İstinye Üniversitesi

Akademik Takvim

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 AKADEMİK YILI
ÖNLİSANS - LİSANS VE YÜKSEK LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ

15.07.2019 Demokrasi ve Milli Birlik Günü / Democracy and National Unity Day
27.05.2019-20.09.2019 2019 Yeni Kayıtlar (Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü)/2019 New Registrations / Social Sciences Institute and Health Sciences Institute
8.07.2019 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanlarının İlanı / Announcement of Fall Term Transfer Students Quotas
01.08.2019 -13.09.2019 Güz Yarıyılı Başarıya Göre Kurum içi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları / Fall Term Success-Based Internal and External Transfer Applications
Güz YarıyılıMerkezi Yerleştirme Puanına Göre Kurum içi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları / Fall Term YKS Score-Based Internal and External Transfer Applications
11.08.2019 - 14.08.2019 Kurban Bayramı / Religious Holiday
16.08.2019 - 21.08.2019 YKS ile Yerleşen Öğrencilerin E-Devlet Üzerinden Elektronik Kayıtları / E-Devlet Online Registrations of YKS Students
19.08.2019 - 23.08.2019 YKS ile Yerleşen Öğrenci Kayıtları (E-Devlet Üzerinden Kayıt Olmayacaklar İçin) / Registrations of YKS Students (For those who are not registered on E-Devlet)
26.08.2019 - 06.09.2019 Güz Yarıyılında Açılacak Derslerin ve Ders Programlarının Birimler Tarafından Sisteme Girilmesi / Submission of the Courses and Course Schedules by the Departments to the System
29.08.2019 ÇAP Kontenjan İlanı / Quota Announcement of Double-Major Programs
30.08.2019 Zafer Bayramı / Victory Day
2.09.2019 İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (Tıp Fakültesi için sadece) / English Placement Exam for Medicine Students
4.09.2019 İngilizce Yeterlilik Sınavı-ISTEP (Tıp Fakültesi için sadece) / English Proficiency Exam-ISTEP for Medicine Students
9.09.2019 - 20.01.2020 Tıp Fakültesi Güz Yarıyılı Ders Dönemi ( 4. Sınıflar) / Beginning and Ending of Classes for Senior (4th Graders) Medicine Students
04.09.2019 - 19.09.2019 Tıp Fakültesi Ders Kayıtları / Course Registrations of Medicine Faculty
16.09.2019 - 10.01.2020 Tıp Fakültesi Güz Yarıyılı Ders Dönemi ( 1. 2. ve 3. Sınıflar) / Beginning and Ending of Classes for Freshmen, Sophomore and Junior (1st, 2nd and 3rd Graders) Medicine Students
16.09.2019 - 18.09.2019 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirme / Evaluating Fall Term Transfer Applications
16.09.2019 - 19.09.2019 ÇAP ve YANDAL Başvuruları / Applications for Double-Major and Minor Programs
18.09.2019 İSÜ Başarı Bursu Kazananların İlanı / Announcement of İSU Success Scholarship Recipients
20.09.2019 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kazananların İlanı / Announcement of Fall Term Transfer Students
20.09.2019 - 23.09.2019 ÇAP ve YANDAL Başvurularının Birimler Tarafından Değerlendirilmesi / Departments' Evaluation of Double-Major and Minor Applications 
23.09.2019 İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (Tıp Fakültesi Hariç Diğer Tüm Lisans Programları) / English Placement Exam (For All Departments Other Than Medicine)
23.09.2019 - 30.09.2019 Yatay Geçiş Kesin Kayıt (Final Registration for Transfer Students)
23.09.2019 -11.10.2019 Güz Yarıyılı Ders Kayıtları (Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Fall Term Registrations (Faculty of Social Sciences and Health Sciences)
23.09.2019 Muafiyet Sınavına Girmek İsteyen Öğrenci Başvuruları / Application of the students who want to take the exemption exam)
24.09.2019 - 27.09.2019 Muafiyet Sınavları (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - Türk Dili - Genel İngilizce) / Exemption Exams (Ataturk’s principles and history of Turkish revolution - Turkish Language - General English)
24.09.2019 ÇAP ve YANDAL Kabul Edilenlerin İlanı / Announcement of the students accepted for Double Major and Minor Programs
25.09.2019 İngilizce Yeterlilik Sınavı-ISTEP (Tıp Fakültesi Hariç Diğer Tüm Lisans Programları) / English Proficiency Exam-ISTEP (For All Departments Other Than Medicine)
25.09.2019 - 26.09.2019 ÇAP ve YANDAL Kayıt / Double Major and Minor Programs' Registration 
27.09.2019 ÇAP ve YANDAL Yedek Kayıt / Double Major and Minor Programs’ Substitute Student Registration
30.09.2019 Muafiyet Sınav Sonuçlarının İlanı (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - Türk Dili - Genel İngilizce) / Announcement of the exemption exams' results (Ataturk’s principles and history of Turkish revolution - Turkish Language - General English)
30.09.2019 - 04.10.2019 Güz Yarıyılı Ders Kayıtları (Önlisans-Lisans) / Fall Term Registrations (Associate Degree and Undergraduate Programs)
30.09.2019 - 04.10.2019 Oryantasyon Günü / Orientation Day
30.09.2019 - 10.01.2020 Güz Yarıyılı Derslerin Başlangıç Bitiş Tarihleri (Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Beginning and completion of the fall term courses (Faculty of Social Sciences and Health Sciences)
30.09.2019 - 03.01.2020 Güz Yarıyılı Hazırlık Okulu Derslerin Başlangıç Bitiş Tarihleri / Beginning and completion of the fall term prepatory school courses
01.10.2019 - 02.10.2019 Yatay Geçiş Yedek Kayıt / Registration of Substitute Transfer Students
07.10.2019 - 10.01.2020 Güz Yarıyılı Derslerin Başlangıç Bitiş Tarihleri (Önlisans-Lisans) / Beginning and completion of the fall term courses (Associate Degree and Undergraduate Programs)
07.10.2019 - 11.10.2019 Ekle-Çıkar Haftası (Önlisans-Lisans) / Course Add-Drop Start (Associate Degree and Undergraduate Programs)
21.10.2019-25.10.2019 Ekle-Çıkar Haftası (SOSBE) / Course Add-Drop Start (Faculty of Health Sciences)
29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı (Republic Day)
13.12.2019 Dersten çekilme için Son Gün (Önlisans-Lisans) / Deadline for Course Withdrawal (Associate Degree and Undergraduate Programs)
09.12.2019 - 20.01.2020 Bahar Yarıyılında Açılacak Derslerin ve Ders Programlarının Birimler Tarafından Sisteme Girilmesi / Deadline for the departments to upload spring term's courses and schedules into the system
6.12.2019 Dersten çekilme için Son Gün (Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Deadline for course withdrawal (Faculty of Social Sciences and Health Sciences)
15.12.2019 - 27.12.2019 Güz Yarıyılı Final Sınav Programının Birimler Tarafından Otomasyona Giriş İşlemleri / Deadline for the departments to upload fall term final exam schedule into the automation system
23.12.2019-14.02.2020 2020 Yeni Kayıtlar (Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / 2020 New Registrations (Faculty of Social Sciences and Health Sciences)
1.01.2020 Yılbaşı / New Year
8.01.2020 İngilizce Yeterlilik Sınavı / English Proficiency Exam
10.01.2020 Güz Yarıyılı Devamsızlık Not Girişi (DZ Notu) için Son Gün / Fall Term Attendance Grade Entrance (DZ Grade)
13.01.2019-17.01.2019 Final Sınavı Haftası (Tıp Fakültesi) / Final Examinations (Medical Faculty)
13.01.2020 - 24.01.2020 Final Sınavı Haftası (Önlisans-Lisans) / Final Examinations (Associate Degree and Undergraduate Programs)
13.01.2020 - 24.01.2020 Final Sınavı Haftası (Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Final Examinations (Faculty of Social Sciences and Health Sciences)
13.01.2020 - 29.01.2020 Final Sınavı Mazeret Başvuruları (Önlisans-Lisans-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Application for final examinations' make-up (Faculty of Social Sciences and Health Scieces)
20.01.2020 - 28.01.2020 Tıp Fakültesi Ders Kayıtları / Course Registrations of Medicine Faculty
10.02.2020 - 22.06.2020 Tıp Fakültesi Bahar Yarıyılı Ders Dönemi ( 4. Sınıflar) / Medical Faculty's spring term-classes begin (4th grades) 
30.01.2020 Final Sınav Sonuçlarının İlanı (Önlisans-Lisans-Sosyal Bilimler Enstitüsü -Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Announcement of final examinations' results (Associate Degree and Undergraduate Programs-Faculty of Social Sciences and Health Sciences)
30.01.2020 Bahar Yarıyılı ÇAP ve YANDAL Kontenjan İlanı / Announcement of Spring Term-Double Major/Minor Programs' Quota 
30.01.2020 - 07.02.2020 Bahar Yarıyılı Kurumiçi-Kurumdışı Yatay Geçiş Başvuruları / Spring Term internal-external transfer applications
31.01.2020 Final Sınavı Mazeret Başvurularının Değerlendirilmesi-Sonuç İlanı (Önlisans-Lisans-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Evaluation of the applications for final examinations' make-up and announcement of the results (Associate Degree and Undergraduate Programs-Faculty of Social Sciences and Health Sciences)
03.02.2020 - 05.02.2020 Final Sınavı Mazeret Sınavları (Önlisans-Lisans-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Make-up Exams of final examinations (Associate Degree and Undergraduate Programs-Faculty of Social Sciences and Health Sciences)
03.02.2020 - 07.02.2020  Bahar Yarıyılı ÇAP ve YANDAL Başvuruları / Spring Term Double Major/Minor Program Applications
03.02.2020 - 22.05.2020 Tıp Fakültesi Bahar Yarıyılı Ders Dönemi ( 1. 2. ve 3. Sınıflar) / Medical Faculty's spring term-classes begin (1. 2. and 3. grades) 
7.02.2020 Final Sınavı Mazeret Sınavları Not İlanı (Önlisans-Lisans-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Announcement of the final examinations' make-up results (Associate Degree and Undergraduate Programs-Faculty of Social Sciences and Health Sciences)
10.02.2020 - 28.02.2020 Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları-(Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Spring Term Course Registrations (Faculty of Social Sciences and Health Scieces)
10.02.2020 Bahar Yarıyılı Kurumiçi-Kurumdışı Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirmesi / Evaluation of the spring term internal-external transfer applications
10.02.2020 Bahar Yarıyılı ÇAP ve YANDAL Başvurularının Birimler Tarafından Değerlendirilmesi / Evaluation of the spring term double major/minor applications by the departments 
10.02.2020 - 14.02.2020 Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları (Önlisans-Lisans) / Spring Term Course Regisrations 
11.02.2020 Bahar Yarıyılı ÇAP ve YANDAL Kabul Edilenlerin İlanı / Announcement of the students accepted for double major/minor programs 
11.02.2020 Bahar Yarıyılı Kurumiçi-Kurumdışı Yatay Geçiş Kazananların İlanı / Announcement of the accepted internal-external transfer students 
12.02.2020 - 13.02.2020 Bahar Yarıyılı ÇAP ve YANDAL Kayıt / Spring term Double Major/Minor Registrations
12.02.2020 - 14.02.2020 Bahar Yarıyılı Kurumiçi-Kurumdışı Yatay Geçiş Kesin Kayıt / Spring term internal-external transfer student registration 
14.02.2020 Bahar Yarıyılı ÇAP ve YANDAL Yedek Kayıt / Spring term Double Major/Minor Programs' Substitute Student Registrations
17.02.2020 Bahar Yarıyılı Kurumiçi-Kurumdışı Yatay Geçiş Yedek Kayıt / Spring term internal-external substitute transfer student registration
17.02.2020 - 22.05.2020 Bahar Yarıyılı Derslerin Başlangıç Bitiş Tarihleri (Önlisans-Lisans) / Beginning and completion of the spring term courses (Associate Degree and Undergraduate Programs)
10.02.2020 - 22.05.2020  Bahar Yarıyılı Hazırlık Okulu Derslerin Başlangıç Bitiş Tarihleri / Beginning and completion of the fall term prepatory school courses
17.02.2020 - 05.06.2020 Bahar Yarıyılı Derslerin Başlangıç Bitiş Tarihleri (Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Beginning and completion of the spring term courses (Faculty of Social Sciences and Health Scieces)
17.02.2020 - 21.02.2020 Ekle-Çıkar Haftası (Önlisans-Lisans) / Course Add-Drop Start (Associate Degree and Undergraduate Programs)
09.03.2020 - 13.03.2020 Ekle-Çıkar Haftası-(Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Course Add-Drop Start (Faculty of Social Sciences and Health Scieces)
23.04.2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı / National Sovereignty and Children's Day
27.04.2020 Dersten çekilme için Son Gün (Önlisans-Lisans) / Deadline for Course Withdrawal (Associate Degree and Undergraduate Programs)
1.05.2020 Emek ve Dayanışma Günü / Labor and Solidarity Day
15.05.2020 Dersten Çekilme için Son Gün -(Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Deadline for Course Withdrawal (Faculty of Social Sciences and Health Scieces)
18.05.2020 - 22.05.2020 Bahar Yarıyılı Final Sınav Programının Birimler Tarafından Otomasyona Giriş İşlemleri / Deadline for the departments to upload spring term final exam schedule into the automation system
19.05.2020 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı / 19 May the Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day
22.05.2020 Bahar Yarıyılı Devamsızlık Not Girişi (DZ Notu) için Son Gün / Spring Term Attendance Grade Entrance (DZ Grade)
24-05.2020 - 26.05.2020 Ramazan Bayramı / Eid
25.05.2020 - 10.06.2020 Final Sınavı Mazeret Başvuruları (Önlisans-Lisans) / Application for make-up exams of final examinations (Associate Degree and Undergraduate Programs)
27.05.2020 - 07.06.2020 Final Sınavı Haftası (Önlisans-Lisans) / Final Examinations (Associate Degree and Undergraduate Programs) 
1.06.2020 LAT/Seviye Atlama Sınavı / Level Achievement Exam 
10.06.2020 İngilizce Yeterlilik Sınavı / English Proficiency Exam (ISTEP)
08.06.2020 - 19.06.2020 Final Sınavı Haftası (Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Final Examinations (Faculty of Social Sciences and Health Scieces)
08.06.2020 - 25.06.2020 Final Sınavı Mazeret Başvuruları (Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Application for final examinations' make-up (Faculty of Social Sciences and Health Scieces)
11.06.2020 Final Sınavı Mazeret Başvurularının Değerlendirilmesi-Sonuç İlanı (Önlisans-Lisans) / Evaluation of the applications for final examinations' make-up and announcement of the results (Associate Degree and Undergraduate Programs)
12.06.2020 Final Sınav Sonuçlarının İlanı (Önlisans-Lisans) / Announcement of final examinations' results (Associate Degree and Undergraduate Programs)
15.06.2020 - 17.06.2020 Final Sınavı Mazeret Sınavları (Önlisans-Lisans) / Make-up exams of final examinations (Associate Degree and Undergraduate Programs)
22.06.2020 Final Sınavı Mazeret Sınavları Not İlanı (Önlisans-Lisans) / Announcement of the final examinations' make-up results (Associate Degree and Undergraduate Programs)
25.06.2020 Final Sınav Sonuçlarının İlanı (Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Announcement of final examinations' results (Faculty of Social Sciences and Health Scieces)
26.06.2020 Final Sınavı Mazeret Başvurularının Değerlendirilmesi-Sonuç İlanı (Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Evaluation of the applications for final examinations' make-up and announcement of the results (Faculty of Social Sciences and Health Scieces)
29.06.2020 - 1.07.2020 Final Sınavı Mazeret Sınavları (Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Make-up exams of final examinations (Faculty of Social Sciences and Health Scieces)
3.07.2020 Final Sınavı Mazeret Sınavları Not İlanı -(Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sağlık Bilimleri Enstitüsü) / Announcement of the final examinations' make-up results (Faculty of Social Sciences and Health Scieces)
31.07.2020 - 03.08.2020 Kurban Bayramı / Sacrifise Holiday
4.08.2020 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanlarının İlanı / Announcement of Fall Term Transfer Students Quotas
05.08.2020 -20.08.2020 Güz Yarıyılı Başarıya Göre Kurum içi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları / Fall Term Success-Based Internal and External Transfer Applications
Güz YarıyılıMerkezi Yerleştirme Puanına Göre Kurum içi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları / Fall Term YKS Score-Based Internal and External Transfer Applications
21.08.2020 - 26.08.2020 Yatay Geçiş Değerlendirme / Evalutaion of transfer applications
27.08.2020 Yatay Geçiş Kazananların İlanı / Announcement of the accepted transfer students
28.08.2020 - 04.09.2020 Yatay Geçiş Kesin Kayıt / Final Registration for Transfer Students
30.08.2020 Zafer Bayramı / Victory Day
7.09.2020 Yatay Geçiş Yedek Kayıt / Registration of Substitute Transfer Students