İstinye Üniversitesi

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

İstinye Üniversitesi’nin vizyonu; odak noktasında yapay zekâ ve dijitalleşmenin yer aldığı, eğitim, araştırma, yenilik ve teknoloji geliştirmede mükemmeliyeti hedefleyen dünyanın öncü üniversitelerinden biri olmaktır.

Misyonumuz

İstinye Üniversitesi’nin misyonu; öğrenci merkezli ve sektörle yakın iş birliği içinde olan bir kurumda yenilikçi ve sürdürülebilir eğitim sunmak, ileri teknolojiye dayalı araştırmalar yürütmek, yeni bilgi ve teknolojileri üretmek, yerel ve evrensel sorunlara çözümler geliştirerek toplumun gelişimine katkıda bulunmaktır.

Değerlerimiz

Yenilikçilik
Girişimcilik
Rekabetçilik
Liderlik
Takım ruhu
Etik değerlere saygı
Adalet
Tutku
Kendine güven
Sosyal sorumluluk
Aidiyet ve adanmışlık duygusu