İstinye Üniversitesi

2020-2021 Güz Yarıyılı-Çift Anadal ve Yandal Başvuruları Hakkında

Değerli Öğrenciler,
2020-2021 Güz Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Programlarına başvurularınızı, 16-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü’ne (ÖKİD) ya da aşağıdaki ÇAP/Yandal Başvuru Formunu doldurularak ve diğer başvuru evraklarını ekleyerek cap.yandal@istinye.edu.tr adresine iletebilirsiniz. 

Başvuru Takvimi

Başvurular                          : 16-18 Eylül 2020

Değerlendirme                 : 21-22 Eylül 2020

Kazananların İlanı            : 23 Eylül 2020

Kesin Kayıt                          : 23-24 Eylül 2020

Yedek Kayıt                        : 25 Eylül 2020

Başvuru Yapacak Adayların Aşağıdaki Şartları Sağlaması Gerekir

ÇAP

-Lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

-Genel not ortalaması 3.00/4.00 olması (Eczacılık programı başvurusu için 3,15/4,00 olması)

-Başvuru sırasına kadar alınan tüm derslerden başarılı olunması,

-Sınıfın %20’lik başarı diliminin içinde olunması (Eczacılık programı başvurusu için %10’luk başarı dilimi)

-Yüzde %20’lik başarı diliminin sağlanamaması durumunda, başvuru yapılan programın ilgili yıl için        puan türünden taban puanının sağlanması,

-Mühendislik, Mimarlık ve Eczacılık Programlarına başvurularda ilgili puan türünde başarı sırasının da sağlanması gerekir.

-İngilizce programlara başvurularda dil yeterliliğinin sağlanmış olması gerekir.

YANDAL

-En erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

-Genel not ortalaması 2.50/4.00 olması,

-Başvuru sırasına kadar alınan tüm derslerden başarılı olunması gerekir.

Başvuru Evrakları

-Başvuru Formu,

-Transkript (başvuruyu yapmadan önce e-imzalı transkript talep etmeyi unutmayınız)

-YKS/ÖSYS Sonuç Belgesi

Kontenjan

Çap Yapılabilecek Bölüm/Program Bilgisi ve Başvuru Formları