İstinye Üniversitesi

2021-2022 Bahar Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Başvuruları

Sevgili Öğrenciler,

2021-2022 Bahar Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Programlarına başvurular 17-18 Şubat 2022 tarihleri arasında öğrenci otomasyon sistemi (ois.istinye.edu.tr) üzerinden alınacaktır. Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar; kontenjan verilen ve arasında çift anadal yapılabilecek programlara göre başvuruları yapabilir.  Çift anadal ve yandalda sadece bir programa başvuru yapılabilir. E-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Takvimi

Başvuru Başlangıç                                       : 17 Şubat 2022 (Saat 8.00)

Başvuru Bitiş                                                : 18 Şubat 2022 (Saat 17.30)

Değerlendirme ve Sonuç İlanı                  : 21 Şubat 2022

İngilizce Sınav Tarihi                                   : 22 Şubat 2022, (ilan edilecektir)

Asil Kayıt Tarihleri                                       : 23 - 24 Şubat 2022

Yedek Öğrenci Kayıt Tarihi                        : 25 Şubat 2022

 

Adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI

Lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında,  ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

 

 • Ağırlıklı Genel Not ortalaması 3.00/4.00 olması (Eczacılık Programı başvurusu için 3,15/4,00 olması)
 • Başvuru sırasına kadar alınan tüm derslerden başarılı olunması,
 • Sınıfın %20’lik başarı diliminin içinde olunması (Eczacılık Programı başvurusu için %10’luk başarı dilimi)
 • Yüzde %20’lik başarı diliminin sağlanamaması durumunda, başvuru yapılan programın ilgili yıl için puan türünden taban puanının sağlanması,
 • Mühendislik Programları, Mimarlık Programı ile Eczacılık programına başvurularda ilgili puan türünde başarı sırasının da sağlanması gerekir.
 • İngilizce programlara başvurularda kabul alan adayların, dil yeterliliğini sağlamış olması gerekir (kayıtlardan önce İngilizce sınavı yapılacak olup sınavda başarılı olan adayların kayıtları yapılacaktır).

 

YANDAL

 • En erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında (sadece lisans programları arasında) başvurulabilir.
 • Ağırlıklı Genel Not ortalamasının 2.50/4.00 olması,
 • Başvuru sırasına kadar alınan tüm derslerden başarılı olunması.
 • Mühendislik Fakültesi Programlarına başvurularda ilgili önkoşul derslerinin ** alınmış ve tamamlanmış olması gerekir.
 • İngilizce programlara başvurularda kabul alan adayların, dil yeterliliğini sağlamış olması gerekir (kayıtlardan önce İngilizce sınavı yapılacak olup sınavda başarılı olan adayların kayıtları yapılacaktır).

 

 

** Önkoşul olarak aşağıda belirtilen dersleri almayan öğrenciler başvurusu değerlendirmeye kabul edilmeyecektir.

 Makine Mühendisliği Yandal Önkoşul Dersleri

Kod

Ders Adı

ENS101

Calculus I

ENS105

Physics I

Bilgisayar Mühendisliği - Endüstri Mühendisliği - İnşaaat Mühendisliği Yandal Önkoşul Dersleri

 

Kod

Ders Adı

ENS101

Calculus I

ENS102

Linear Algebra with Applications

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yandal Önkoşul Dersleri

Kod

Ders Adı

ENS101

Calculus 1

ENS102

Linear Algebra with Applications

ENS105

Physics 1

Yazılım Mühendisliği Yandal Önkoşul Dersleri

Kod

Ders Adı

YAZ 101

Diferansiyel ve İntegral Matematik

YAZ 207

Lineer Cebir