İstinye Üniversitesi

İSÜ Disiplinlerarası Konuşmalar/ Redoks Sinyal Yolağı'nın Mitokondriyal Miyopati'ye Etkisi

İSÜ Disiplinlerarası Konuşmalar/ Redoks Sinyal Yolağı'nın Mitokondriyal Miyopati'ye Etkisi
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-05/Etkinlik_Afis_Disiplinlerarasi_24_05_REDOKS%20S%C4%B0NYALYOLA%C4%9EI%E2%80%99NIN_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 2