İstinye Üniversitesi

Ağaç Yaşken Eğilir Projesi Kapsamında Gönüllülük Eğitimi

Ağaç Yaşken Eğilir Projesi Kapsamında Gönüllülük Eğitimi
https://www.istinye.edu.tr/sites/betatest.istinye.edu.tr/files/2018-12/Etkinlik_Afis_A%C4%9Fa%C3%A7Ya%C5%9FkenE%C4%9FilirProjesiKapsam%C4%B1nda-01_0.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 1