Duyurular

2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi uzaktan eğitim ile verilen derslerin yürütülme şekli

1.Derslerin Alınma Şekli İle İlgili Düzenleme

Atatürk İlkeleri ve İnkilap  Tarihi ile Türk Dili derslerine yönelik olarak içinde bulunduğumuz bahar döneminden geçerli olmak üzere,bu derslerin alınmasına yönelik olarak aşağıda belirtilen düzenleme yapılmıştır.

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 ve 2 ,Türk Dili 1 ve 2 dersleri her dönem aynı zamanda açılacaktır.
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 ve Türk Dili 1 derslerini aldıktan sonra başarısız / sınamalı statüde olarak notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, bu dersleri Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 ve Türk Dili 2 dersleri ile birlikte alabileceklerdir.
 3. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 ve Türk Dili 1 derslerinin ilk defa alan öğrenciler,bu derslerle birlikte aynı anda Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 ve Türk Dili 2 derslerini alamayacaklardır.
 4. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 ve Türk Dili 2 derslerinden başarısız olan öğrenciler bu dersleri takip eden ilk dönemde alabileceklerdir.
 5. Başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dersi almak üzere sisteme Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü tarafından otomatik olarak yükleneceklerdir.Dersi almak istemeyen öğrenciler, Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğüne başvuracaklardır.

 

2.Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi İle Türk Dili Derslerinin Uygulanma Şekli

 1. Derslere ait sunumlar Öğrenim Yönetim Sistemi(LMS)’ne yüklenmiştir.
 2. LMS; öğretim elemanları ile öğrencilerin ders ile ilgili olarak iletişim sağladıkları, ders notu ve sunumların paylaşıldığı, ödev, proje ve araştırma raporlarının gönderildiği, canlı dersin yapılabildiği, sınavların yapılabildiği, anket uygulanabilen ve ölçme değerlendirme sonuçlarının paylaşıldığı sanal bir platformdur.Platforma; lms.istinye.edu.tr adresinden, proliz kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.
 3. Sınavlar gözetmen nezaretinde, Üniversite binasında,25-30 adet çoktan seçmeli sorudan oluşacak şekilde test tipi ve mümkün olduğunca eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir.
 4. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 ve Türk Dili 1 derslerinin sınavları ile Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2  ve Türk Dili 2 derslerinin sınavları ayrı günlerde yapılacaktır.
 5. Her iki sınav için mazeret sınavı yapılabilmektedir. Geçerli mazereti olanları 3 gün içinde dilekçe ve ekinde mazeretine esas belgesi ile birlikte Kendi Fakülte, Yüksekokul İdari Sorumlularına başvurmaları gerekmektedir. BÜTÜNLEME SINAVI YAPILMAMAKTADIR.
 6. Vize ve Final sınavlarından bir hafta önce duyurulacak yer,gün ve saatte, yüzyüze, genel tekrar yapılacaktır.
 7. Dersle ilgili sorularınızı platform üzerinde gönderebilirsiniz.
 8. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 ve/veya Türk Dili 2 dersini alacak öğrenciler güz döneminde aldıkları Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1/Türk Dili 1 dersinin programında belirtilen gruplama,gün ve saat esaslarına uygun olarak dersi almaya devam edeceklerdir.
 9. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 ve /veya Türk Dili 1 dersini alacak öğrencilerin programı öğrenci sayısına bağlı olarak Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü tarafından düzenlenecek ve duyurulacaktır.
 10. “Ders İzlenceleri” öğrenim yönetim sistemine yüklenilmiştir. Derslerle ilgili detaylı bilgiye izlenceleri inceleyerek ulaşabilirsiniz.
 11. Öğrencilerimizin dersi takip durumları, öğrenim yönetim sistemi üzerinden izlenebilmektedir. Dönem sonu değerlendirmesinde, dersi takip durumu %10 puan üzerinden değerlendirilecektir. HER BİR KONUNUN MAKUL BİR İZLEME SÜRESİ OLDUĞUNDAN KISA BİR ZAMAN DİLİMİNDE YAPILACAK İZLEMELER DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.(Örneğin 1-2 gün içerisinde konuların tamamının veya büyük kısmının izlenmesi değerlendirmeye alınmayacaktır. )
 12. Devam notu ders izleme süresine bağlı olarak bir oranlama yapılarak 100 puan üzerinde değerlendirilmekte, alınan puanın %10’u alınarak toplam değerlendirme notuna dahil edilmektedir.
 13. Her ders 100 puan üzerinden aşağıda belirtilen oranlara göre değerlendirilecektir.
 • Ara sınav :%35
 • Dersi İzleme :% 10
 • Final :%55

 

2.Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi Dersi

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 dersi 13 konudan, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 dersi 11 konudan oluşmaktadır.
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 dersine ait konular “ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMİ (LMS)” üzerinden  canlı olarak  Dersin canlı olarak izlenmesi esas olmakla birlikte bu dönem sadece sunumları takip etmekte yeterli olacaktır.
 3. Canlı yayınları zamanında izleyemeyen öğrencilerimiz canlı yayın kayıt altına alındığından sistemden daha sonra da izleyebileceklerdir.
 4. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 dersi canlı olarak yayımlanmayacaktır. Bu dersi alacak öğrencilerimiz sisteme yüklenmiş olan konulardan sorumlu olacaklardır
 5. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 dersini alacak öğrencilerimize,
  • Vize sınavında; Falih Rıfkı Atay’ın “Zeytindağı” adlı eserinden en az 4 soru,
  • Final sınavında Atatürk’ün Büyük Nutku’ndan kongrelerin anlatıldığı bölümün sonuna kadar olan anlatımlardan en az 4 soru sorulacaktır.
 6. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 dersini alacak öğrencilerimize, Vize ve Final sınavlarında Nutuk’tan en az 4’er soru sorulacaktır. Nutkun hangi bölümüne kadar sorumlu olunacağı sınav öncesi bildirilecektir.
 7. Dersin ve Uzaktan Eğitimin Koordinatörü Doç. Dr. Fahri Erenel, Canlı Ders Sorumlusu Okutman:Hande Sonsöz
 8. Görüşme gün ve saatleri Salı ve Perşembe günleri saat 15.00-17.00 arası 314 numaralı çalışma ofisi

 

3.Türk Dili Dersi

 1. Türk Dili 1 ve 2 derslerine ait sunumlar LMS sistemine yüklenmiştir
 2. Türk Dili 1 ve Türk Dili 2 dersleri 13’er konudan oluşmaktadır.
 3. Derslere ait canlı yayın yapılmayacaktır. Öğrencilerimiz sisteme yüklenmiş konulardan sorumlu olacaklardır.
 4. Dersleri takip etme zorunluluğu bulunmaktadır.
 5. Dersin Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Feyzi Çimen
 6. Görüşme gün ve saatleri Salı ve Perşembe günleri saat 15.00-17.00 arası 107 numaralı çalışma ofisi

 

4.İngilizce Dersi

Bu ders Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programlarına Güz döneminde uygulanan esaslar doğrultusunda verilecektir.

Topkapı Kampüsü
Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul