İstinye Üniversitesi

"Ağzından Çıkanı Kulağın Duysun" Etkili Türkçe Konuşma ve Beden Dili Semineri

"Ağzından Çıkanı Kulağın Duysun" Etkili Türkçe Konuşma ve Beden Dili Semineri
https://www.istinye.edu.tr/sites/betatest.istinye.edu.tr/files/2019-05/Etkinlik_Afis_A%C4%9Fz%C4%B1ndan%C3%87%C4%B1kan%C4%B1Kula%C4%9F%C4%B1nDuysun-01_0.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 1