Enstitüler

İstinye Üniversitesi Yüksek Lisans Programları
İstinye Üniversitesi Yüksek Lisans

İstinye Üniversitesi, tecrübeli akademik kadroları ile yürüttüğü yüksek lisans programlarıyla; disiplinler arası ortak çalışma ruhuna sahip, bilgiyi analiz edebilme yeteneği gelişmiş, aydın bireylerin yetişmesine katkıda bulunuyor. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans programları; Üniversitemizin Türkiye’nin en büyük özel sağlık grubu olan MLPcare ile olan yakınlığı nedeniyle öğrencilerine büyük fırsatlar sunuyor. İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Executive MBA ve Odaklanmış İşletme Yüksek Lisans programlarıyla, öğrencilerine iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikler kazandırıyor.

İstinye Üniversitesi Yüksek Lisans programlarına başvurular 19 Haziran 2018 tarihinde başlamıştır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programı

Üniversitemizin Türkiye’nin en büyük özel sağlık grubu olan MLPcare ile olan yakınlığı, İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programı öğrencilerimize büyük avantajlar sağlamaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarımızda, dahil olmak istenilen bölüme göre belirlenen lisans diploması ön koşulu bulunmaktadır. Ayrıca ALES sayısal/eşit ağırlık puan türünden en az 55 puan almış olmayı ön koşul olarak belirleyen Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programları, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavından veya YÖKDİL sınavından veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak ön koşulunu bulundurmaktadır.

Sağlık sektöründeki tecrübesini, özel bir eğimle birleştirmek isteyen üniversitemizin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarının her dönem kontenjanları 10’ar kişiden oluşmaktır. Akademik kadrosunu yıllarca sağlık sektöründe çalışmış uluslararası tanınırlığa sahip akademisyenlerden oluşturan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programları şunlardır; Kanser Biyolojisi ve Farmakolojisi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (doktora), Sinirbilim, Cerrahi Hemşireliği ve Kök Hücre ve Doku Mühendisliği.

Sosyal Bilimleri Enstitüsü

Çağımızda küreselleşme olgusu ve teknoloji alanındaki sürekli değişim ile birlikte, uluslararası sermaye ve hizmetlerin bütünleştiği rekabetçi ortamdaki yeni dinamiklerin ihtiyaç duyduğu; yaratıcı, yenilikçi ve zamanın ruhunu iyi okuyabilen uzman insan gücü potansiyelinin yetiştirilmesi elzemdir.

Çağdaş lisansüstü eğitim, bireylerin mesleki bilgilerini güncel tutmasını ve yeni beceriler kazanmasını sağlar. Bu becerilerin kazanılmasında kişinin ilgilendiği alanda uzmanlaşması, profesyoneller ve akademisyenlerle diyalog kurarak sosyal ağlarını güçlendirmesini ve kariyer olanaklarını arttırması sağlanır.

İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak, amacımız üniversitemizin vizyonu doğrultusunda sürekli değişmekte olan iş ve akademik çevrede başarılı olabilmek için gerekli bilgi donanımına sahip bireyler yetiştirmektir. Teorik ve pratik bilgilerle donatılmış akademisyenler yetiştirerek bireyleri iş ve akademik hayata hazırlamayı hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde alanlarında ülkemizde ve dünyanın seçkin üniversitelerinde yetişmiş akademisyenler bilimselliğin zorlu ve heyecanlı yolculuğunda sizlere yardımcı olmak için beklemektedir. Enstitümüze bağlı akademik kadro, profesyonel ve akademik dünya ile kurdukları ilişki sayesinde edindikleri bilgi ve beceri birikimlerini paylaşarak öğrencilerimize yeni imkanlar sunmaktadırlar. Sürekli güncellenerek çağa ayak uyduran program yapısı, güler yüzlü ve öğrenci odaklı yaklaşımı ile lisansüstü alanda eğitim almak isteyen adaylara hedefledikleri kariyer yolunda önemli fırsatlar sunmaktadır. Geleceğin dünya liderlerini birlikte eğitip geliştirmek için sizleri, bir takım olarak aramızda görmeyi arzu ediyoruz.Bilgi almak için lütfen formu doldurun

Enstitüler

*YÖK’den onay bekleniyor.

Topkapı Kampüsü
Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul