İstinye Üniversitesi

Toronto Üniversitesi'nden Misafir Öğretim Görevlisi İSÜ'de Ders Veriyor.

Dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında gösterilen Kanada Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Laboratuar ve Patobiyoloji Bölümü öğretim üyelerinden ve endokrin patoloji alanında çalışmalar yürüten Doç. Dr. Özgür Mete, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak ilk dersini verdi. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktar Asoğlu dünyanın en saygın 10 üniversitesi içerisinde yer alan Toronto Üniversitesi’yle yaptıkları misafir öğretim üyeliğinin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

“Öğrenciler karşılıklı eğitim alacak”

İki üniversitesinin karşılıklı eğitim işbirliğinin önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Özgür Mete “Türk tıp dünyasına, hekim ve patologlarına hizmet edebilmenin, her iki üniversitenin ortak eğitsel işbirliği yolunu açabildiğimiz için çok gururlu ve mutluyum” diye konuştu. İstinye Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Oktar Asoğlu “Sayın Doç. Dr. Özgür Mete’nin yaptığı çalışmalarla dünyada önemli işlere imza atması ve başarılar kazanması, öğrencilerimize iyi bir rol model olabilmesi açısından önem taşıyor.

Özgür Mete kimdir?

Doç. Dr. Özgür Mete, uluslar arası tıp camiasında özellikle endokrin (hormon salgılayan bezler, tiroid pankreas gibi) patolojisi alanında yaptığı bilimsel katkılarla tanınan Türkiye’nin yurt dışındaki duayenlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Endokrin tümörlerinin saptanmasında ve tanısındaki biyomarkerlerın bulunmasıyla ilgili yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Dünya Sağlık Teşkilatı’nın 10-12 yılda bir yenilediği kılavuzlarında bu yıl endokrin tümörlerin sınıflandırılmasını yazmak için davet edilen en yetkin ve kısıtlı sayıdaki isimlerinden biri olan Doç. Dr. Özgür Mete, endokrin kanserleri kılavuzunun 6 bölümünü bizzat hazırlamış, diğer bölümlerine de katkılar sağlamıştır.

istinye