İstinye Üniversitesi

Mimarlarla Buluşmalar - "1986 - 2018"

Mimarlarla Buluşmalar - "1986 - 2018"
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-03/8%20mart%20mimarlarla%20bulu%C5%9Fmalarr.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 1

#istinyeli öğrenciler Türkiye'nin önde gelen mimarları ile buluşuyor. Seminerler dışarıdan katılıma açık ve ücretsizdir.