelemesi yapılır. Periferal nöromusküler sistemin herediter ve edinsel hastalıkları olarak tanımlanan ve çok geniş yelpazede yer alan nöromusküler hastalıklar klinikte fizyoterapistlerin çok karşılaştıkları ve değişik şiddette özre yol açan hastalıklar grubudur. Bu dersin amacı ilerleyici şekilde fiziksel ve fonksiyonel yetersizliklere yol açan ve üst motor lezyonlarından farklı biçimde fizyoterapi stratejilerine sahip olan bu grup hastalıklar ile ilgili sistematik yaklaşımı kavratmak, günceli takip etme becerisi kazandırmaktır. Nöromusküler hastalıklarda uygulanan fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımlarını analiz etme ve Nöromusküler hastalıkların fizyoterapi ve rehabilitasyonu konusunda araştırma planlaması yapılır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6048 İNMEDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR 3+0+0 8
Doktora programı sonrası fizyoterapistler, değerlendirme ve tedavide fizik tedavi yöntemleri ve ekipmanlarını kullanabilir, adapte edebilir ve yeni yöntemler geliştirebilirler. Laboratuar temelli araştırmaları planlayabilir ve yürütebilirler. Araştırmayı ürüne veya faydalı modele dönüştürebilir, patent çalışmaları yürütebilirler. Klinik soru sorma ve hipotez geliştirme ile araştırma projesi planlayabilir, kaynak bulabilirler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6049 NÖROLOJİK REHABİLİTASYONDA TEKNOLOJİ KULLANIMI 3+0+0 8
Merkezi ve periferal sinir sistemleri, motor öğrenme, nörolojik değerlendirme, piramidal ve ekstrapiramidal bozukluklarda değerlendirme ve rehabilitasyon, sağlık alanında kullanılan güncel teknolojik tedavi ve değerlendirme yöntemleri nörolojik rehabilitasyonda teknoloji kullanımı
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6050 KORUYUCU REHABİLİTASYON UYGULAMALARI 3+0+0 8
Bu ders kapsamında, önlenebilir sağlık problemleri açısından uygulanabilecek fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemleri tartışılacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
FZY6051 ENERJİ KORUMA TEKNİKLERİ 3+0+0 8
Günlük aktivitelerin vücut sistemleri üzerin etkisi, Enerji sistemleri, Enerji metabolizması ve kanıta dayalı enerji koruma teknikleri
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
LEE6001 İleri Biyoistatistik 2+0+0 8
Sağlık ve sosyal alanlarda, veri toplama, analiz etme, uygun istatistik teknik ve modellerin kullanılması sonuçların yorumlanması