Haberler

İstinye Üniversitesi’nin Araştırmacı Akademisyen Ve Öğrencileri Aldıkları Ulusal Ve Uluslararası Proje Destekleriyle Evrensel Bilime Katkı Sunmaya Devam Ediyorlar.

Akademisyen Kurum Çağrı No Çağrı Adı  Görev Proje Adı Süresi
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Bal Öztürk TÜBİTAK 3001 Başlangıç ArGe Projeleri Destekleme Programı Yürütücü Hedeflendirilmiş kanser tedavisine yönelik amfifilik dallanmış polimerik nanopartiküler sistemlerin geliştirilmesi 24 Ay
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Bal Öztürk TÜBİTAK 3001 Başlangıç ArGe Projeleri Destekleme Programı Danışman Çok katmanlı deri dokularının 3B biyoyazıcılar aracılığı ile üretilmesi, mikroakışkan biyoreaktörler ile geliştirilmesi, çip üzerine deri uygulamaları için değerlendirilmesi ve biyonik kol uygulamaları için olası kullanımlarının araştırılması 24 Ay
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Bal Öztürk TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) Danışman 3 Boyutlu Biyoyazıcılar için Dokuya Özgü Biyomürekkep Üretimi 12 Ay
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Darıcı TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Yürütücü 3B Biyoyazıcılar için Dokuya Özgü Biyomürekkep Üretimi  
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Bal Öztürk TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Araştırmacı Kemik hasarlarının tedavisi için üç boyutlu baskılama yöntemi ile ilaç taşıyıcı doku iskelelerinin hazırlanması, in vitro karakterizasyonu ve in vivo kalvaryal kemik hasarı modelinde değerlendirilmesi 36 Ay
Prof. Dr. Sacit Karamürsel TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı   Beyin Tümörü Hastalarında Pre-Veya Peroperatif Dönemde Hfo
Kaydının Ve Rezeksiyonun Buna Göre Sekillendirilmesinin Ameliyat Sonrası
Dönemde Epilepsinin Sagaltımına Ve Tümör Rezeksiyonuna Etkisi
36 Ay
Prof. Dr. Sacit Karamürsel TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı   Beyin Tümörlerinde Daha Basarılı Nöbet Kontrolünün Saglanması
Amacıyla Yüksek Frekanslı Osilasyonların Yapay Zeka Ile Incelenmesi
36 Ay
Prof. Dr. Sacit Karamürsel TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı   Nöbet Ile Basvuran Beyin Tümörü Hastalarında Pre-Veya Peroperatif
Dönemde Lezyon Çevresi Hfo Kaydının Ve Rezeksiyonun Buna Göre
Sekillendirilmesinin Ameliyat Sonrası Dönemde Epilepsinin Sagaltımına Ve Tümör
Rezeksiyonunun Miktarına Katkısı
36 Ay
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Katrinli TÜBİTAK 2219  Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Yürütücü Travma Sonrası Stres Bozukluğunda HLA Genetik Varyasyonlarının Etkisi  
Dr. Öğr. Üyesi Cenk Andaç TÜBİTAK Avrupa Cost   Araştırmacı Manyetik ve katalitik özelliğe sahip yüksek verimli üst-dönüşüm nanoplatformların sentezi ve teragnostik uygulamaları  
Prof. Dr. Dr. Hacer Özgen Narcı TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Yürütücü İnformal Cepten Sağlık Harcamalarının İncelenmesi 36 Ay
Dr. Öğr. Üyesi Çağla Özer TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Araştırmacı Levan bazlı fonksiyonel gıda bileşenlerinin üretimi 36 Ay
Dr. Öğr. Üyesi Cenk Andaç TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı Yürütücü Fenotiyazin Farmakoforunu Taşıyan Yeni 1-(2-Metiltiyo-10h-Fenotiyazin-10-Yl-Propil)Pirimidin-2,4(1h,3h)-Dion Ve 3-(2-Metiltiyo-10h-Fenotiyazin-10-Yl-Propil)Pirimidin-2,4(1h,3h)-Dion Bileşiklerinin Dizaynı, Sentezi Ve Kanser Kök Hücrelerinde Antikanser Etkilerinin Incelenmesi 12 Ay
Dr. Öğr. Üyesi Didem Karakaş TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Yürütücü Pankreatik Kanser Hücreleri ile Nöral Hücreler Arasındaki Eksozomal MikroRNA Aracılı İletişimin Pankreatik Kanserin Agresif Karakteri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 36 Ay
Dr. Öğr. Üyesi Nazlıhan Aztopal TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Yürütücü Akciğer Kanseri Kök Hücrelerinde Naked İfadesinin Düzenlenmesinde Histon Modifikasyonlarının Rolünün Araştırılması 12 Ay
Öğr. Gör. Ebru Nur Ay BAP (İstanbul Üniversitesi) Genel Araştırma Projesi Araştırmacı Kolorektal Kanserde Triptofan Metabolizması ve Foxp3 Arasında İmmün Sisteme Yönelik Bağlantının Araştırılması 24 Ay
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Tepeköy TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Yürütücü Oosit in vitro maturasyonunda proteostazis sağlayıcı yöntemlerin geliştirilmesi 18 Ay
Dr. Öğr. Üyesi Didem Karakaş TÜBİTAK Yürütücü Pankreatik kanser stromasının hedeflenmesi ile doğal öldürücü hücrelerin sitotoksik aktivitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi 34 Ay
Dr. Öğr. Üyesi Selvi Durmuş Erim TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Yürütücü PD-1/PD-L1 etkileşimini hedefleyen özgün biyonanoteknolojik anti-kanser ilaç adaylarının geliştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Selvi Durmuş Erim TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Yürütücü Kolorektal kanser hasta dokularından üç boyutlu ex vivo tümör organoid modellerinin geliştirilmesi ve bu modellerde ilaç taşıyıcı proteinlerin tedavi yanıtındaki rollerinin araştırılması
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Bal Öztürk TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Yürütücü Kıkırdak ve Kemik Rejenerasyonu için 3-Boyutlu Biyoyazıcı Teknolojisi ile Biyomimetik Nanohibrit Doku İskelelerinin Geliştirilmesi ve In Vivo Osteokondral Hasar Modelinde Değerlendirilmesi
Efe Özkan (Eczacılık Fakültesi Öğrencisi)/Dr. Öğr. Üyesi Ayça Bal Öztürk TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı) Yürütücü/Danışman Doku Mühendisliği Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Biyonik Geliştirilmesi
Engin Deniz Ulukaya/ Ece Nur Müftüoğlu (Eczacılık Fakültesi Öğrencileri) TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Yürütücü/Araştırmacı D2 Dopamin Reseptörüne İnvers-Agonist Etki Gösteren Yeni Farmakofor Moleküllerin In-Slico Tayini
A. Selin Üzel (Tıp Fak. Öğrencisi)/Dr. Öğr. Üyesi Hakan Darıcı TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Yürütücü/Danışman Dermis Dokusu Oluşturmak için Özelleştirilmiş Biyomürekkep Karışımı Oluşturulması
Doç. Dr. Mustafa Mısır TÜBİTAK 2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı Yürütücü Ab Initio Protein Yapısı Tahmini için Otomatik Algoritma Tasarımı 24 Ay