Moleküler Onkoloji (DR)
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MONK6109 Sinyal İleti ve Terapötik Hedefler 2+0+0 6 Zorunlu

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MONK6110 Kanser Sitogenetiği 2+0+0 6 Zorunlu
Kanserde bozulan genetik mekanizmaların kanser oluşum ve gelişimine olan etkilerinin öğrenilmesi. Tümör baskılayıcı ve onkogenlerin kanser gelişimindeki rollerinin öğrenilmesi. Kanserlerde ailesel kalıtım. Sitogenetik ve moleküler sitogenetik verilerin klinikteki uygulamalarının öğrenilmesi.

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MONK6207 Kanserde Bireyselleştirilmiş Tedavi 2+0+0 6 Zorunlu

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MONK6104 Seminer 1+0+0 10 Zorunlu
Tez konusu ile ilgili bir konuda sunum yapılması
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MONK6202 Yeterlik Sınavı Hazırlık Dersi 0+0+0 20 Zorunlu

5. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MONK6301 TEZ ÇALIŞMASI 1 0+0+0 30 Zorunlu

6. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MONK6302 TEZ ÇALIŞMASI 2 0+0+0 30 Zorunlu

7. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MONK6401 TEZ ÇALIŞMASI 3 0+0+0 30 Zorunlu

8. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
MONK6402 TEZ ÇALIŞMASI 4 0+0+0 30 Zorunlu


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MONK6004 Kanser Biyokimyası 3+0+0 8
Kanserin biyokimyasal belirteçleri, kanserleşme sürecinde meydana gelen biyokimyasal değişimler, metabolik süreçlerin kanser ile ilişkisi.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MONK6005 Moleküler Onkolojide Omiks Teknolojiler 3+0+0 8
Genom, Transkriptom, Proteom, Metabolom, Metagenom ve Biyomarker Kavramları ve OMİKS Teknolojiler Kullanılarak yapısal ve fonksiyonel araştırmalar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MONK6006 Tümör Mikroçevresi 3+0+0 8
Tümör mikroçevresine ait hücreler ve bileşenler, tümör mikroçevresi moleküler hedefleri ve klinikte kullanımları
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MONK6007 Kanser Kök Hücre Biyolojisi 3+0+0 8
Kanser kök hücre hipotezi, kanser kök hücre özellikleri (hallmarkları), sinyal yolakları, ilaç direnci, tedavi stratejileri, klinik önemi
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MONK6008 Hücre Ölümü ve Kanser 2+2+0 8
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MONK6011 Kanserde Eser Elementler ve Mineraller 3+0+0 8
Atom teorileri, Canlı yapıların temel prensipleri, Kimyasal bağların fiziksel özellikleri ve bağ enerjetiği; Biyomoleküllerin yapısal ve fonksiyonel özelliklerini belirleyen özellikler; DNA tamir mekanizmaları ve kanser; Su molekülünün kimyasal ve fiziksel yapısı, Suyun organizmadaki rolü, Vücut sıvılarının özellikleri, Hücre içi elektriksel ortam, Sulu çözeltiler, Tampon sistemleri; Canlılarda enerji akımı; Biyoenerjetik ve termodinamik kanunları; Kanserde termodinamik-biyoenerjetik kavramlar, Kanser ve kaşeksi; Kanserde hücre zedelenmesi ve adaptasyon; Hücre ölümü, apoptoz, nekroz; Akut ve kronik inflamasyon; Sitokinler; Serbest oksijen radikalleri ve oluşturdukları hasarlar; Oksidatif hasar mekanizmaları; Antioksidanlar ve biyolojik önemi; Kanser ve anjiyogenez; kanser ve immünite;. Eser elementler ve minerallerin biyolojik önemi; Demir ve bakır elementlerinin biyolojik önemi ve kanser sürecindeki önemi; Krom, kobalt ve manganez elementlerinin biyolojik önemi ve kanser sürecindeki önemi; Çinko, selenyum ve bor elementlerinin biyolojik önemi ve kanser sürecindeki önemi; Civa, kurşun, kadmiyum ve alüminyum elementlerinin biyolojik önemi ve kanser sürecindeki önemi; Silisyum, nikel ve arsenik elementlerinin biyolojik önemi ve kanser sürecindeki önemi; Kalsiyum, fosfor ve magnezyum minerallerinin minerallerinin biyolojik önemi ve kanser sürecindeki önemi; İyot, sodyum, klor, potasyum ve kükürt minerallerinin biyolojik önemi ve kanser sürecindeki önemi
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MONK6012 Hücre Ölümü Ve Deteksiyon Yöntemleri 3+0+0 8
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MONK6013 Kanserde Metabolik Hedefler 3+0+0 8
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MONK6014 Kanserde Biyoinformatik Ve Yapay Zeka 2 3+0+0 8
Onkolojik veri ile yapay zeka modelleme kurguları anlatılacaktır.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MONK6105 Kanser Epidemiyolojisi 2+0+0 8
Kanserin dünya ve ülkemizdeki durumunun tartışılması. Kanser oluşumunda çevresel ve kolaylaştırıcı faktörlerin anlaşılması. Kanserde immün sistemin rolünün tartışılması ve bir tedavi şekli olan hematopoetik kök hcre naklinin öğrenilmesi
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MONK6112 Kanserde Biyoinformatik Ve Yapay Zeka 1 2+1+0 8
Bu dersin içeriği, kanser araştırmaları ve onkoloji alanındaki moleküler uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için biyoinformatik ve yapay zeka araçlarının etkin kullanımıdır. Dersin bir diğer önemli içeriği, deneysel tasarım aşamasında mevcut matematiksel modellerin etkin kullanımı ve sonuçların yorumlanması hakkında temel bilgileri aktarmaktır. Bu amaca ulaşmak için yapay zeka araçlarıyla birlikte birçok biyoinformatik aracının temeli bu dersin ana içeriği olarak kabul edilmektedir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MONK6115 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3+0+0 8
Bilimsel Araştırma Tasarımları Hipotez Kurma Bilimsel Kayıtların Tutulması Verilerin Sunulması Bilimsel Rapor Yazımı Akademik Yayıncılık ve İndeksleme Yayın Etiği
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MONK6205 Tümör İmmünolojisi 2+0+0 8
Tümör immünolojisindeki temel biyolojik kavramlar; tümörlere karşı gelişen hücresel ve hümoral immün yanıt; tümör mikroçevresindeki hücreler ve etkileri; tümör antijenleri, immün sürveyans ve tümörün immün şekillendirilmesi; tümörün immün sistemden kaçış mekanizmaları; anjiyogenez, adezyon molekülleri ve apoptoz mekanizmaları; kanserde immünoterapiler ve hedeflenmiş tedaviler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
MONK6206 Kanser Araştırmada Deneysel Hayvan Modelleri 3+0+0 8
Onkolojik çalışmalarda deney hayvanı seçme, deney hayvanları etiği, tümör modelleri, metastaz modelleri ve deney hayvanında ilaç uygulamaları.