İstinye Üniversitesi

Crispr/Cas9 ile Bitkilerde Genom Düzeltme

Crispr/Cas9 ile Bitkilerde Genom Düzeltme
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-03/Etkinlik_Afis_CripsCasBitkilerdeGenomD%C3%BCzeltme_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Sınıf 301

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe davetlisiniz.