Kök Hücre ve Doku Mühendisliği (DR)
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
KHDD6101 İleri Hücresel ve Moleküler Biyoloji 3+0+0 3 Zorunlu
Moleküler detayları ile hücre yapısı, organeller, hücre işi taşıma ve hedefleme, DNA ve kromozom yapısı, gen ekspresyonu ve regülasyonu, yapısal ve fonksiyonel etkileşimler, sinyal yolakları ve iletişimi
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
KHDD6110 Kök Hücre Laboratuvar Teknikleri 2+0+0 3 Zorunlu
Kök hücrelerin tanımı ve biyolojik özellikleri, in vitro ortamda kültür şartları, kullanılan cihazlar ve sarf malzemeleri, farklı kültür yöntemleri ve aseptik teknik.

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
KHDD6102 İleri Kök Hücre Biyolojisi 3+0+0 3 Zorunlu
Bu derste yetişkin bireylerde bulunan Mezenkimal Kök Hücreler, Hematopoietik Kök Hücreler ve daha da farklılaşmış olan unipotent kök hücrelerin karakteristik özellikleri, etkili hücre içi yolakları, farklılaşması anlatılacaktır. Ek olarak bu hücrelerin izolasyon, karakterizasyon, kültür ve farklılaştırma işlemleri anlatılacaktır
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
KHDD6208 İleri Doku Mühendisliği 2+0+0 3 Zorunlu
Bu derste doku mühendisliğindeki modern gelişmeler detaylı bir şekilde tartışmalı olarak incelenecektir.

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
KHDD6207 Biyomalzemeler 4+0+0 8 Zorunlu
Bu derste biyomalzemeler sınıflandırılarak bilimsel makaleler üzerinden doku mühendisliği uygulamalarına yönelik hücre tipi, biyomateryaller, üretim yöntemleri, karakterizasyon teknikleri detaylı bir şekilde tartışmalı olarak incelenecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
KHDD6211 Makale Kulübü 3+0+0 6 Zorunlu
Kurs içeriği aşağıdakilerden oluşur: • Güncel bilimsel dergi makalelerine ulaşma ve tanımlamaya genel bakış • Dergi makale sunum programı hazırlamada konu seçimi • Seçilen araştırma makalesi hakkında öğrenci sunumu • Seçilen araştırma makalesinin eleştirel değerlendirmesi.

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
KHDD6107 Seminer 1+0+0 6 Zorunlu
Özellikle öğrencinin eğilimi olan ve ilgi duyduğu alanı ile ilişkili konulara dair ön görüşme, Hazırlanacakları seminer programında konu seçimi, Öğrencileri yönlendirme; Seçilen Konu Üzerine Çalışmalarını Sürdüren Öğrencilerin Yararlanacakları Kaynaklar, Araştırma Metodları ve Sunum Hazırlamada Kullanılan Yardımcı Malzemelerin Hazırlığı: Seminer afişi, Ses cihazları, Slayt makinesi, Perde; Sunum Aşamaları: Yazılı metin, Görsel malzemeler, Seminer kritiği ve değerlendirilmesi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
KHDD6212 Yeterlilik Sınavı Hazırlık Dersi 4+0+ 24 Zorunlu
Hazırlık kapsamında daha önceden alınan derslerde öğrenilen konuların tekrarı, eksik kalınan yerler için araştırma ve çalışma yapılması, yeterlilik sınavında öngörülen formata uygun olarak hazırlık yapılması.

5. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
KHDD6301 Tez Çalışması 1 5+0+0 30 Zorunlu
Tez konusu ile ilgili güncel bilimsel yayın ve materyallerin incelenmesi ve eleştirel olarak değerlendirilmesi

6. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
KHDD6302 Tez Çalışması 2 5+0+0 30 Zorunlu
Tez konusu ile ilgili güncel bilimsel yayın ve materyallerin incelenmesi ve eleştirel olarak değerlendirilmesi

7. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
KHDD6401 Tez Çalışması 3 5+0+0 30 Zorunlu
Tez konusu ile ilgili güncel bilimsel yayın ve materyallerin incelenmesi ve eleştirel olarak değerlendirilmesi

8. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
KHDD6402 Tez Çalışması 4 5+0+0 30 Zorunlu
Tez konusu ile ilgili güncel bilimsel yayın ve materyallerin incelenmesi ve eleştirel olarak değerlendirilmesi


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
HİS6008 Araştırma Projesi Yönetimi ve Makale Yazımı 3+0+0 8
Metod ve literatür tarama
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
KHDD6006 Kök Hücre Alanında Güncel Konular 2+2+0 8
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
KHDD6007 Doku Mühendisliğinde Güncel Konular 2+2+0 8
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
KHDD6008 İleri Doku Histolojisi 2+0+0 8
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
KHDD6009 İleri Embriyonik Kök Hücre 2+0+0 8
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
KHDD6010 Kök Hücre Alanında Güncel Konular 2+0+0 8
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
KHDD6011 Doku Mühendisliğinde Güncel Konular 2+0+0 8
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
KHDD6012 Programlanmış Kök Hücre 2+0+0 6
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
KHDD6103 Biyoinformatik 2+0+0 8
Bu dersin içeriği; Kanser ve kök hücre araştırmalarında büyük verinin rolü Kök hücre ve doku mühendisliği araştırmaların matematiksel modeller oluşturulması Kök hücre araştırmalarında kullanılan biyoinformatik araçların temelindeki algoritmalar Kök hücre araştırmalarında sinyal yolaklarının ve matematiksel modellerin rolü,
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
KHDD6105 3 Boyutlu Biyoyazım ve Doku Mühendisliği 2+0+0 8
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
KHDD6108 Programlanmış Kök Hücre 2+0+0 8
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
KHDD6201 Gen Anlatımının Düzenlenmesi 2+0+0 8
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
KHDD6206 İleri Gen Tedavi ve Uygulamaları 2+0+0 8
Gen modifikasyonu araçları, sentetik gen tasarımı, CRISPR-Cas sistemlerine giriş, farklı Cas proteinlerinin gen tedavisinde kullanımı, Talen ve Çinko parmak nukleazların gen terapide kullanımı (avantaj ve dezavantajları), gen aktarım metotoları (viral ve viral olmayan metotlar), Gen tedavisi vektör üretiminde büyük ölçekli üretim sistemlerinin önemi, genetiği değiştirilmiş hücrelerin çeşitli hastalıklarda kullanımı ve geliştirilmesi gereken uygulamalar
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
KHDD6207 Biyomalzemeler 4+0+0 8
Bu derste biyomalzemeler sınıflandırılarak bilimsel makaleler üzerinden doku mühendisliği uygulamalarına yönelik hücre tipi, biyomateryaller, üretim yöntemleri, karakterizasyon teknikleri detaylı bir şekilde tartışmalı olarak incelenecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
KHDD6208 İleri Doku Mühendisliği 2+0+0 3
Bu derste doku mühendisliğindeki modern gelişmeler detaylı bir şekilde tartışmalı olarak incelenecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
KHDD6209 Moleküler Biyoloji Laboratuvar Teknikleri 2+0+0 8
Moleküler biyolojik analizlerde kullanılan yöntemler üzerinde durulacaktır. Ders hem teorik hem uygulama aşamalarını kapsamaktadır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
KHDD6211 Makale Kulübü 3+0+0 6
Kurs içeriği aşağıdakilerden oluşur: • Güncel bilimsel dergi makalelerine ulaşma ve tanımlamaya genel bakış • Dergi makale sunum programı hazırlamada konu seçimi • Seçilen araştırma makalesi hakkında öğrenci sunumu • Seçilen araştırma makalesinin eleştirel değerlendirmesi.