Duyurular

Çap Başvuru Süresi Ve Şartlarındaki Değişiklikler

Değerli Öğrenciler,

2018-2019 Akademik yılı Çift Anadal ve Yandal Programlarına başvurular, 19 Ekim 2018 Cuma günü mesai sonuna kadar uzatılmıştır. Mevcut yönergenin Eylül 2018’de yayınlanmış olması sebebiyle öğrencilerimizin mağduriyetini önlemeye yönelik; sadece 2018-2019 Güz Yarıyılını kapsayacak şekilde, başvuru anında anadal diploma programındaki ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) en az 4 üzerinden 2,72 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrencilerin başvuruları alınacaktır. Başvurular Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü’ne (ÖKİD) yapılacaktır. 

ÇAP Başvurusu yapmak isteyen öğrencilerimizin yukarda belirtilen tarihte Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü’ne (ÖKİD) başvuru yapmaları gerekmektedir.

Topkapı Kampüsü
Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul