Klinik Psikoloji (YL) (Tezsiz)
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
PSK5101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 3+0+0 6 Zorunlu
Bu ders kapsamında araştırma teknikleri, deneysel desenler, etik kurallar, deneysel bir araştırma projesi tasarlama, araştırma raporu okuma ve yazma, psikofizik, algı, dikkat ve tepki süresi, insan etkenleri, istatistiksel düşünme, deneysel çalışmadan elde edilen verileri analiz etme konuları işlenecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
PSK5103 İleri Düzey Klinik Psikoloji 3+0+0 4 Zorunlu
Bu derste klinik psikolojinin tarihsel gelişimi, ilgili olduğu uygulama alanları, uygulama kuralları, temel kuramsal yaklaşımları ve psikopatolojiyle ilişkisi ana başlıkları çerçevesinde klinik psikolojinin temel konuları ayrıntılarıyla tartışılır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
PSK5105 İleri Düzey Psikopatoloji 3+0+0 4 Zorunlu
Ders kapsamı psikopatolojinin tanımı, genel kavramlar, ruhsal durum değerlendirmesinin ilkeleri, ruhsal bozuklukların fenomenolojisi ve klinik özellikleri ile DSM-5 tanı dizgesi içinde incelenerek her bozukluk kategorisi son literatür eşliğinde belirtileri, etiyolojisi ve müdahale stratejileri üzerinden vaka örnekleri ile birlikte tartışılacaktır.

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
PSK5102 Klinik Psikolojide Görüşme Becerileri ve Etik 3+0+0 4 Zorunlu
Klinik Gorusme, psikolojik veya duygusal zorluklar yasamis, kendilerini tekrar guclendirmeye ve gelistirmeye yonelik bir sagaltim deneyimi arayan insanlarla “karsilikli saygi, es zamanlilik, ilgi ve yakinliga” dayanan, “profesyonel, bilimsel, tarafsiz ve etik” gorusmelerdir. Ders kapsaminda, Klinik Gorusmenin tanimi ve turleri, Klinik Gorusme icin gerekli yonlendirici olan ve olmayan izleme, dinleme ve eylem becerileri, ozfarkindalik ve digerlerine karsi farkindalik gelistirme, soru sorma becerileri, etik kurallar, kuramsal olarak destekli kanita dayali iliski degiskenleri, gorusme surecine iliskin teorik modellerin uygulanmasi, ilk gorusme ve rapor yazimi, mental durum muayenesi- tani ve tedavi plani, intihar degerlendirmesi ve mudahalesi, zorlu danisanlarla calisma, genc danisanlarla gorusme ile aile ve cift gorusmelerinde temel prensipler ogrenilecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
PSK5104 Bireysel Psikoterapi Yaklaşımları 3+0+0 4 Zorunlu
Psikoterapi süreçleriyle ilgili temel kavramları ve çağdaş psikoterapi yaklaşımlarının ortaya çıkışını inceler. Psikoterapi kuramlarının tarihini, gelişimsel evrelerini ve bunların özelliklerini gözden geçirerek, birbirleriyle karşılaştırmalı olarak inceler. Farklı psikoterapi yaklaşımlarının avantajları ve sınırlılıklarını tanımlama, değerlendirmesini yapar. Psikodinamik, davranışçı, bilişsel davranışçı, hümanistik ve varoluşçu gibi farklı psikoterapi yaklaşımlarını temel özellikleri ile ele alır. Her bir Kuram olgu çalışması ile incelenir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
PSK5106 Klinik Psikoloji Süpervizyon I 2+1+0 7 Zorunlu
Süpervizör ve diğer öğrencilerin katkılarıyla tartışma imkanı sağlanması ve bir psikoterapi sürecini başından sonuna dek uygulayabilme deneyimi edinilmesi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
PSK5108 Klinik Psikoloji Süpervizyon II 2+1+0 7 Zorunlu
Süpervizyon sürecinde ve süpervizör kontrolünde danışan takibinin yapılması

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
PSK5189 Bitirme Projesi 0+0+0 30 Zorunlu
Bitirme Projesi


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5001 Rasyonel (Akılcı) Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi’de Vaka Örnekleri ve Kavramsallaştırmaları 3+0+0 8
RDT ve BDT'nin kuramsal arka planı. Temel kavramlar: ABC Modeli, otomatik düşünceler, bilişsel çarpıtmalar. Albert Ellis ve RDT'nin gelişimi. Düşünce kaydı tutma, bilişsel yeniden yapılandırma gibi temel teknikler. Vaka örnekleri ve uygulamaları.Aaron Beck ve BDT'nin gelişimi. Otomatik düşünceler ve temel inançlarla çalışma. Davranışsal aktivasyon ve gevşeme teknikleri. RDT ve BDT'nin vaka kavramsallaştırma teknikleri.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5002 Kişilik Bozuklukları ve Psikoterapi Kuramları 3+0+0 8
Psikolojinin güncel konularından biri olan Kişilik Bozuklukları, genellikle ihmal edilen, yeterince incelenmeyen ve damgalanan bir grup bozukluktur. Psikoloji ve sağlık alanlarında çalışanlar için kişilik ve kişilik bozukluklarına ilişkin temel bir kavrayış gereklidir. Bu ders kapsamında çeşitli kuramlara göre, Kişilik Bozukluklarının ne olduğu konusunda derinlemesine bilgi edinilecektir. Uluslararası kabul gören sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırılan kişilik bozuklukları ele alınacaktır. Tanı koydurucu özellikleri sıralanacak, ayırıcı klinik özellikleri çeşitli kuramlar eşliğinde tartışılacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5003 Psikodrama 3+0+0 8
Psikodrama dersi, öğrencilere psikodramanın teorik temellerini, grup süreçlerini ve terapi tekniklerini öğretir. Moreno'nun sosyometri ve grup dinamiği teorilerini incelerken, öğrencilere rol oynama, dramatik merkezleme ve terapi uygulamaları üzerinde pratik beceriler kazandırır. Ayrıca, psikodramanın klinik kullanımlarını, araştırma yöntemlerini ve etik prensiplerini ele alır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5004 Klinik Psikolojide Güncel Konular 3+0+0 8
Psikoloji bilimini/uygulamalarında güncel terapi yöntemleri incelenecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5005 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 3+0+0 8
Bu ders; Giriş, Tarihsel Gelişim,Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Gelişimi ,Çocuk Ruh Sağlığı ve Gelişimi ,Travma ve İlişkili Bozukluklar ,DEHB ,Otizm ,Öğrenme Bozuklukları ,Davranış Bozuklukları ,Yeme Bozuklukları ,Psikosomatik Bozukluklar ,Cinsel Gelişim ve Bozukluklar ,Vaka Çalışmaları – Değerlendirme ,Terapi Yaklaşımları ,Ders değerlendirmesi ; konularını içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5006 Davranış Biyokimyası 3+0+0 8
Bu ders nöron ve özelliklerini, sinaps ve sinaps çeşitlerini ve fonksiyonları, temel nörotransmitterleri, yolakları ve reseptörleri ile beyindeki ve davranışsal karşılığındaki foksiyonlarını içermektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5007 İleri Düzey Bilişsel Psikoloji ve İnsan Davranışları 3+0+0 8
Bu ders, bilişsel psikolojinin ileri düzey konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Temel olarak, bilişsel süreçler (dikkat, hafıza, dil), problem çözme ve karar verme mekanizmaları, bilinç ve bilinçaltı süreçler ile bilişsel nörobilim araştırmalarının insan davranışları üzerindeki etkileri üzerinde durulacaktır. Öğrenciler, teorik çerçeveleri analiz edecek, eleştirecek ve günümüz bilişsel psikoloji literatürüne katkıda bulunacak tartışma ve araştırma becerilerini geliştireceklerdir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5008 Oyun Terapisi 3+0+0 8
Oyunun çocukta önemi ve terapötik kullanımı hakkında bilgi edinmek ve bunun beceri olarak uygulanmasını sağlamak.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5009 Üçüncü Dalga Bilişsel Davranışçı Terapiler 3+0+0 8
Bu ders, üçüncü dalga bilişsel davranışçı terapilerin (ACT, DBT, CBASP, ve CFT gibi) temel ilkelerini ve tekniklerini tanıtarak öğrencilerin bu yaklaşımları anlamalarını ve uygulamalarını sağlar. Ders kapsamında, pratik egzersizler ve vaka çalışmaları aracılığıyla teorik bilgilerin pekiştirilmesi amaçlanır. Ayrıca, terapötik ilişkinin güçlendirilmesi ve etik ilkeler üzerinde durulur.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5010 Klinik Psikolojide Değerlendirme Araçları 3+0+0 8
Bu ders, klinik psikolojide kullanılan çeşitli değerlendirme araçlarını (psikolojik testler, anketler, mülakat teknikleri ve gözlem yöntemleri gibi) tanıtarak öğrencilerin bu araçları etkili bir şekilde uygulamalarını sağlar. Ders kapsamında, değerlendirme sonuçlarını doğru yorumlama ve raporlama becerileri geliştirilir. Ayrıca, etik ilkeler ve kültürel duyarlılık üzerinde durularak değerlendirme süreçlerinde bu konuların önemi vurgulanır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5011 Travma ve Krize Müdahale 3+0+0 8
Bu ders travma danışmanlığının temellerini, travmanın tanımını, travmatik olaylar ve psikolojik sonuçları, travmatik olaylarla ilgili psikopatolojileri, müdahale modellerini içerecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5012 Danışan Merkezli Terapi 3+0+0 8
Danışan Merkezli Terapi dersi, Carl Rogers tarafından geliştirilen insan odaklı bir terapi yaklaşımının temel prensiplerini, uygulama yöntemlerini ve etkinliğini öğrenmeyi hedefler. Ders içeriği, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar, vaka çalışmaları ve grup tartışmalarını kapsar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5013 Aile ve Çift Terapisi 3+0+0 8
Bu ders, aile ve çift terapisinin temel kavramlarını, teorilerini ve müdahale tekniklerini kapsamlı bir şekilde ele alacaktır. Öğrencilere, aile ve çiftler arasındaki dinamikleri anlama ve etkili terapi teknikleri uygulama becerisi kazandırmayı hedefler. Ders içeriği ilişki biçimleri, ilişki dinamikleri, iletişim becerileri gibi konuları kapsar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5014 Psikoeğitim ve Sunum Becerileri 3+0+0 8
Psikoeğitim ve sunum becerileri dersi, öğrencilere psikolojik bilgileri etkili bir şekilde halka açık bir platformda sunabilmeleri için gerekli olan temel yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar. Ders boyunca, öğrenciler psikoeğitim materyalleri hazırlama, sunum teknikleri ve izleyiciyle etkileşim konularında pratik beceriler geliştirirler. Ayrıca, etik prensipler ve mesleki standartlar çerçevesinde sunum yapma becerilerini pekiştirirler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5015 Psikoonkoloji 3+0+0 8
Bu ders kapsamında kanser ve psikoloji arasındaki ilişkiye dair derinlemesine bilgi edinilecektir. Ders, psiko-onkoloji alanındaki güncel bilgileri kapsar. Öğrencilerin kanserin tıbbi ve psikolojik yönlerine aşina olmalarını sağlar. Kanser hastasının tanı ve tedavi süreçlerinde tıbbi ve psikolojik süreçleri hakkında bilgi edinilmelerini sağlar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5016 Nöropsikoloji ve Nöropsikolojik Değerlendirme 3+0+0 8
Ders kapsamı nöropsikolojik işlevler ve nöral mekanizmaları, nöropsikolojik testler, değerlendirme, uygulama ve raporlaması konuları ile nörodejeneratif ve nöropsikiyatrik vaka örneklerinin tartışılmasından oluşmaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5017 Anormal Davranış Psikolojisi 3+0+0 8
Dersin içeriğini; Anormal davranışların tanımı ve tarihi, Normal ve anormal davranış arasındaki çizgi, Psikolojik bozuklukların sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ve çeşitli psikopatolojiler oluşturur.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5018 Psikofarmakoloji 3+0+0 8
Psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan psikotrop ilaçlar ve bu ilaçların tıbbi, davranışsal ve bilişsel etkilerini incelemek.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5019 Bağımlılık 3+0+0 8
Students taking the course will be able to learn the basic concepts of addiction and develop both theoretical and practical knowledge, skills and attitudes in approaching such cases.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5020 Klinik Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme 3+0+0 8
Bu ders, klinik psikolojide ölçme ve değerlendirme konularını kapsar. Öğrenciler, psikopatoloji temelli tanı modellerini inceleyerek, güvenilirlik, geçerlilik ve standartlaştırma gibi ölçme araçlarının temel prensiplerini öğrenirler. Ayrıca, klinik değerlendirme süreçlerini planlamayı, uygulamayı ve sonuçlarını etkili bir şekilde raporlamayı öğrenirler. Ders, özel popülasyonlar için değerlendirme yaklaşımlarını, etik ve hukuki konuları, dijital sağlık teknolojileri ve gelecek trendleri de ele alarak geniş bir perspektif sunar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5021 Psikoterapi Kuramları ve Vaka Analizi 3+0+0 8
Psikoterapi kuramları, bireylerin psikolojik sorunlarını anlamak ve iyileştirmek için geliştirilmiş çeşitli teorik yaklaşımları kapsar. Bu kuramlar, psikodinamik, bilişsel-davranışçı, humanistik, ve sistemik gibi yaklaşımları içerir. Bu derste bu farklı kuramlar ve bunların uygulamaları vaka örnekleri üzerinden analiz edilerek açıklanacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5022 Tanısal Görüşme Beceriler 3+0+0 8
Bu ders, gözlem ve görüşme tekniklerini, bir tanısal değerlendirme görüşmesinde yer alan aktif dinleme, empati kurma, olumlu ilişki kurma ve doğru soru sorma becerileri ile ilgili konuları kapsamaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5023 Grup Psikoterapisi 3+0+0 8
Ders boyunca öğrenciler grup terapisinde tedavi edivic etmenler, grubun işleyişi, psikodrama ve danışanların seçimi gibi konuları öğreneceklerdir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5024 Pozitif Psikoloji 3+0+0 8
Pozitif psikoloji dersinde mutluluk, ruhsal dayanıklılık ve esneklik, hayatı anlamlı kılmak, iyimserlik, duygusal zekayı geliştirmek, çoklu zeka, yaşam kalitesini geliştirmek, öznel iyi olma halini güçlendirmek, pozitif duygu ve deneyimleri çoğaltmak gibi konular işlenecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5025 Çocuk ve Ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapi 3+0+0 8
Çocuk ve ergenlerin değerlendirilmesini, bilişsel davranışçı terapi tekniklerini ve uygulamalarını, bu teknik ve uygulamaların çocuk ve ergenlerde kullanımını içerir
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
PSK5026 Kişilik Psikolojisinde Seçmeli Konular 3+0+ 8
Kişilik Kuramları dersinde Psikanalitik kuram: Sigmund Freud Kendilik psikolojisi: Heinz Kohut, Bireysel Psikoloji: Alfred Adler, Analitik Psikoloji: Carl Gustav Jung, Kişilerarası İlişkiler: Harry Stack Sullivan, Davranışçı Kuram: John B.Watson, Burrhus F.Skinner, Bilişsel Davranışçı Kuram: Aaron Beck, Albert Ellis, Psikanalitik Sosyal kuram: Karen D. Horney, İnsancıl Kuram: Carl Rogers, Abraham Maslow, Özellik Faktör Kuramı: Gordon W. Allport, Varoluşçu Analitik Kuram: Rollo May çalışılacaktır.