İstinye Üniversitesi

Çocuk Kütüphanelerindeki Etkinlikleri Değerlendirme Toplantısı

Çocuk Kütüphanelerindeki Etkinlikleri Değerlendirme Toplantısı
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-06/Etkinlik_Afis_%C3%87ocukK%C3%BCt%C3%BCphanelerindekiEtkinlikleri_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 1

Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe davetlisiniz.