İstinye Üniversitesi

Marsa ile Pastacılık Yağları, Kruvasan ve Paskalya Çöreği Eğitimi

Marsa ile Pastacılık Yağları, Kruvasan ve Paskalya Çöreği Eğitimi
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-05/Etkinlik_Afis_MARSAilePastac%C4%B1l%C4%B1kYa%C4%9Flar%C4%B1_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
MATBAH