Tibbi Biyoloji ve Genetik (YL) (Tezli)
Ders İçerikleri


1. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TGY5101 İleri Hücre Biyolojisi ve Genom 2+0+0 6 Zorunlu
Genom ve Moleküler yapısı dersi sonucu öğrenciler hücre ile ilgili temel bilgi aldıktan sonra, genomun yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olurlar. Genomik çeşitlilik hakkında bilgi sahibi olurlar. Hastalıklara genomik yaklaşımları ve genomik teknolojileri öğrenirler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TGY5105 Moleküler Teknikler ve Uygulama Alanları 2+1+0 8 Zorunlu
MOLEKÜLER TEKNİKLERİN KULLANIM ALANLARI, FENOL KLOROFORM YÖNTEMİ İLE DNA İZOLASYONU, SPIN KOLON YÖNTEMİ İLE DNA İZOLASYONU, PCR, AGAROZ JEL ELEKTROFOREZİ, SANGER SEKANS, RFLP, FENOL KLOROFORM YÖNTEMİ İLE RNA İZOLASYONU, SPIN KOLON YÖNTEMİ İLE RNA İZOLASYONU, CDNA SENTEZİ, REAL TIME PCR, YENİ NESİL DİZİLEME

2. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TGY5131 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 8 Zorunlu
Bilimsel Araştırma Tasarımları Hipotez Kurma Bilimsel Kayıtların Tutulması Verilerin Sunulması Bilimsel Rapor Yazımı Akademik Yayıncılık ve İndeksleme Yayın Etiği
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TGY5171 Seminer 2+0+0 6 Zorunlu
Sözlü sunumlar

3. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TGY5113 Tez Çalışması - 1 0+0+ 30 Zorunlu
Tez çalışması

4. Yarıyıl

Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTSZorunlu/Seçmeli
TGY5114 Tez Çalışması - 2 0+0+ 30 Zorunlu
Tez çalışması


Bölüm/Program Seçmeli Dersler


Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
TGY5005 Moleküler İmmünoloji 3+0+0 8
Moleküler İmmünoloji dersi sonucu öğrenciler immünoloji ile ilgili temel bilgiler aldıktan sonra, immün sistem ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olurlar.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
TGY5006 Karyotip Yazım Kuralları 2+1+0 8
KROMATİN KROMOZOM YAPISI, KROMOZOMAL HASTALIKLARA GİRİŞ, SAYISAL OTOZOMAL KROMOZOM ANOMALİLERİ, YAPISAL OTOZOMAL KROMOZOM ANOMALİLERİ, SİTOGENETİK TEKNİKLER, KROMOZOMLARIN TANINMASI, SAYISAL KROMOZOM ANOMALİLERİNİN YAZILMASI, YAPISAL KROMOZOM ANOMALİLERİNİN YAZILMASI, CİNSİYET KROMOZOM AN0MALİLERİNİN YAZILMASI
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
TGY5008 Genomda Kodlamayan Bölgeler 3+0+0 8
Öğrenciye kodalama yapmayan DNA bölgeleri ile ilgili temel bilgi öğretilecektir.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
TGY5102 Doku ve Hücre Kültürü 3+0+0 8
HÜCRE KÜLTÜRÜ LAB. VE EKİPMANLARI, HÜCRE KÜLTÜRÜ GÜVENLİK KURALLARI, PERİFERİK KAN HÜCRE KÜLTÜRÜ, KEMİK İLİĞİ HÜCRE KÜLTÜRÜ, AMNİYON HÜCRE KÜLTÜRÜ, CVS HÜCRE KÜLTÜRÜ, ABORT HÜCRE KÜLTÜRÜ, KROMOZOMLARIN TANINMASI, FISH YÖNTEMİ, KANSER HÜCRE KÜLTÜRÜ, 3 BOYUTLU HÜCRE KÜLTÜRÜ, KÖK HÜCRE KÜLTÜRÜ, PRİMER HÜCRE KÜLTÜRÜ, KANSER KÖK HÜCRE KÜLTÜRÜ, EX VİVO DOKU KÜLTÜRÜ, DENEYSEL HAYVAN MODELLERİ
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
TGY5103 Mendel Kurallarına Uyan ve Uymayan Kalıtım Tipleri 3+0+0 8
TEK GEN KALITIM ŞEKİLLERİ TERMİNOLOJİ, OTOZOMAL DOMİNANT KALITIM, OTOZOMAL DOMİNANT KALITIM GÖSTEREN HASTALIKLAR, OTOZOMAL RESESİF KALITIMIN ÖZELLİKLERİ, OTOZOMAL RESESİF KALITIM GÖSTEREN HASTALIKLAR, X'E BAĞLI DOMİNANT KALITIMIN ÖZELLİKLERİ, X'E BAĞLI DOMİNANT KALITIM GÖSTEREN HASTALIKLAR, X'E BAĞLI RESESİF KALITIMIN ÖZELLİKLERİ, X'E BAĞLI RESESİF KALITIMIN GÖSTEREN HASTALIKLAR, Y'YE BAĞLI KALITIMIN ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARI, PSÖDOOTOZOMAL KALITIMIN ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARI, A TİPİK MENDELİYAN KALITIMIN ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARI
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
TGY5104 Hastalıkların Moleküler Temelleri 3+0+0 8
"Hastalıkların Moleküler Temelleri dersinde" öğrenciler, çeşitli kalıtsal hastalıkların ve kanser çeşitlerinin moleküler patogenezi ile ilgili temel bilgileri alırlar. Hastalığa yol açan belli başlı genetik, epigenetik ve sitogenetik anomalileri öğrenirler.
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
TGY5106 Epigenetik 3+0+0 8
EPİGENETİĞE GİRİŞ, DNA METİLASYONU, HİSTON MODİFİKASYONLARI, GEN SPESİFİK DNA METİLASYON ANALİZİ, KANSERDE DNA HİPOMETİLASYONU, KANSERDE HİSTON MODİFİKASYONLARI, TUMOR OLUŞUNDAKİ GEN EKSPRESYONU DEĞİŞİKLİKLERİ, MİRNA BİYOGENEZİ, MİRNA'LARINKANSERDEKİ ROLÜ, MEZENKİMAL KÖK HÜCRENİN EPİGENETİK DÜZENLENMESİ
Ders KoduDers Adı(T+U+L)AKTS
TGY5107 Mutasyon ve Mutasyon Tarama Yöntemleri 3+0+0 8
Kromozom yapısında ve sayısında meydana gelen değişiklikler, bu değişikliklerin mutagenik etkisi (kromozom mutasyonları). Gen mutasyonu nedir? Gen mutasyonlarının moleküler seviyesinin incelenmesi, tipleri, nedenleri. Kendiliğinden mutasyonlar; DNA' nın replikasyonu sırasında meydana gelen hatalar, kendiliğinden kimyasal değişmeler. Mutajen nedir? Mutajen tipleri; fiziksel mutagenler, iyonlaştırıcı radyasyon tipleri ve kimyasal mutagenler,. Mutagenlerin DNA molekülünde meydana getirdikleri tahribat tipleri. DNA’nın tamir mekanizmları. Farklı mutasyon tespit yöntemleri.