İstinye Üniversitesi

Rektör Danışmanları


ad
Prof. Dr. Arif Demir
Rektör Danışmanı
-AR-GE
Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
İngiltere’dek Essex Üniversitesi Fizik Bölümü’nde Doktora tez çalışmamda X-ışını lazer ortamını görüntülemek ve analiz etmek için elektro optik sistemler geliştirdim. İngiltere'de Rutherford Appleton Laboratuvarı'nda X-ışını lazer deneyleri yaptım. Değişik ülkelerdeki X-ışını lazer araştırma grupları ile işbirliği yaptım; Almanya Garching’deki Max-Planck Enstitüsü, Fransa Paris’deki LOA ve Çek Cumhuriyeti Prag’daki Fizik Enstitüsü'nde lazer teknolojileri üzerine araştırmalar yaptım. X-ışını lazer ortamlarından dalga boyu 2 ile 24 Angstrom aralığında emisyonu kaydetmek için X-ışını kristal spektrometresi ve dalga boyu 40 ile 200 Angstrom aralığında emisyonu kaydetmek için düz alan ızgara spektrometresi tasarladım. Lazer teknolojileri ve spektroskopisi üzerine araştırma projeleri yazdım ve yüksek lisans ve doktora öğrencilerine danışmanlık yaptım. Fizik Bölümde elektromanyetik teori, lazer fiziği, optik ve plazma fiziği dersleri verdim. 2010 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile Kocaeli Üniversitesi Teknoparkında lazer ve optik teknolojileri üzerine çalışan bir arge şirketi kurdum. Üniversitede başlattığım araştırmaların bir kısmını teknolojik ürüne dönüştürmek için AB ve TÜBİTAK destekli projeler geliştirdim. Dalgaboyu 200 ile 2500 nm aralığında çalışan spektrometreler tasarlayıp uygulamalarını geliştirdik. Lazer Etkileşimli Plazma Spektroskopisi (LIBS) ve Raman spektroskopisi alanında teknoloji geliştirerek ticarileştirme aşamasına getirdik. LIBS teknolojileri üzerine 2 tane patent başvurusu yaptık ve 2019 yılında endüstriyel uygulamalarını gerçekleştirip ihracat yapmaya başladık. LIBS teknolojinin uygulamalarını geliştirmek için Avrupa Biriliği tarafından desteklenen yeni bir proje aldık. Bu dönem içinde özetle; • 2002 Yılında Fizik dalında TÜBİTAK Teşvik Ödülü aldım. • 2005 yılında Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurdum, • 2006-2012 yıllarası arasında araştırmalardan sorumlu Rektör Yardımcılığı yaptım, • 2010 Elektro Optik Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans Programını kurdum, • 2010 yılında Kocaeli Üniversitesi Teknoparkında lazer teknolojileri üzerine araştırma yapan spin off şirketi kurdum, • Her yıl düzenlenen Ulusal Fotonik toplantılarının düzenleme komitesinde yer aldım, • 2008 ve 2014 yılları arasında Fotonik toplantısını Kocaeli Üniversitesi’nde düzenledim, • 2009 yılında uluslararası Lazer konferansını düzenledim, • 2012-2015 yılları arasında Elsevier yayınevinin Journal of Optics and Laser Technology yardımcı editörü oldum, • 2016 yılında COST projesi konferansını Kocaeli’nde düzenledim.
 
 

cd
Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran
Rektör Danışmanı
-İnovasyon, Teknopark ve Teknoloji
Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
2000 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Sonrasında aynı dönemde Marmara Üniversitesi’nde Üretim Yönetim ve Pazarlama ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Dr. Cem Duran 2016 Yılında İTÜ İşletme Mühendisliğinde “Müşteri Deneyimi Yönetimi” konusundaki tez çalışmasını bitirerek Doktor unvanı almıştır. Lisans mezuniyetinden sonra Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde 2 sene “Pazarlama Uzmanı” olarak çalıştıktan sonra Newyork Üniversitesinde “Coaching Skills for Manager” sertifika programına katılmıştır. 2007 yılında İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) 5 yıl “İş Geliştirme Yöneticisi” olarak çalışmış ve İDO’nun özelleştirme sürecinde aktif rol almıştır. Aynı dönemde Türkiye’nin ilk ve tek Photo Marketing Ajansı, EDDRA’yı kurmuştur, bu şirket kendi sektöründeki en büyük oyuncu haline gelmiştir. Birçok girişimci hızlandırma programında değerlendirme sürecinde görev almış ve girişimcilere değişik projelerde mentorlük yapmıştır. 2014 yılında YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü ve YTÜ Teknopark Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış bu süreçte birçok TTO ve Teknoparkın kuruluş sürecinde danışmanlıklar yapmıştır. 2017 yılı başından 2018 yılı sonuna kadar İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde Bölüm Başkanlığı yapmış ve aynı üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisini kurmuş ve yönetmiştir. 2018 Yılı Temmuz ayı itibariyle Teknopark İstanbul Kurumsal Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. İstinye Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesinde Yüksek Lisans seviyesinde “Girişimcilik” ve “Stratejik Pazarlama Yönetimi” dersleri vermektedir.
 

Pınar Özuyar
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Gökçin Özuyar
Rektör Danışmanı
-Sürdürülebilirlik
Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
Pınar Gökçin Özuyar, Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nin ardından, lisans eğitimini 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Doktora çalışmalarını, TÜBİTAK ve Alman ForshungZentrum Jülich’den kazandığı bir ortak bursla Aachen Teknik Üniversitesi ve Thyssen Mühendislik Almanya’da yaptı. Melek yatırımcılar ile kendi girişim deneyimi de olan, Dr. Özuyar, Dome International (Dubai) ve IBS Araştırma ve Danışmanlık (Istanbul) firmalarında, yöneticilik görevlerinde bulundu. 2009 yılı sonrasında ise Özyeğin Üniversitesi’nde Sürdürülebilirlik başlığında çeşitli akademik çalışmalar ve projeler yaptı. Boğaziçi, Özyeğin ve Marmara Üniversitelerinde sürdürülebilirlik konusunda dersler verdi. 2011 yılında IBM Akademik Inisiyatif Ödülü kazanmış, 11. Kalkınma Planında Çevre Çalışma Grubu üyesi olarak yeralmış ve ayrıca hazırladığı ‘sürdürülebilir ünversite modeli’ ile ISCN 2014 yıllık ödülünde mansiyon sahibi olmuştur. Halihazırda Alman Springer yayınevinin, ‘Sustainability in Higher Education (Yüksek Öğrenim Kurumlarında Sürdürülebilirlik)’ ve ‘Encyclopeadia for UN Sustainable Development Goals (BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Ansiklopedisi)’ ansiklopedilerinde editörlük ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Konusunda dünyada lider olan Emerald yayınevinden çıkan ‘Journal of Sustainability of Higher Education’ ve ‘International Journal of Climate Change Strategies and Management’da da akademik kurul üyesidir.
 

Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe
Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe
Rektör Danışmanı
-Eğitim-Öğretim Süreçleri

Özgeçmiş (CV)
info@istinye.edu.tr
0850 283 6000
Dr. Kızıltepe, Robert Koleji bitirdikten sonra, lisans ve öğretmenlik eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde; yüksek lisansını ise aynı üniversitenin Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Uzun yıllar çeşitli eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni ve yönetici olarak çalıştı. Daha sonra, University of Exeter’dan doktora derecesini Eğitim alanından aldıktan sonra, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesinin Eğitim Fakültesinde önce Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne, 2001 yılında ise aynı fakültenin Eğitim Bilimleri Bölümüne geçti. Dr. Kızıltepe, Boğaziçi Üniversitesinde Rektör Danışmanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu; üniversitenin çeşitli kurul ve komisyonlarında görev yaptı. BÜYEM (Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi) Öğretmen Akademisini kurdu ve akademinin koordinatörü oldu ve aynı zamanda üniversitenin okulöncesi biriminin koordinatörlüğünü yaptı. Kısa süreli olarak Uluslararası İlişkiler Ofisi koordinatörlüğü görevinde bulundu. Üniversite dışında ise, çeşitli eğitim kurumlarında kısa ve uzun süreli olarak akademik danışmanlıklar yaptı. 2020 yılının başında Boğaziçi Üniversitesinden emekli oldu ancak bölümünde yarı zamanlı olarak ders vermeye ve BÜYEM Öğretmen Akademisindeki koordinatörlük görevine devam etmektedir. Dr. Kızıltepe’nin yurt içinde ve yurt dışında (ABD, İngiltere, Belçika, Hollanda, Hindistan, Japonya) yayınlanmış çeşitli bilimsel makaleleri, bilimsel kitap bölümleri vardır. Türkiye’de yayınlanmış Öğretişim - Eğitim Psikolojisine Çağdaş Bir Yaklaşım ve editörlüğünü yaptığı Çocuklarda Özgüven Hakkında Her Şey adlı iki kitabı vardır. Ayrıca, yurtdışında Peter Lang Publishers’dan yayımlanan ‘Motivational Issues in Teaching’ adlı bir kitabı mevcuttur.