İstinye Üniversitesi

2018-2019 Bahar Yarıyılı-Çift Anadal ve Yandal Başvuruları

2018-2019 Bahar Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Programlarına başvurular, 11-20 Şubat 2019 tarihleri arasında Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü’ne (ÖKİD) yapılacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin, gerekli başvuru evraklarını ve başvuru formunu (ÖKİD'den temin edilecek) doldurarak ÖKİD'e teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Takvimi

Başvurular : 11-20 Şubat 2019

Değerlendirme : 21-22 Şubat 2019

Kazananların İlanı : 22 Şubat 2019

Kesin Kayıt : 25-28 Şubat 2019

Yedek Kayıt : 1 Mart 2019

2018-2019 Bahar yarıyılı ÇAP Kontenjanları için tıklayınız

Başvuru Yapacak Adayların Aşağıdaki Şartları Sağlaması Gerekir

ÇAP

-Lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

-Genel not ortalaması 3.00/4.00 olması,

-Başvuru sırasına kadar alınan tüm derslerden başarılı olunması,

-Sınıfın %20’lik başarı diliminin içinde olunması,

-Yüzde %20’lik başarı diliminin sağlanamaması durumunda, başvuru yapılan programın ilgili yıl için puan türünden taban puanının sağlanması,

-Mühendislik Programları ile Mimarlık Programına başvurularda ilgili puan türünde başarı sırasının da sağlanması gerekir.

YANDAL

-En erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

-Genel not ortalaması 2.50/4.00 olması,

-Başvuru sırasına kadar alınan tüm derslerden başarılı olunması gerekir.

Başvuru Evrakları

-Başvuru Formu,

-Transkript,

-YKS/ÖSYS Sonuç Belgesi