İstinye Üniversitesi

Çap Başvuru Süresi Ve Şartlarındaki Değişiklikler

Değerli Öğrenciler,

2018-2019 Akademik yılı Çift Anadal ve Yandal Programlarına başvurular, 19 Ekim 2018 Cuma günü mesai sonuna kadar uzatılmıştır. Mevcut yönergenin Eylül 2018’de yayınlanmış olması sebebiyle öğrencilerimizin mağduriyetini önlemeye yönelik; sadece 2018-2019 Güz Yarıyılını kapsayacak şekilde, başvuru anında anadal diploma programındaki ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) en az 4 üzerinden 2,72 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrencilerin başvuruları alınacaktır. Başvurular Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü’ne (ÖKİD) yapılacaktır. 

ÇAP Başvurusu yapmak isteyen öğrencilerimizin yukarda belirtilen tarihte Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü’ne (ÖKİD) başvuru yapmaları gerekmektedir.