İstinye Üniversitesi

Senato

 • Prof. Dr. Erdal KARAÖZ - Rektör V.
 • Prof. Dr. Hayri Şafak URAL - Rektör Yardımcısı
 • Prof. Dr. Mustafa Ayberk KURT - Tıp Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Engin ULUKAYA - Sağlık Bil. Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Abdullah OLGUN - Eczacılık Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Erdal KARAÖZ - İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Güzin KAYA - Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Çetin Kaya KOÇ - Mühendislik Fakültesi Dekan V.
 • Prof. Dr. Hayri Şafak URAL - Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih ÇINAR - MYO Müdür
 • Dr. Öğr. Üyesi Yemliha YILDIZ - SHMYO Müdürü
 • Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ - Sağlık Bil.Enst. Müdürü
 • Doç. Dr. Fahri ERENEL- Sosyal Bil.Enst. Müdürü
 • Prof. Dr. Güven KIYMAZ- Fen Bil.Enst. Müdürü
 • Prof. Dr. Mehmet Numan Ermutlu - Tıp Fakültesi Senatörü
 • Prof. Dr. Neriman AKYOLCU - Sağlık Bilimleri Fakültesi Senatörü
 • Prof. Dr. Onur ALTAN - Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Senatörü
 • Prof. Dr. Tanju CEYHAN - Eczacılık Fakültesi Senatörü
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Feyzi ATEŞ - Mühendislik Fakültesi Senatörü
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kiraz - İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Senatörü
 • Dr. Öğr. Üyesi Feyzi ÇİMEN - Fen Edebiyat Fakültesi Senatörü
 • Atilla VARLI - Genel Sekreter