İstinye Üniversitesi

İç Mimarlık Söyleşileri

İç Mimarlık Söyleşileri
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2018-12/Etkinlik_Afis_%C3%96%C4%9FrenciSekt%C3%B6rBulu%C5%9Fmas%C4%B11-01_0.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
201 Mimarlık Atolye