Duyurular

Başarı/Yetenek/Temsil Burs Başvuru Sonuçları

Üniversite adayları 11 Temmuz – 25 Temmuz tarihleri arasında bursbasvuru@istinye.edu.tr adresine Başarı/Yetenek/Temsil bursu için başvuruda bulunmuşlardır.

Mütevelli Heyet tarafından yapılan değerlendirme sonucu, aşağıda isimleri belirtilen adaylar, 2017 ÖSYS ile İstinye Üniversitesi’nin lisans/önlisans programlarına yerleşmeleri durumunda, ÖSYS bursu sonrasında ödemeleri gereken tutar üzerinden aşağıdaki oranlarda burs kazanacaklardır.

Burs kararının kesinleşmesi için adayların kesin kayıt sırasında, bursbasvuru@istinye.edu.tr adresine gönderdikleri bilgi ve belgeleri İSÜ Öğrenci Merkezi’nde (ÖMER) teyit/ibraz etmeleri istenecektir.

Ad Soyad Burs
Oranı
Elif Sağçolak 50%
Maia Özdemir 50%
Yusuf Kocabaş 50%
Ali Eren Durmuş 25%
Cihat Satılmış 25%
İbrahim Berkan Çeviş 25%
Mert Doğan 25%
Ceren Gedikli 15%
Eyüp Günay 15%
Mehmet Güleç 15%
Melek Nur Uzuntaş 15%
Merve Özcan 15%
Murat Demir 15%
Nesliha Yazıcı 15%
Nihal Uğur 15%
Simay Tezcan 15%
Tuncay Balıbey 15%

Burs, öğrencinin ödemesi gereken tutardan indirim şeklinde uygulanır.

Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :
  • Önlisans programları için 4 yarıyıl;
  • Tıp programı için 12 yarıyıl
  • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
  • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır.
Bu burs öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.
Üniversiteyi temsil görevini yerine getirmeyen ve müsabakalara katılmayan öğrencilerin bursları izleyen yarıyıldan itibaren kesilir.

Topkapı Kampüsü
Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul

Çekmeköy Kampüsü
Soğukpınar Mah., Barbaros Bulvarı, No.76 Çekmeköy/İstanbul