İstinye Üniversitesi

Politikamız

İstinye Üniversitesi, araştırma, eğitim-öğretim ve yönetsel faaliyetlerinin kısa ve uzun vadeli etkilerini göz önüne almak yolu ile toplumsal faydayı öncelikli hale getirmeyi ilke edinmiştir. Bunun için yerel, ulusal ve küresel boyuttaki faaliyetlerle;

Eğitim-öğretim, araştırma-inovasyon ve teknoloji üretimi faaliyetleri süresince öğrenci ve mezunlarına toplumsal sorumluluk ve etik bilincini aşılamak, topluma yararı olan fikir ve projeler üretmek için farkındalık yaratmak,

Başta yerel paydaşlar olmak üzere, kamu, sivil toplum kuruluşları ve sanayi ile iş birliği ve ortaklıklar kurmak ve bu kapsamda yapılan çalışmaları iyileştirmek,

Yaşam boyu öğrenme faaliyetleri ile dış paydaşlara yönelik olarak yaşam boyu öğrenmeyi teşvik edecek doğrultuda eğitim programları düzenlemek ve toplum gelişimine destek sağlamak amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli çabayı ortaya koymak,

Üniversite öğrencilerinin de dahil olduğu toplumsal duyarlılık projeleri üretilmesini teşvik etmek ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yürütülmesi amacıyla iç ve dış paydaşlarla iş birliği yapmaktır.