Duyurular

Yatay Geçiş Başvuruları Başlıyor

Neden İstinye Üniversitesi?
Rektör Prof. Dr. Melih BULU
Yatay Geçiş Nasıl Yapılır?
ÖKİD Emel TARAKÇI
#istinyeli Gözünden Yatay Geçiş?
Öğrenci Ertuğrul GÜLDEMİR
Yatay Geçiş Başvurularımız 01 Ağustos 2018 tarihinde başlayacaktır.

2016 Girişliler için Ek Burs Olanakları

Öğrenciler aşağıda belirtilen burslardan sadece birinden yararlanabilirler. Birden fazla burs kazanan öğrencilere en yüksek olanı uygulanır.

Kardeş Bursu: İstinye Üniversitesi’nde okuyan kardeşlere beraber okudukları her yıl, her kardeş için %5 eğitim ücreti muafiyet bursu sağlanır.
Şehit ve Gazi Çocukları Bursu: Şehit ve Gazi çocuklarına önlisans, lisans programları öğrenim ücretlerinde (tam burslu kontenjanlar hariç) ek %25 eğitim ücreti muafiyet bursu sağlanır. Burstan yararlanabilmek için resmi kurumlarca verilmiş şehit veya gazi belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
Yemek Bursu: Tam Burslu kontenjandan yerleştirilen öğrencilerimize öğretim ücretinden tam muafiyete ek olarak 9 ay yemek bursu verilir.
Tıp Fakültesi ilk 15.000 Bursu: Tıp Fakültesine %25 burslu yerleşip Yerleştiği puan türünden Türkiye genelinde ilk 15.000'inci başarı sırasında olanlara ödeyeceği tutar üzerinden %25 ek burs verilir.
Derece Bursu: Yerleştiği puan türünden Türkiye genelinde başarı sırasında;
 • ilk 100 içinde yer alan öğrencilere normal eğitim süresince yılda 8 ay 3.000 TL.
 • lk 101-300 içinde yer alan öğrencilere normal eğitim süresince yılda 8 ay 2.000 TL. burs sağlanır.


2017 Girişliler için Ek Burs Olanakları

Öğrencinin alabileceği burs ve indirimlerin toplamı, ödemesi gereken tutarın %50’ini aşamaz.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre İSÜ’de öğrenci iken uzaklaştırma cezası alan öğrenciye verilmiş tüm burs ve indirim hakları ortadan kalkar.

1. ÖSYS Türkiye Başarı Sırası Bursu
2017 ÖSYS ile İstinye Üniversitesi’nin lisans programlarına yerleşenlerin, yerleştikleri puan türündeki Türkiye başarı sıralarına göre, Ekim - Mayıs arasındaki 8 aylık dönemde verilen nakdi ve ayni yardımlardır. Kapsam aşağıda belirtilmiştir :

Burs   Yerleştirme Puanına Göre Türkiye Başarı Sırası
  1-100 101-500 501-1.000 1.001-2.000 2.001-5.000
Cep Harçlığı (Aylık)   3.500 TL 2.250 TL 1.750 TL 1.250 TL 1.000 TL
Yurt / Ulaşım Desteği Y 1.000 TL /ay 1.000 TL /ay 1.000 TL /ay 1.000 TL /ay 1.000 TL /ay
U 150 TL/ay 150 TL/ay 150 TL/ay 150 TL/ay 150 TL/ay
Öğle Yemeği Desteği  
Ders Kitabı Desteği (Yıllık) 500 TL 500 TL 500 TL 500 TL 500 TL
Notebook Bilgisayar Desteği (Bir kez)
Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:
 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’sunun 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.

2. Okul Birinciliği Bursu
Mezun olduğu ortaöğretim kurumundan 2017 senesinde birincilikle mezun olup İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına 2017 ÖSYS ile yerleşenlere verilen burslardır. Ekim - Mayıs arasındaki 8 aylık dönemde öğrenciye aylık 300 TL nakdi yardımda bulunulur. Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

 • Önlisans programları için 4 yarıyıl;
 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’sunun 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.

3. IB/ABITUR/BAKALORYA/MATURA/MATURITA Başarı Bursu

Uluslararası eğitim programları uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olup 2017 ÖSYS sonucuna göre İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına yerleşenlerden
 • IB Notu 36 ve daha iyi olanlara
 • Abitur Puanı 2,7 ve daha iyi olanlara
 • Fransız Bakalorya Diploma notu 15 ve daha iyi olanlara
 • Avusturya Matura Diploma notu 2,0 ve daha iyi olanlar
 • İtalyan Maturita Diploma notu 80 ve daha iyi olanlara verilen burstur. Burs öğrencinin ödemesi gereken tutarın %20’si kadardır.
Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir, Normal öğretim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :
 • Önlisans programları için dört yarıyıl;
 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’sunun 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.

4. TEOG Yıldız Lise Bursu

a. Devlet Liseleri
Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul Sistemi’nde 2016 TEOG EDP Yüzelik Dilim sırası 1 ve daha iyi olan anadolu/fen/sosyal bilimler liselerinden mezun olan ve İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına yerleşenlere verilen burstur. Liste için tıklayınız.

b. Özel Liseler
2016 TEOG taban puanları da dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen özel liselerden mezun olan ve İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına yerleşenlere verilen burstur. Liste için tıklayınız.

Burs öğrencinin ödemesi gereken tutarın %20’si kadardır.
Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca devam eder. Normal öğretim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :
 • Önlisans programları için dört yarıyıl;
 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
 • Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’sunun 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.
 • 5. Şehit Yakınları ile Malul Gazi ve Yakınları Bursu
  Resmi Kurumlar tarafından düzenlenmiş belgeler ve raporların ibra edilmesi kaydı ile 2017 ÖSYS ile İstinye Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yerleşen şehit eşleri ve çocukları ile malul gazilere, eşlerine ve çocuklarına verilen burstur. Burs öğrencinin ödemesi gereken tutarın %50’si kadardır.
  Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

  • Önlisans programları için 4 yarıyıl;
  • Tıp programı için 12 yarıyıl
  • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
  • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
  Bu burs öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

  6. Aile İndirimi
  Tüm önlisans ve lisans programlarda geçerli olmak üzere İstinye Üniversitesi’ne 2017 ÖSYS ile yerleşen ve birinci derece yakınları ve kardeşleri İSÜ’de öğrenci olanlara verilen indirimdir. Aile fertlerinin ödemesi gereken tutarlar üzerinden her birine %10 indirim uygulanır. Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

  • Önlisans programları için 4 yarıyıl;
  • Tıp programı için 12 yarıyıl
  • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
  • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
  Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

  7. Personel ve Yakınları İndirimi
  2017 ÖSYS ile İstinye Üniversitesi’ndeki önlisans ve lisans programlarına yerleşen ve İstinye Üniversitesi ya da MLP Care Grubu’nda tam gün esasına göre bir yıldan uzun süredir çalışmakta olanlara ve birinci dereceden yakınlarına, ödemeleri gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim uygulanır.
  Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

  • Önlisans programları için 4 yarıyıl;
  • Tıp programı için 12 yarıyıl
  • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
  • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
  Emeklilik hariç olmak üzere kurumdan ayrılan veya görevine son verilen personel/yakınları, izleyen yarıyıldan itibaren indirim hakkından yararlanamaz.
  Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

  Peşin Ödeme (%5 İndirim Uygulanır)

  • Kredi Kartı (Tek Çekim): Anlaşmalı bankalarımıza ait mobil pos makineleri ile Topkapı Kampüsümüz’de kredi kartı ile ödeme yapılabilecektir. Üniversitemizde Mail Order sistemi kullanılmamaktadır.
  • Havale – EFT: Üniversitemize ait aşağıda detayları verilmiş olan banka hesabına Öğrenci Adı Soyadı ve Bölümü açıklamasıyla havale ya da EFT yoluyla ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
  Banka Hesap Bilgilerimiz:
  İstinye Üniversitesi
  Fibabanka Merkez Şubesi
  IBAN : TR24 0010 3000 0000 0011 9432 14

  Taksitli Ödeme

  Kredi Kartı ile Taksitli Ödeme: Anlaşmalı bankalarımıza ait mobil pos makineleri ile Topkapı Kampüsümüz’de kredi kartı ile taksitli ödeme yapılabilecektir. Toplam taksit sayısı yedi (7) ayı geçemeyecektir. Üniversitemizde Mail Order sistemi kullanılmamaktadır.

  Kredi Kartı Ödemeleri-Anlaşmalı Bankalarımız
  • Denizbank
  • Garanti
  • Yapı ve Kredi
  • Akbank
  • İş bankası
  • Halkbank
  • Finansbank
  • Türkiye Finans
  • TEB


  Fibabanka Kredili Mevduat Hesabı (KMH) İle Taksitli Ödeme
  • KMH Fibabanka tarafından başvuran kişi hesabına tanımlanan limit doğrultusunda kullandırılan taksitli bir kredi türüdür. Kişi her ay taksit tutarını kendi banka hesabına yatırarak okul ödemesini gerçekleştirir. Banka ilgili taksit tutarını başvuran kişi hesabından çekerek 2 gün sonrasında üniversite hesabına yatırır.
  • Vadesinde yapılan ödemeler için herhangi bir faiz alınmamaktadır. Gecikmeli yapılan ödemelerde ise bankanın belirlemiş olduğu gecikme faizi uygulanır.
  • Yatay geçiş dönemlerinde taksit sayısı bir peşin 7 taksit olacaktır. Taksit ödeme tarihi her ayın 3’ ü yada 19’u olarak belirlenecektir.
  • Krediyi kullanacak olan kişi (anne, baba, arkadaş veya akraba vb. 3.şahıslar) kimliğiyle birlikte kendilerine en yakın Fibabanka şubesinden (liste için tılkayınız) başvuru işlemlerini
  • gerçekleştirebilir.

  Fibabanka Şube ve ATM'ler

  Yatay Geçiş Yapacaklar İçin Başvuru Evrak Listesi

  • Kayıtlı olduğu programa yerleştiğinizi gösteren ÖSYS yerleştirme belgesi (internet çıktısı) Tıklayınız
  • ÖSYM YGS-LYS sonucu (internet çıktısı) Tıklayınız
  • Öğrenci Belgesi (En geç 10 gün önce alınmış, disiplin cezası bilgisi de içermelidir) Tıklayınız
  • Transkript (Not Dökümü)
  • Onaylı Ders içerikleri (Muafiyet ve intibak için kullanılır)
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Lise diploma fotokopisi

  Araştırma üniversitesi olma ve bilimin ışığında akademik dünyaya yol gösterme vizyonuyla yola çıkan İstinye Üniversitesi; ‘’Liv Hospital”, “Medical Park " ve "VM Medical Park" hastanelerini bünyesinde bulunduran MLPCare Grubu’nun 25 yıllık bilgi ve birikiminin devamı olarak, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından kurulmuştur. İstanbul Avrupa Yakası’nda, kentin her bölgesine erişimin kolaylıkla sağlandığı merkezi konumuyla 50.000 m2 kapalı, 4000 m2 açık alana kurulu olan İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü; öğrencilerine akademik, kültürel ve teknolojik anlamda sayısız olanaklara sahip bir yaşam alanı sunmaktadır. 94 derslik, 63 laboratuvar, 3 bilgisayar laboratuvarı, 4 mimarlık atölyesi ile birlikte sosyal, sportif ve kültürel faaliyet alanlarına sahip olan İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, bünyesinde yarattığı girişimcilik ve üniversite iklimi ile öğrencilerine cazip imkanlar sağlamaktadır.

  Bilim ve araştırma merkezi olma vizyonu doğrultusunda bilimin sınırlarını genişletmeyi hedefleyen İstinye Üniversitesi, bilimsel gelişmelerden edinilen bulguları toplumun refahı için uygulamaya geçirmeyi ve topluma erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Alanında lider akademik kadrosu, gerçekleştirdiği AR-GE yatırımları, laboratuvarları, kuluçka merkezi, uluslararası alanda gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaları ve iş birlikleriyle 21.yüzyılın bilgisini üretme hedefinde ilerleyen İstinye Üniversitesi, İngilizce bölümleriyle büyümeyi ve gelişmeyi sürdürmektedir.

  Tüm eğitim süreçlerinde öğrencisini odak noktaya alan İstinye Üniversitesi; öğretim ve araştırma süreçlerini evrensel standartlarda yürüterek, öğrencilerine geniş tabanlı bir bilgi yelpazesinin yanı sıra, teknoloji ve sanatı da kapsayan bir öğrenme ve ilerleme ortamı sunmaktadır. Araştırma, planlama, eğitim ve öğretimde insani değerleri temel dayanak noktası alan İstinye Üniversitesi, 10 maddeden oluşan İstinyelilik Manifestosu ve manifesto içeriği ekseninde gerçekleştirilen etkinliklerle edinilen NONA- İstinyelilik Diploması ile ülkemiz insanı başta olmak üzere tüm insanlığa katkıda bulunma sorumluluğu taşıyan, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, geleceğin toplumsal ve teknolojik gereksinimlerini algılamaya ve çözümlemeye duyarlı, toplumun değer yargılarına ve farklılıklarına saygılı, bilimsel etik değerlere uyan, üretken, aydın, lider ve her alanda rekabetçi bireylerin yetişmesine katkıda bulunacak üniversite öğrencileri yetiştirmektedir.

  • Devlet Üniversitesinden Vakıf Üniversitesine geçiş yapabilir miyim?

  Gerek ortalama ile gerekse merkezi puan ile devlet üniversitelerinden vakıf üniversitelerine veya vakıf üniversitelerinden devlet üniversitelerine geçiş şartları sağladığınız sürece kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirsiniz.

  • Vakıf üniversitesinde burslu okuyorum. Yatay geçiş yaparsam bursum kesilir mi?

  İlgili YÖK yönetmeliğine göre yatay geçiş yapanlar tüm burs haklarını kaybederler. Ancak üniversiteler kendi belirledikleri kriterlerde yatay geçiş ile gelenlere burs verebilirler. İstinye Üniversitesi öğrenci dostu bir üniversitedir. ÖSYM puanları dikkate alındarak yatay geçiş ile gelen öğrencilerine %25, %50, %100 burs imkanı sunmaktadır.

  • İstinye Üniversitesi Yatay Geçiş Kontenjanlarını nereden öğrenebilirim?

  İstinye Üniversitesi yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

  • Yatay geçiş başvurusu için ücret ödüyor muyuz?

  Hayır, başvuru yapmak için herhangi bir ücret ödemezsiniz.

  • İstinye Üniversitesi Eğitim Ücretini öğrenebilir miyim?

  İstinye Üniversitesi’ne yatay geçişte ÖSYM puanlarınıza göre farklı burs oranlardan burs kazanabilirsiniz. Ücretler ve burslar için tıklayınız.

  • Yatay geçiş için başvuru yaptım ve beni kabul ettiniz, fakat sonradan kesin kayıttan vazgeçersem sorun olur mu?

  Birden fazla programa ve üniversiteye başvuruda yapabilirsiniz. Birden fazla programdan kabul de alabilirsiniz. Kesin kaydınızı yapmadığınız sürece size bir zararı olmaz. Kaydınız mevcut programınızda kalır. Kayıtlı olduğunuz üniversitenin size yatay geçiş başvurusu yaptınız ve kabul edildiniz diye bir yaptırımı söz konusu olamaz.

  • Yatay geçişlerde başvuru sınırlaması var mıdır?

  Yatay geçişler için başvuru sınırlaması olmaz. Ancak başvuru sayısı, kontenjandan daha fazla ise bu durumda, not/puan sıralaması dikkate alınarak eleme yapılır.

  • Ne zaman yatay geçiş yapabilirim?

  Yatay geçiş takvimi her üniversitenin akademik takviminde yer alır. İstinye Üniversitesinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi yatay geçiş başvuruları 01 AĞUSTOS 2018 tarihinde başlamaktadır.

  • Kaç defa yatay geçiş yapabilirim?

  Ortalama ile birden çok kez yatay geçiş yapabilirsiniz. Merkezi puan ile öğrencilik yaşamınız boyunca sadece bir kez yatay geçiş yapabilirsiniz.  

  • Hangi yarıyıla/sınıfa yatay geçiş yapabilirim ?

  Merkezi puan ile, hazırlık sınıfı dahil her sınıfa yatay geçiş yapabilirsiniz. Not ortalaması ile yatay geçişte ise kısıtlar vardır: Önlisans programlarında en erken 2. Yarıyıl ya da 3. Yarıyıl başlarında yatay geçiş yapabilirsiniz, 4. Yarıyıl başında yatay geçiş yapamazsınız. Lisans programları için ise en erken 3. Yarıyıl başında, en geç ise 6. Yarıyıl başında yatay geçiş yapılabilir.

  • Yatay geçiş başvurumu tamamlamak için gerekli belgeler nelerdir?

  İstinye Üniversitesi yatay geçiş başvuru belgeleri için tıklayınız.

  • Disiplin cezası almış olmak yatay geçiş yapılmasına bir engel midir?

  Disiplin cezası almanız yatay geçiş yapmanızı engellemez. Lakin sağlanacak burs oranında disiplin durumu dikkate alınır.

  • Yurt dışından yatay geçiş yapabilir miyim?

  Yurt dışından yatay geçiş yapılabilir. Bahar döneminde sadece ortalama ile önlisans programlarına, güz döneminde ise lisans ve önlisans programlarına geçiş imkanı vardır.

  • Yurt dışı üniversitelerden kaç ortalama ile yatay geçiş yapılabilir?

  Yurt dışından ortalama ile yatay geçişlerde İstinye Üniversitesi 4 üzerinden 2.29 ve üzeri genel not ortalaması istemektedir.

  • Kaydımı dondurmuş olmam veya derslere devam etmemem yatay geçiş yapmama engel olur mu?

  Kayıt dondurmuş olmanız veya başarısız olmanız yatay geçiş için engel teşkil etmez. Ortalamayı ve ilgili sınıf için dersleri başardığınız sürece başvurunuz değerlendirilir. Başarısız olanlar için de merkezi puan ile yatay geçiş imkanı da bulunmaktadır.

  • Daha önce aldığım dersler ne olacak?

  Yatay geçişlerde farklı bir programa da gelseniz daha önce aldığınız dersler değerlendirilip uygun olanlar muaf edilir. Notları ile ortalamaya dahil edilir. Geçiş yaptığınız programda o dersleri tekrar almazsınız.

  • Kayıtlı olduğum üniversiteye eğitim ücretini ödedim. Ara dönemde yatay geçiş yaparsam ödediğim ücreti geri alabilir miyim?

  Bahar döneminde yatay geçiş yapanlar önceki üniversitelerine sadece güz döneminin ücretini öderler. Okumadığı dönemin ücretini ödemezler. Bunun için YÖK kararı bulunmaktadır. Üniversitenize bu YÖK kararına dayanarak bir dilekçe ile başvuru yaptığınızda ücret iadesi talebinde bulunabilirsiniz.

  • Kayıtlı olduğum üniversitede kayıt yeniledim. Yine de yatay geçiş yapabilir miyim?

  Evet yapabilirsiniz. Kayıt yenileseniz de yatay geçiş ile bir başka üniversiteye geçiş yapabilirsiniz. Ödediğiniz dönem ücretini de yine ilgili YÖK kararını referans göstererek talep edebilirsiniz.

  • Başarısız veya şartlı derslerim yatay geçiş yapmama engel midir?

  Hayır değildir. Bir önceki üniversitenizde başarısız veya şartlı olduğunuz dersler yatay geçiş yapmanıza engel teşkil etmez.

  • Yatay geçiş yaptığımda muaf olamadığım alttan almam gereken dersler için ek bir ücret öder miyim?

  Üniversitemize yatay geçiş ile gelen öğrenciler yalnızca eğitim ücretini öder. Ders içerikleri ve transkript üzerinde yapılan intibak değerlendirmesi sonucunda alttan alınması gereken dersler söz konusu olduğunda, öğrenciden eğitim ücreti dışında ekstra bir ücret talep edilmez.

  • Başvuru için üniversiteye gelmem gerekiyor mu?

  Başvuru için üniversiteye gelmenize gerek yok. Güncel irtibat numaranızı bıraktığınız taktirde tecrübeli yatay geçiş danışmanlarımız sizleri arayarak gerekli işlemler hakkında bilgi verebilecek ve evraklarınızı elektronik ortamdan gönderebileceksiniz.  Topkapı Kampüsü
  Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul