İstinye Üniversitesi

Azami Süresi Dolanlara Sunulacak Ek Sınavlar Hk.

DUYURU

73154 sayılı yazı ile; 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul’unun COVID-19 pandemisi koşulları nedeniyle, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren azami süre nedeniyle ilişiği kesilenler ile 2021-2022 güz yarıyılı sonunda ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından (2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanacağı) 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları halinde yararlanabileceklerine karar verilmiştir.

İşleyiş;

1-Ek sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, bir dilekçe ve transkript ile kayıt olduğu akademik birime 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru yapmalıdır.

2-Sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerden sınava girecekleri her bir ders için bir kereye mahsus olmak üzere Mütevelli Heyet Kararı ile belirlenen ücret alınır .

3- Derslere devam etmek isteyen öğrenciler öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Ancak bu öğrenciler,

derse devam hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

4-Ek sınav yapılacak dersler ile devam talebi alınan dersler birim yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

5-Ek sınavlar sonucunda Madde 44-C kapsamına giren öğrenciler, bu kapsamda tarif edilen şekilde işleyişe tabii olurlar.

6-Ek sınavlar için bütünleme ya da mazeret sınavı yapılmaz.