Burslar ve İndirimler

2017 ÖSYS EK YERLEŞTİRME ile Üniversitemize Yerleşecekler İçin Geçerli Olacak Burs, İndirim ve Ödeme Koşulları*
 • Üniversitemize 2017 ÖSYS Ek Yerleştirme ile yerleşecek adaylar için geçerli olan öğrenim ücretleri ÖSYM tarafından yayınlanan 2017 - ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’ndaki 818 numaralı Özel Koşul bölümünde yer almaktadır.
 • Öğretim ücretinin tamamının kayıt sırasında peşin veya kredi kartı ile tek seferde ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanacaktır.
 • Eğitim öğretim ücretinin üniversite tarafından tahsilatı için ilan edilen banka ve bankanın prosedürlerine uygun Kredili Mevduat Hesabı (KMH) sözleşmesi düzenlenmesi koşulu ile bir (1) peşin yedi (7) taksitli şekilde ödenir.
 • Limiti bir yıllık eğitim öğretim ücretini ödemeye yeterli ve üniversitenin anlaşmalı olduğu bankaların taksitlendirme özelliğini taşıyan banka kredi kartlarıyla da yedi (7) taksitte ödeme yapmak mümkündür.
 • Bir öğrencinin alabileceği burs ve indirimlerin toplamı, ÖSYM Kontenjan Bursu sonrasında ödemesi gereken tutarın %50’sini aşamaz.
  Burs/İndirim hesap makinesi için tıklayınız

 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre İSÜ’de öğrenci iken uzaklaştırma cezası alan öğrenciye verilmiş tüm burs ve indirim hakları ortadan kalkar.
* Öngörülen bilgiler olup, ÖSYM tarafından ilan edilen 2017 Ek Yerleştirme Tercih Dönemi süresince üniversitemiz web sitesinde yayınlanacak bilgilerin incelenmesi ve dikkate alınması gerekmektedir.
A. Üniversiteye İlk Kayıt Sırasında Doğrudan Kazanılabilecek Burs ve İndirimler

1. ÖSYM Kontenjan Bursu
ÖSYM tarafından yayınlanan 2017 - ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara ve oranlara göre (%100, %50, %25) ilk yerleşme sırasında kazanılan burslardır.
Bu burslar azami öğrenim süresi boyunca verilir. Azami öğrenim süresi :

 • Öğrenim süresi 4 yarıyıl olan önlisans (SHMYO ve MYO) programları için 8 yarıyıl;
 • Öğrenim süresi 8 yarıyıl olan lisans programları için 14 yarıyıl;
 • Öğrenim süresi 10 yarıyıl olan lisans programları için (Eczacılık) 16 yarıyıl;
 • Öğrenim süresi 12 yarıyıl olan lisans programları için (Tıp) 18 yarıyıldır.
Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

2. Bilinçli Ek Tercih İndirimi
İstinye Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yerleşen ve birinci tercihi ile İSÜ’ye yerleştiği tercih arasında başka hiç bir vakıf/kıbrıs/yurtdışı üniversitesini tercih etmemiş olanlara verilen indirimdir. Bilinçli Ek Tercih İndirim miktarları ve öğrencinin ödemesi gereken tutar aşağıda yer almaktadır.

Bilinçli Ek Tercih İndirim Miktarları

Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca devam eder. Normal öğretim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :
 • Önlisans programları için 4 yarıyıl;
 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

3. ÖSYS Türkiye Başarı Sırası Bursu
2017 ÖSYS ile İstinye Üniversitesi’nin lisans programlarına yerleşenlerin, yerleştikleri puan türündeki Türkiye başarı sıralarına göre, Ekim - Mayıs arasındaki 8 aylık dönemde verilen nakdi ve ayni yardımlardır. Kapsam aşağıda belirtilmiştir :

Burs   Yerleştirme Puanına Göre Türkiye Başarı Sırası
  1-100 101-500 501-1.000 1.001-2.000 2.001-5.000
Cep Harçlığı (Aylık)   3.500 TL 2.250 TL 1.750 TL 1.250 TL 1.000 TL
Yurt / Ulaşım Desteği Y 1.000 TL /ay 1.000 TL /ay 1.000 TL /ay 1.000 TL /ay 1.000 TL /ay
U 150 TL/ay 150 TL/ay 150 TL/ay 150 TL/ay 150 TL/ay
Öğle Yemeği Desteği  
Ders Kitabı Desteği (Yıllık) 500 TL 500 TL 500 TL 500 TL 500 TL
Notebook Bilgisayar Desteği (Bir kez)
Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:
 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’sunun 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.

4. Okul Birinciliği Bursu
Mezun olduğu ortaöğretim kurumundan 2017 senesinde birincilikle mezun olup İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına 2017 ÖSYS ile yerleşenlere verilen burslardır. Ekim - Mayıs arasındaki 8 aylık dönemde öğrenciye aylık 300 TL nakdi yardımda bulunulur. Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

 • Önlisans programları için 4 yarıyıl;
 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’sunun 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.

B. Üniversiteye İlk Kayıt Sırasında Belgelemek Kaydıyla Kazanılabilecek Burs ve İndirimler


5. IB/ABITUR/BAKALORYA/MATURA/MATURITA Başarı Bursu

Uluslararası eğitim programları uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olup 2017 ÖSYS sonucuna göre İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına yerleşenlerden
 • IB Notu 36 ve daha iyi olanlara
 • Abitur Puanı 2,7 ve daha iyi olanlara
 • Fransız Bakalorya Diploma notu 15 ve daha iyi olanlara
 • Avusturya Matura Diploma notu 2,0 ve daha iyi olanlar
 • İtalyan Maturita Diploma notu 80 ve daha iyi olanlara verilen burstur. Burs öğrencinin ödemesi gereken tutarın %20’si kadardır.
Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir, Normal öğretim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :
 • Önlisans programları için dört yarıyıl;
 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’sunun 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.

6. TEOG Yıldız Lise Bursu

a. Devlet Liseleri
Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul Sistemi’nde 2016 TEOG EDP Yüzelik Dilim sırası 1 ve daha iyi olan anadolu/fen/sosyal bilimler liselerinden mezun olan ve İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına yerleşenlere verilen burstur. Liste için tıklayınız.

b. Özel Liseler
2016 TEOG taban puanları da dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen özel liselerden mezun olan ve İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına yerleşenlere verilen burstur. Liste için tıklayınız.

Burs öğrencinin ödemesi gereken tutarın %20’si kadardır.
Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca devam eder. Normal öğretim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :
 • Önlisans programları için dört yarıyıl;
 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
 • Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’sunun 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.
 • C. Üniversiteye İlk Kayıt Sırasında Ya Da Sonradan Öğrencilik Yaşamı Boyunca Belgelemek Kaydıyla Kazanılabilecek Burs ve İndirimler

  7. Şehit Yakınları ile Malul Gazi ve Yakınları Bursu
  Resmi Kurumlar tarafından düzenlenmiş belgeler ve raporların ibra edilmesi kaydı ile 2017 ÖSYS ile İstinye Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yerleşen şehit eşleri ve çocukları ile malul gazilere, eşlerine ve çocuklarına verilen burstur. Burs öğrencinin ödemesi gereken tutarın %50’si kadardır.
  Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

  • Önlisans programları için 4 yarıyıl;
  • Tıp programı için 12 yarıyıl
  • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
  • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
  Bu burs öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

  8. Aile İndirimi
  Tüm önlisans ve lisans programlarda geçerli olmak üzere İstinye Üniversitesi’ne 2017 ÖSYS ile yerleşen ve birinci derece yakınları ve kardeşleri İSÜ’de öğrenci olanlara verilen indirimdir. Aile fertlerinin ödemesi gereken tutarlar üzerinden her birine %10 indirim uygulanır. Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

  • Önlisans programları için 4 yarıyıl;
  • Tıp programı için 12 yarıyıl
  • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
  • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
  Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

  9. Personel ve Yakınları İndirimi
  2017 ÖSYS ile İstinye Üniversitesi’ndeki önlisans ve lisans programlarına yerleşen ve İstinye Üniversitesi ya da MLP Care Grubu’nda tam gün esasına göre bir yıldan uzun süredir çalışmakta olanlara ve birinci dereceden yakınlarına, ödemeleri gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim uygulanır.
  Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

  • Önlisans programları için 4 yarıyıl;
  • Tıp programı için 12 yarıyıl
  • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
  • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır
  Emeklilik hariç olmak üzere kurumdan ayrılan veya görevine son verilen personel/yakınları, izleyen yarıyıldan itibaren indirim hakkından yararlanamaz.
  Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

  10. Akademik Başarı Bursu
  Her önlisans ve lisans programının ikinci sınıf seviyesinden itibaren her sınıf için geçerli olmak üzere, devam yükümlülüklerini yerine getiren ve tabi oldukları müfredattaki minimum ders yüklerini tamamlayanlar arasında her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda yapılan sıralamada Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) en yüksek üç öğrenciye %100 burs verilir.

  Ödeme Seçeneklerimiz

  Peşin Ödeme Taksitli Ödeme
  Nakit Ödeme Kredi Kartı Ödemesi
  Havale Yoluyla Ödeme Sanal Pos Ödemesi*
  EFT Yoluyla Ödeme Denizbank Düzenli Ödemesi(KMH)
  Peşin Ödeme
  • Nakit Ödeme: Denizbank tarafından kayıt süresince Topkapı Kampüsü’nde kurulacak olan geçici vezneden ödeme yapılabilecektir.
  • Havale-EFT: Üniversitemize ait Denizbank hesabımıza havale ya da EFT yoluyla ödeme yapılabilecektir.
  • Kredi Kartı: Anlaşmalı bankalarımıza ait mobil pos makineleri ile Topkapı Kampüsümüzde kredi kartı ile ödeme yapılabilecektir. Üniversitemizde Mail Order sistemi kullanılmamaktadır.
  • Sanal Pos: İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan kolay, zahmetsiz ve güvenli bir ödeme seçeneğidir. Öğrenci kolaylıkla entegre edilmiş sisteme bağlanarak kendisine bildirilen eğitim ücretini kredi kartı bilgilerini girerek ödeyebilecektir. Sanal Pos ile uzaktan çalışmakta olan tahsilat programımız henüz kuruluş aşamasında olup kayıtlara yetişmesi durumunda ödemeler internet üzerinden kredi kartı ile taksitli olarak da gerçekleştirilebilecektir.

  Taksitli Ödeme
  • Kredi Kartı: Anlaşmalı bankalarımıza ait mobil pos makineleri ile Topkapı Kampüsümüzde kredi kartı ile taksitli ödeme yapılabilecektir. Toplam taksit sayısı yedi (7) ayı geçemeyecektir. Üniversitemizde Mail Order sistemi kullanılmamaktadır.
  • Sanal Pos: İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan kolay, zahmetsiz ve güvenli bir ödeme seçeneğidir. Öğrenci kolaylıkla entegre edilmiş sisteme bağlanarak kendisine bildirilen eğitim ücretini kredi kartı bilgilerini girerek ödeyebilecektir.

  Kredi Kartı Ödemeleri-Anlaşmalı Bankalarımız
  • Denizbank
  • Garanti
  • Yapı ve Kredi
  • Akbank
  • İş bankası
  • Halkbank
  • Finansbank
  • Türkiye Finans

  Denizbank Kredili Mevduat Hesabı (KMH) İle Taksitli Ödeme
  • KMH Denizbank tarafından başvuran kişi hesabına tanımlanan limit doğrultusunda kullandırılan taksitli bir kredi türüdür. Kişi her ay taksit tutarını kendi banka hesabına yatırarak okul ödemesini gerçekleştirir. Banka ilgili taksit tutarını başvuran kişi hesabından çekerek 2 gün sonrasında üniversite hesabına yatırır.
  • Vadesinde yapılan ödemeler için herhangi bir faiz alınmamaktadır. Gecikmeli yapılan ödemelerde ise bankanın belirlemiş olduğu gecikme faizi uygulanır.
  • Ek kayıt döneminde taksit sayısı bir peşin 7 taksit olacaktır. Taksit ödeme tarihi her ayın 3’ ü olup son taksit ödemesi Nisan 2018’de gerçekleştirilecektir.
  • Krediyi kullanacak olan kişi (anne, baba, arkadaş veya akraba vb. 3.şahıslar) kimliğiyle birlikte Topkapı Kampüsü’nde kayıt döneminde kurulacak olan Denizbank Şubesine başvurabilir. Topkapı Kampüsü’ne gelemeyecek olanlar ise kendilerine en yakın Denizbank şubesinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.


  Peşin İndirimi
  • Eğitim ücretinin bir yıllık toplam bedeli,
  • Banka yolu ile tek seferde nakit, havale veya EFT yapıldığında
  • Kredi kartı ile tek çekim olarak ödeme yapıldığında
  • Sanal Pos ile tek seferde ödeme yapıldığında
  • %5 Peşin İndirimi uygulanmaktadır.

  Akademik Başarı Bursu
  • Akademik başarı bursu eğitim öğretim yılı sonunda not ortalamasına göre belirlenmektedir.

  *Burs ve İndirimlerin toplamı ÖSYM Kontenjan Bursu sonrasında ödemesi gereken tutarın % 50’sini aşamaz.

  Topkapı Kampüsü
  Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul

  Çekmeköy Kampüsü
  Soğukpınar Mah., Barbaros Bulvarı, No.76 Çekmeköy/İstanbul