İstinye Üniversitesi

Mimarlarla Buluşmalar

Konferans Salonu 1

#istinyeli öğrenciler Türkiye'nin önde gelen mimarları ile buluşuyor. Seminerler dışarıdan katılıma açık ve ücretsizdir.