İstinye Üniversitesi

2022-2023 Güz Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Başvuruları

Değerli Öğrenciler,

2022-2023 Güz Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Programlarına başvurular 5-7 Eylül 2022 tarihleri arasında öğrenci otomasyon sistemi (ois.istinye.edu.tr) üzerinden alınacaktır. Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar; kontenjan verilen ve arasında Çift Anadal yapılabilecek programlara göre başvuruları yapabilir.  Çift Anadal ve Yandalda sadece bir programa başvuru yapılabilir. E-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Takvimi

Başvuru Başlangıç                                       : 5 Eylül 2022 (Saat 9.00)

Başvuru Bitiş                                                : 7 Eylül 2022 (Saat 17.00)

Sonuç İlanı                                                   : 13 Eylül 2022

İSTEP Sınav Tarihi                                       : 15 Eylül 2022

İSTEP Sonuç İlan                                         : 20 Eylül 2022

Asil Kayıt Tarihleri                                       : 21 – 22 Eylül 2022

Yedek Kayıt Tarihi                                       : 23 Eylül 2022

 

Başvuru için Aranan Şartlar:

ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI

Lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

 

 • Ağırlıklı Genel Not ortalaması 3.00/4.00 olması (Eczacılık Programı başvurusu için 3,15/4,00 olması)
 • Başvuru sırasına kadar alınan tüm derslerden başarılı olunması,
 • Sınıfın %20’lik başarı diliminin içinde olunması (Eczacılık Programı başvurusu için %10’luk başarı dilimi)
 • Yüzde %20’lik başarı diliminin sağlanamaması durumunda, başvuru yapılan programın ilgili yıl için puan türünden taban puanının sağlanması,
 • Mühendislik Programları, Mimarlık Programı ile Eczacılık programına başvurularda ilgili puan türünde başarı sırasının da sağlanması gerekir.
 • İngilizce programlara başvurularda kabul alan adayların, dil yeterliliğini sağlamış olması gerekir (Kayıtlardan önce İSTEP sınavı yapılacak olup sınavda başarılı olan adayların kayıtları yapılacaktır).

 

YANDAL

 

 • En erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında (sadece lisans programları arasında) başvurulabilir.
 • Ağırlıklı Genel Not ortalamasının 2.50/4.00 olması,
 • Başvuru sırasına kadar alınan tüm derslerden başarılı olunması.
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Programlarına başvurularda ilgili önkoşul derslerinin ** alınmış ve tamamlanmış olması gerekir.
 • İngilizce programlara başvurularda kabul alan adayların, dil yeterliliğini sağlamış olması gerekir (kayıtlardan önce İSTEP sınavı yapılacak olup sınavda başarılı olan adayların kayıtları yapılacaktır).

 

** Önkoşul olarak aşağıda belirtilen dersleri almayan öğrencilerin başvurusu değerlendirmeye kabul edilmeyecektir.

 Makine Mühendisliği Yandal Önkoşul Dersleri

Calculus I

Physics I

Bilgisayar Mühendisliği- Endüstri Mühendisliği- İnşaat Mühendisliği Yandal Önkoşul Dersleri

Calculus I

Linear Algebra with Applications

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yandal Önkoşul Dersleri

Calculus 1

Linear Algebra with Applications

Physics 1

Yazılım Mühendisliği Yandal Önkoşul Dersleri

Diferansiyel ve İntegral Matematik

Lineer Cebir