İstinye Üniversitesi

Güz Dönemi Ara Sınavlar Sırasında Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Kurallar

Değerli öğrencilerimiz,
2018-2019 Güz Dönemi ara sınavlarında uygulanacak kuralları aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. 
Sınavlarda başarılar diliyoruz.

Sınav Kağıtları Dağıtılmadan Yapılacaklarr

 1. Öğrenciler, sınav başlama saatinden önce sınav salonunda hazır bulunmalıdır.
 2. Dersliklerde, öğrencilere ait eşyalar gözetmenler tarafından kontrol edilir.
 3. Öğrenciler, kimliklerini çıkarmalı ve listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etmelidir. Öğrenciler, imza listesinde adlarının yanını imzalamalıdır. Listede adı olmayan öğrenci sınava kabul edilmez.
 4. Öğrenciler, yanlarında bulunan her türlü ders materyali, kopya sayılabilecek her türlü malzemeyi ortadan kaldırmalı, (çantaya ya da gözetmen masasına bırakılması vb), cep telefonu ve mobil cihazların sınav gözetmenine teslim etmelidir.

 5. Öğrencilerin bilmesi gereken kurallar aşağıdaki gibidir:
  • Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek” Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 7. maddesi (e) fıkrasına göre yükseköğretim kurumundan 1 yarıyıl uzaklaştırma cezası gerektirir.
  • Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek” Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 8. maddesi (d) fıkrasına göre yükseköğretim kurumundan 2 yarıyıl uzaklaştırma cezası gerektirir.
 6. İSÜ Burs Yönergesi çerçevesinde, disiplin cezası alanların burs/indirimleri kesilir.

 

Sınav Sırasında Yapılacaklar

 1. Öğrenciler, sınavın ilk 15 dakikası dolmadan derslikten dışarı çıkamaz.
 2. Sınavın ilk 15 dakikasında gelen öğrenciler hariç diğer gecikmeler kabul edilmez.
 3. Silgi, kalem, hesap makinesi, mendil vb. malzeme alışverişine izin verilmez.
 4. Sınavı biten ve kağıdını teslim eden öğrenci derslikten çıkar.

Kopya ve Sınav Düzenini Bozan Davranışlarla İlgili Yapılacaklar

 1. Sınav sırasında kopya çektiğinden şüphe edilen öğrenciler dikkatle izlenir.
 2. Fiziksel bir kopya malzemesi tespit edilirse, kopya malzemesi öğrenciden alınır ve öğrencinin sınavı sonlandırılır.
 3. Konuşma, bakma vb. bir kopya girişimi varsa ilgili öğrenciler önce sözlü uyarılır, sonra sınav salonundaki yerleri değiştirilir. Davranış devam ederse öğrencinin sınavı sonlandırılır.
 4. Sınav sırasında gülme, yüksek sesle konuşma, ayağa kalkma, telefonun çalması vb. sınav düzenini bozan davranışlar sergileyen öğrenciler önce sözlü olarak uyarılır, davranış devam ederse öğrencinin sınavı sonlandırılır.