İstinye Üniversitesi

İstinye İletişim Söyleşileri 4

İstinye İletişim Söyleşileri 4
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-04/Etkinlik_Afis_%C4%B0stinye%C4%B0leti%C5%9FimS%C3%B6yle%C5%9Fileri_4_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Sınıf 1128

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından düzenlenen " İletişim Sektörünün Renkli Sokağı: Reklam Prodüksiyonları" konulu söyleşiye davetlisiniz.