İstinye Üniversitesi

Mimarlarla Buluşmalar - "1986 - 2018"

Konferans Salonu 1

#istinyeli öğrenciler Türkiye'nin önde gelen mimarları ile buluşuyor. Seminerler dışarıdan katılıma açık ve ücretsizdir.