İstinye Üniversitesi

Kimyasal ve Sarf Malzeme Alımı İhalesi

İhale Başvuru Numarası:
202001003
İhale Tarihi:
Satın alınacak Mal/Hizmet:
Kimyasal ve Sarf Malzeme
Talep Eden Birim:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Satın Alan Birim:
Satın Alma Direktörlüğü
Satın Alma Usulu:
Açık İhale
Satın Almanın Yapılacağı Yer:
İstinye Üniversitesi
Satın Almanın Yapılacağı Tarih:
Ocak 2020
Notlar:
  • Firmalar, İhalelerden Yasaklı olmadıklarını Ticaret Odası veya Kamu İhale Kurumundan temin edilecek belgeyi sunmak zorundadır.
  • İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
  • İhale dokümanları ücretsiz olarak web sayfasından veya ilanda belirtilen adresten temin görülebilir, temin edilebilir, fakat katılımcılar ihale doküman bedelini ödemek zorundadır. İhale doküman bedeli; Üniversite’nin banka hesabına firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: İstinye Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Merkez Şube, IBAN: TR24 0010 3000 0000 0011 9432 14 hesaba 200,00 (ikiyüz) TL olarak yatırarak Satınalma Direktörlüğünde Alındı Belgesini alması ve ihale dosyasında sunması zorunludur. 
Dosyalar: