İstinye Üniversitesi

2017-2018 Bahar Dönemi ÇAP/YANDAL Başvuruları

İstinye Üniversitesine 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemi için ÇAP/YANDAL başvuru takvimi aşağıdaki şekildedir.

 

ÇAP/YANDAL Başvuruları : 05.02.2018 – 09.02.2018 (Başvuru Formunu Doldurup Mail Atmanız Yeterli)
Değerlendirme : 12.02.2018 – 13.02.2018
Kazananların İlanı : 14.02.2018 Çarşamba
Kesin Kayıt : 14.02.2018 – 16.02.2018

 

ÇAP/YANDAL başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin, doğru ve eksiksiz olarak doldurdukları Başvuru Formunu Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü kayitisleri@istinye.edu.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir.

2017-2018 Güz Dönemi sonundaki %20'lik dilime giren öğrencilerin başarı listesi için tıklayınız.

2017-2018 Bahar dönemi ÇAP/YANDAL başvurusu alınacak Bölüm/Programlar ve Kontenjanlar aşağıdaki şekildedir.

 

Fakülte/MYO Bölüm/Program Kontenjan Kimler Yapabilir Ek Şart
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 9 En az 2 dönem tamamlamış Lisans Öğrencileri --
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 9 En az 2 dönem tamamlamış Lisans Öğrencileri --
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl. 9 En az 2 dönem tamamlamış Lisans Öğrencileri --
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 9 En az 2 dönem tamamlamış Lisans Öğrencileri --
Sağlık Hizmetleri MYO Ağız ve Diş Sağlığı Programı 9 En az 2 dönem tamamlamış Lisans Öğrencileri Tüm Önlisans Öğrencileri --
Sağlık Hizmetleri MYO Ameliyathane Hizmetleri Prg 9 En az 2 dönem tamamlamış Lisans Öğrencileri Tüm Önlisans Öğrencileri --
Sağlık Hizmetleri MYO Ameliyathane Hizmetleri Prg.(İÖ) 9 En az 2 dönem tamamlamış Lisans Öğrencileri Tüm Önlisans Öğrencileri --
Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi Programı 9 En az 2 dönem tamamlamış Lisans Öğrencileri Tüm Önlisans Öğrencileri --
Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi Programı (İÖ) 9 En az 2 dönem tamamlamış Lisans Öğrencileri Tüm Önlisans Öğrencileri --
Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi Programı 9 En az 2 dönem tamamlamış Lisans Öğrencileri Tüm Önlisans Öğrencileri --
Sağlık Hizmetleri MYO Diyaliz Programı 9 En az 2 dönem tamamlamış Lisans Öğrencileri Tüm Önlisans Öğrencileri --
Sağlık Hizmetleri MYO Fizyoterapi Programı 9 En az 2 dönem tamamlamış Lisans Öğrencileri Tüm Önlisans Öğrencileri --
Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Programı 9 En az 2 dönem tamamlamış Lisans Öğrencileri Tüm Önlisans Öğrencileri *Sağlık Raporu
Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Programı (İÖ) 9 En az 2 dönem tamamlamış Lisans Öğrencileri Tüm Önlisans Öğrencileri *Sağlık Raporu
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 9 En az 2 dönem tamamlamış Lisans Öğrencileri Tüm Önlisans Öğrencileri --
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 9 En az 2 dönem tamamlamış Lisans Öğrencileri Tüm Önlisans Öğrencileri --
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 9 En az 2 dönem tamamlamış Lisans Öğrencileri Tüm Önlisans Öğrencileri --
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 9 En az 2 dönem tamamlamış Lisans Öğrencileri Tüm Önlisans Öğrencileri --

 

* İlk ve Acil Yardım Programında eğitim alınabilmesi için öğrencinin ehliyet almış veya alabilir durumda olması ve YÖK’ün belirlediği Boy-Kilo şartını sağlaması gerekir. (Kızlar için en az 1,60cm’den, erkekler için 1,65 cm’den kısa olmamak. Kilolarının ise; boy ölçüsündeki 1 metreden sonraki cm kısmındaki sayısal değerden 15 kilodan az veya 5 kilodan fazla olmaması gerekir.)

ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP)

Ön lisans/lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümün/programın belirlediği tüm derslerini alarak, aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlayıp, ikinci bir dalda lisans/ön lisans diplomasına sahip olmalarıdır.

Yüksek öğretim Kurulunun (YÖK) ilgili yönetmelik değişikliğine göre aynı yüksek öğretim kurumunda yürütülen

 • Ön lisans diploma programları ile diğer ön lisans programları arasında,
 • Lisans programları ile diğer lisans programları arasında
 • Lisans programları ile ön lisans programları arasında

ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.

Öğrenci ikinci anadal diploma programına,

 • 4 yıllık anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç 5. yarıyılın başında,
 • 5 yıllık anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç 7.yarıyılın başında,
 • 6 yıllık anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç 9. yarıyılın başında,
 • 2 yıllık anadal önlisans diploma programında en erken 2. yarıyılın başında, en geç 3.yarıyılın başında

başvurabilir.

 • Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2,72 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
 • Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
 • Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,72 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50'ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2,50'in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 • İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
 • Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
 • Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
 • Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 • Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.
 • Senato kararı ile, çift anadal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak yeni koşullar getirilebilir, öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.
 • Aynı anda iki çift anadal yapılamaz. Bir çift anadal bir yandal program yapılabilir.

YANDAL PROGRAMI

Lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümden/programdan bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp sertifika almalarıdır.

 • Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
 • Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
 • Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,50 olması gerekir.
 • Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,29 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
 • Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.
 • Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
 • Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.
 • Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.
 • Senato kararı ile, yandal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak yeni koşullar getirilebilir öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.

* 9/06/2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
** 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”