İstinye Üniversitesi

EPAM Paneli - Yerli Para Cinsinden Ticaret

Amerikan Doları’nın rezerv para olarak kullanılması ile birlikte dünya uluslararası ticaretinin çok büyük bir kısmı “Dolar” cinsinden yapılmaya başlandı. Avrupa Birliği’nin tek paraya geçmesi ile birlikte “Euro” ile ticaret bir miktar pay almış olsa da halen dünya ticaretinin büyük kısmı “Dolar” ile yapılmaya devam etmekte.

Gelişmekte olan ülkelerin Dünya ticaretindeki payının iyice artması ve kendi aralarındaki ticaretin hacminin gittikçe büyümesi, bu ülkeleri özellikle karşılıklı ticaretlerinde dolar kullanımı dışında farklı arayışlara itmiştir. Altınla ya da yerli paralar ile ticaret bu arayışlar sonucu gündeme gelmiş yöntemlerdir.

Türkiye, dünyada dolarizasyonun en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Bu durum çoğu zaman ülkemizin özellikle döviz kaynaklı krizlerle yüz yüze gelmesinin hem sonucu hem de sebebidir.

İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politikalar Araştırmalar Merkezi (EPAM) olarak Türkiye’nin “Yerli Para Cinsinden Ticaret” konusunu, ekonominin önemli isimleriyle tartışmaya açıyoruz.