İstinye Üniversitesi

Dünya Sivil Havacılık Günü

Dünya Sivil Havacılık Günü
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-12/Etkinlik_Afis_2019_2020_D%C3%BCnyaSivilHavac%C4%B1l%C4%B1kG%C3%BCn%C3%BC_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 2