İstinye Üniversitesi

İSÜ'de Sürdürülebilirlik

Sustainable Development

Üniversitelerin içinde bulundukları topluma yaptıkları eğitim ve araştırmalar ile sosyal sorumluluk çabaları ile doğrudan katkı verme kapasitesine sahipken, kendilerinin de birer kurum olarak sürdürülebilirlik çalışmalarını önemsemeleri gerektiğinin farkında olan İstinye Üniversitesi, Kurumsal Sürdürülebilirlik yapısını, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı da temel prensibi kabul ederek, iç ve dış, tüm paydaşları ile beraber, sürdürülebilirlik denince ilk akla gelen çevresel sürdürülebilirlik ya da sosyal sorumlulukla beraber, ekonomik, kültürel ve yönetişim bazlı bütünleşik bir sürdürülebilir gelişme için çabalarını şu prensiplerle tanımlar;

  • İSÜ topluluğunun tüm üyeleri tarafından her düzeyde sahiplenebilmesi için anlaşılabilir.
  • Mevcut tüm çabalara İSÜ Kurumsal Sürdürülebilirlik yapısı dahilinde uygun şekilde erişilebilir.
  • Sürdürülebilirlikle ilgili kurum içindeki herkesi ve tüm faaliyetleri, her türlü çaba, içerik veya etkiden bağımsız olarak kapsayıcı.
  • İyi ve kötü deneyimler Türkiye ve diğer ülkelerdeki tüm yüksek öğrenim kurumlarına açık olduğundan tekrarlanabilir.

İşte bu prensipleri her zaman göz önünde bulundurarak, İSÜ Kurumsal Sürdürülebilirlik Yapısının amaçları dört başlıkta toplanabilir.

Sürdürülebilirlik Konusunda Bilgili Topluluk
İSÜ Topluluğu, tüm öğrenciler, öğretim üyeleri, idari personel ile kampüste faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılardan oluşmaktadır. Bu topluluk içindeki tüm grupların sürdürülebilirlik kavramına dair bir anlayışa sahip olması öngörülmektedir. Eğitim, Araştırma, Altyapı ve Operasyonlar ve Sosyal Sorumluluk segmentleri ayrı ayrı ve birlikte bu amaca hizmet eder. Kampüs aslında bir öğrenme bölgesi / test yatağı olarak tanımlanmıştır. Aktiviteye dayalı öğrenme, pasif öğrenme, yaparak öğrenme ve diğerleri dahil olmak üzere tüm öğrenme teknikleri test edilebilir. Bu anlayış aynı zamanda yeterlikler doğrultusunda topluma da aktarılmaya çalışılır.

Herkes için Refah
Yaşam kalitesi, İSÜ Kurumsal Sürdürülebilirlik yapısının temel konularından biridir. Böylesine bir öneme sahip olmakla birlikte, aynı zamanda İSÜ topluluğunu ilgilendiren bir hedeftir. Herkes için refah, sadece İSÜ topluluğunu değil, aslında İSÜ'nün toplam ekosistemini de kapsamaktadır. Mutluluk duygusu, farkındalık seviyeleri ve diğer birçok konu ele alınabilir.

Mevzuatın Ötesi
Araştırma ve eğitim, altyapı ve operasyonlar, Sosyal sorumluluk bölümleri ilgili Türkiye Mevzuatına göre yönetilir. Bununla birlikte, amaç daha iyi bir uygulamaya ulaşmayı ve gönüllü olarak sınıflandırılacak ve mevzuatın ötesinde bir örnek oluşturmayı amaçlamaktadır. Uluslararası standartlarda kabul görmüş iyi uygulamalarla ilgili çaba, bu hedefe ulaşmada kesin yol haritasıdır

Özgür Çaba
Üniversiteleri sürdürülebilir hale getirmeye yönelik tüm çabalar, İSÜ topluluğunun ortak bir ayrımı olmalıdır. Burada, girişimler, onları buyurgan bir şekilde yönetmek yerine yol gösterici bir şekilde desteklenmelidir. Üniversitenin özü, düşünce ve eylem özgürlüğü budur.