İstinye Üniversitesi

Senato

 • Prof. Dr. Melih BULU - Rektör V.
 • Prof. Dr. Erdal KARAÖZ - Rektör Yardımcısı
 • Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSEL - Tıp Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Engin ULUKAYA - Sağlık Bil. Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Abdullah OLGUN - Eczacılık Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Margorit Rita Krespi - Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Melih BULU - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Güzin KAYA - Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Dekan V.
 • Prof. Dr. Çetin Kaya KOÇ - Mühendislik Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Semra SARDAŞ - Sağlık Bil.Enst. Müdürü
 • Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN - Sosyal Bil.Enst. Müdür V.
 • Prof. Dr. İlhan TOMANBAY - Meslek Yüksekokulu Müdür V.
 • Dr. Öğr. Üyesi Yemliha YILDIZ - SHMYO Müdür V.
 • Prof. Dr. Aydın ÖZBEK - Tıp Fakültesi Senatörü
 • Prof. Dr. Neriman AKYOLCU - Sağlık Bilimleri Fakültesi Senatörü
 • Prof. Dr. Tanju CEYHAN - Eczacılık Fakültesi Senatörü
 • Prof. Dr. Onur ALTAN - Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Senatörü
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Feyzi ATEŞ - Mühendislik Fakültesi Senatörü
 • Dr. Öğr. Üyesi Feyzi ÇİMEN - Fen Edebiyat Fakültesi Senatörü
 • Prof. Dr. Melih BULU - Rektör V.
 • Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSEL - Tıp Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Engin ULUKAYA - Sağlık Bil. Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Abdullah OLGUN - Eczacılık Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Melih BULU - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Margorit Rita Krespi - Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Güzin KAYA - Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Çetin Kaya KOÇ - Mühendislik Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Erdal KARAÖZ - Profesör Üye
 • Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN - Profesör Üye