Araştırma Merkezleri

ARGE'den Sorumlu Rektör Yardımcısının Mesaji;

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİNİN AR-GE VİZYONU

Değerli Arkadaşlar,
Bilindiği gibi ekonomik ve sosyal anlamda gelişmiş ülkelerin tümü kalkınmışlık düzeylerine koşut olarak bir bilim ve teknoloji vizyonu geliştirmişler ve bu vizyonu gerçekleştirme süreçlerinde Araştırma ve Geliştirme başlığında Ar-Ge çalışmalarını etkin bir araç olarak kullanmışlar ve kullanmaktadırlar. Üniversiteler de bu sürecin önemli lokomatifleri olmuştur.

Gerçek anlamda üniversite eğitiminin temel amacı; evrensel duyarlılığı olan, problem çözebilme yeteneği gelişmiş, yaratıcı, kendine güvenen ve girişimci bireyler yetiştirmektir. Bu kapsamda üniversite eğitim sürecinin temel yaklaşımı karşılaştığı sorunlara çözüm getirebilen ve bilgiyi sadece kullanan değil bilgiyi üretebilecek donanıma sahip bireylerin gelişmesini sağlayan fiziki-akademik ve bilimsel ortamın sağlanması olmalıdır.

İstinye Üniversitesinin kuruluş felsefesinin temel unsurlarından birisi tüm bu süreçleri karşılayabilen araştırma odaklı bir üniversite olmaktır.

ARGE'den Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Erdal Karaöz
SADECE BİLGİYİ KULLANAN DEĞİL BİLGİYİ ÜRETEN BİR ÜNİVERSİTE OLMAK ÜZERE YOLA ÇIKAN İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ BU BAĞLAMDA SAĞLIK, SOSYAL VE FEN BİLİMLERİ ALANLARININ TÜMÜNDE AR-GE YE ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERMİŞTİR. BU AMAÇLA, ÖNCELİKLE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AR-GE KONUSUNDA HEM ARAŞTIRMACI HEM DE ALT YAPI ANLAMINDA OLDUKÇA ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPMIŞTIR. ÖNCELİKLE ÜLKEMİZDE HER BİRİ KENDİ ALANINDA ÖNCÜ OLMA NİTELİĞİ KAZANMIŞ ÖNEMLİ BİLİM İNSANLARINI BÜNYESİNE KATMAYI BAŞARMIŞ OLAN İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İKİNCİ AŞAMAYI SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA BELİRLEDİĞİ 4 TEMEL ALANDA ALT YAPI ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYARAK YATIRIM SÜRECİNİ TAMAMLAMIŞTIR.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda Vizyon 2023 kapsamında belirlenen ve yatırım yapılması hedeflenen bilimsel alanlara koşut olarak ; ÜNİVERSİTEMİZ
KÖK HÜCRE VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ
ÜÇ BOYUTLU TIBBİ VE ENDÜSTRİYEL TASARIM
MOLEKÜLER KANSER VE
NÖROLOJİK BİLİMLER ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZLERİNİN KURULUŞ ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMIŞTIR.

BU AR GE MERKEZLERİNİN KURULUŞ FELSEFESİ BİLGİYİ ÜRETMENİN YANINDA BAŞTA TIP FAKÜLTESİ OLMAK ÜZERE TÜM SAĞLIK VE FEN BİLİMLERİ ALANLARINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİMİZİ BİLİME KATKI SAĞLAYABİLECEK DONANIMDA YETİŞMELERİNİ SAĞLAMAKTIR.

Öğrencilerimiz eğitim-öğretim süreçlerinde bu ar-ge merkezlerinde görevli akademik personelin gözetiminde ulusal ve uluslar arası projelerde görev alabileceklerdir. Böylece ar-ge faaliyetlerinin tüm süreçlerini öğrenmenin yanında problem çözme yetenekleri gelişecek öğrenciler, üniversite öğrenimlerini tamamladıklarında meslek yaşamlarında bu kazanımları kullanabileceklerdir. Ar Ge merkezlerimizde aktif çalışan öğrencilerimiz görev aldıkları projeler kapsamında bursiyer olabilecekler ve başta Erasmus olmak üzere ikili ilişkiler kapsamında yurt dışı üniversitelerin Ar-Ge laboratuvarlarında görev alabileceklerdir.
Sonuç olarak Sevgili Öğrenciler İstinye Üniversitesi Araştırma Vizyonu ve felsefesi çerçevesinde "İstinyeli Olmak" dokunarak-yaşayarak öğrenmek demektir.Topkapı Kampüsü
Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul