İstinye Üniversitesi

2. İstinyeli - Yazar Buluşmaları: Kitap - Kültür - Medeniyet

2. İstinyeli - Yazar Buluşmaları: Kitap - Kültür - Medeniyet
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2018-12/Etkinlik_Afis_%C4%B0stinyeliYazarBulu%C5%9Fmalar%C4%B1_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 2