İstinye Üniversitesi

Sermaye Piyasalarında Yatırım ve Kariyer Olanakları

Sermaye Piyasalarında Yatırım ve Kariyer Olanakları
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-04/Etkinlik_Afis_SermayePiyasalar%C4%B1ndaYat%C4%B1r%C4%B1m_listimaj_1.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Senato Odası

Bankacılık ve Sigortacılık Programı tarafından düzenlenen söyleşiye davetlisiniz.